Hlavní navigace

Názor k článku Chceme nediskriminující umělou inteligenci, ale sami to neumíme od Martin+ - Jen velmi málo jevů závisí pouze na jedné...

 • 31. 7. 2019 14:51

  Martin+

  Jen velmi málo jevů závisí pouze na jedné proměnné - faktorů bývá obyčejně celá řada a pořadí jejich důležitosti bývá různé. To znamená, že korelace mezi IQ a kriminalitou nikdy nebude 1 (naměřené IQ nikdy "nevysvětlí" kriminalitu ze 100%).

  Dělaly se výzkumy rozdílnosti vývoje jednovaječných dvojčat (shodná DNA) - jedno dvojče zůstalo v původní, problémové rodině, škole a dalším prostředí, druhé bylo adoptováno středostavovským párem. Po letech se porovnávaly rozdíly a zjistilo se, že korelace sociálních výstupů mezi dvojčaty je vyšší než korelace mezi adoptovaným dvojčetem a geneticky nespřízněnými sourozenci (výchova hrála menší roli než dědičnost). Konkrétně dědičnost IQ je odhadována na 60- 80%, což je v sociálních vědách velmi mnoho (korelace mezi cca 0.7 - 0.9). = > "Nature" je důležitější než "nurture".

  Jeden příklad za všechny, shrnutí 111 amerických vědeckých studií:
  "Correlations of 0.86 for identical twins raised together compared to 0.76 for those raised apart and 0.47 for siblings".

  Kaufman, Alan S.; Lichtenberger, Elizabeth (2006). Assessing Adolescent and Adult Intelligence (3rd ed.). Hoboken (NJ): Wiley. ISBN 978-0-471-73553-3. Lay summary (22 August 2010).