Hlavní navigace

Mezinárodní výzkum ukázal, že žen v IT přibývá. Zdaleka to nejsou jen programátorky

 Autor: No Fluff Jobs
Toto je příběh o volbě povolání žen. Jaké jsou skutečně jejich šance a příležitosti v IT? Je vstupní hranice opravdu vysoká? A pokud ano – jak ji snížit? Které kompetence stojí za to rozvíjet? Co ženy na IT přitahuje?
27. 6. 2022
MarketVoice Co je to?

Sdílet

Společnost No Fluff Jobs se tématem žen v IT zabývá už třetím rokem a nyní poprvé vytvořila studii týkající se zájemkyň o práci v oboru. Data pocházejí z Česka, Maďarska a Polska. Studie se zúčastnilo 252 specialistů z Česka, 1180 z Polska a 415 z Maďarska. Podle údajů Eurostatu z roku 2020 je v Polsku asi 553 900 specialistů a specialistek na informační technologie, v Maďarsku je to celkem 170 600 lidí.

Ženy ve světě IT

Rozvoj podnikání dnes není bez IT vůbec možný, velmi schopní odborníci nabízejí podporu ve všech oblastech, ve kterých dnes firmy podnikají. Klíčem k úspěchu je přitom rozmanitost, spolupráce a vzájemné pronikání perspektiv lidí, různého původu, vzdělání, dovedností a pohledu na svět.

Pojďme mluvit o ženách ve světě IT. Tento svět je mi totiž velmi blízký. Před mnoha lety jsem začínala jako IT recruiter a dnes spolu se svým manželem vytvářím a rozvíjím společnost, jejímž cílem je podporovat další IT společnosti a také specialisty a specialisty související s tímto sektorem, říká Magdalena Gawłowska-Bujoková, zakladatelka No Fluff Jobs. Chceme podporovat a prosazovat myšlenku rovných příležitostí a odměňování a všem kandidátům, kteří váhají vstoupit na technologickou cestu, vzkázat: ‚Do toho! Čekáme na tebe!‘

Podíl žen v technologických firmách se pomalu zvyšuje. Podle společnosti Deloitte to v roce 2019 bylo 22,4 %, v roce 2020 už 23,1 % a prognózy pro rok 2021 a 2022 byly 24 % a 25 %. Podle Eurostatu přitom v roce 2020 tvořily ženy v Polsku 15 % všech IT specialistů. V Evropské unii je tento poměr ještě vyšší a jde o 18,5 %. Ženy oceňují nejvíce flexibilní přístup k zaměstnanci a možnost sladit pracovní a soukromý život.

Pandemie jako důvod ke změně

Není možné ignorovat téma pandemie, která způsobila vlnu hromadného propouštění a snižování počtu pracovních míst v mnoha různých oblastech. Zároveň ale zmobilizovala mnoho žen, aby změnily svou profesní dráhu. Data ukazují, že každý třetí IT specialista z Maďarska změnil v roce 2021 zaměstnání. Podobný trend je patrný i v našich menších studiích v České republice, na Slovensku a na Ukrajině.

Pandemie přiměla i ženy, včetně těch se stálým zaměstnáním, aby přehodnotily svůj život a vsadily na velkou životní změnu. IT průmysl je pro ně často jako bezpečný přístav, který znamená stabilní zaměstnání, personální růst, dobré mzdy a flexibilní pracovní podmínky.

Zatím neexistují žádné průřezové studie, které by ukázaly dopad pandemie na situaci žen v technologickém průmyslu. Vzhledem k tradičnímu rozdělení rolí, ve kterých jsou ženy zatíženy břemenem vedení domácnosti a pečovatelských činností, měla práce na dálku a zavírání škol neúměrný dopad na životy a kariéry žen napříč všemi odvětvími, říká manažérka Małgorzata Kuśová z Ringier Axel Springer Tech.

Zároveň ale dodává, že došlo také k pozitivním změnám, zejména u firem samotných. Na druhé straně se snížila vstupní bariéra na trhu IT, zejména pro lidi bez technického vzdělání. Pandemický boom v digitálním průmyslu vytváří ještě více pracovních míst. Zaměstnavatelé si pomalu uvědomují, že i v hybridní realitě je najímání juniorů dlouhodobou investicí, jejíž návratností jsou nejen člověkohodiny, ale i zdravější organizační kultura.

Co je to vlastně ten IT průmysl?

Ukazuje se, že odpověď na tuto otázku není tak jednoduchá. Všichni známe specialisty z odvětví jako Testing, DevOps, Backend, Frontend, Fullstack nebo Data Science a bez váhání je řadíme k IT. Ale co lidé, kteří například pracují pro technologické firmy a v tomto světě pracují každý den, ačkoliv se nemusí nutně zabývat kódem?

IT průmysl je široký a pestrý deštník, pod kterým se mohou skrývat kandidáti a specialisté s různými (i vzdálenými) zkušenostmi a kompetencemi. To je právě hlavní krása tohoto odvětví. Může Key Account Managerka v technologické společnosti říci, že pracuje v IT? A specialista na úspěch zákazníků nebo člen marketingového oddělení? Pokud píšu o IT a pro IT denně, mohu se nazývat „IT copywriterem“?

Ne každý IT specialista je programátor! Více než 46 % respondentů uvedlo, že na pozicích, které zastávají, nejsou vyžadovány znalosti programování. Většina respondentů pracuje jako testeři (18,6 %) a projektoví manažeři (16 %). Naopak v případě specializací na programování volí ženy nejčastěji Backend (15 %), Frontend (12 %) a Fullstack (5,4 %). Co se týče použitých technologií, nejvíce odpovědí bylo: SQL (29,2 %), JavaScript (20,4 %), HTML & CSS (19,3 %) a Java (15 %).

Autor: No Fluff Jobs

Kdo je moderní kandidát do IT?

Protože je obor informačních technologií tak rozsáhlý a propletený, uchazeči mají už na začátku problém s výběrem konkrétní specializace. Čtvrtina dotázaných vůbec neví, jakou specializaci si vybrat. Co jim ztěžuje rozhodování? Množství možností může být ohromující, stejně jako nedostatek průvodců a materiálů, které vysvětlují konkrétní cesty a specializace „od nuly“, a zároveň poskytují praktické rady ze série: jak začít?

Je zajímavé, že očekávání kandidátů se do značné míry shodují s rolemi, které zastávají specialisté. Mluvíme o testování, UX designu, obchodních analýzách a vývojových pozicích. Mezi zvolenými technologiemi je to také bez větších překvapení: lídry jsou SQL, HTML & CSS, Python a JavaScript.

Dobrá zpráva je, že celý svět IT je kompatibilní. Kandidáti, specializované listy, náboráři IT – jedním hlasem naznačili, že kariérní rozvoj v tomto odvětví je procesem neustálého učení v každé fázi. Kandidáti se musí vzdělávat, aby přitáhli pozornost HR. Specialisté by měli znát všechny současné technologie a trendy, aby si udrželi konkurenceschopnou pozici na trhu práce. Náboráři zase očekávají proaktivní zaměstnance a zaměstnavatele.

Je technické vzdělání jedinou vstupenkou?

IT svět je ideálním příkladem oboru, který rád „přivítá“ lidi s různými kompetencemi a profesní historií – nejen související s vědou. Pouze 27,5 % dotázaných žen uvedlo, že studovalo informatiku nebo příbuznou technickou fakultu. Až 55 % dotázaných začalo pracovat v IT po netechnickém studiu (23,8 %), kurzech / školeních / bootcampech (15,2 %) nebo po samostudiu (16,16 %). To znamená, že polovinu účastníků studie tvoří ženy, které změnily profesi.

Každá čtvrtá Polka a každý pátý Maďar uvedl, že začal pracovat v IT, přestože absolvoval netechnické studium. Mezi respondenty bylo také mnoho účastníků školení či bootcampů a také tutoriálu. Klasické formální univerzitní studium tedy rozhodně není jedinou vstupenkou do světa informačních technologií.

Maďarské ženy nejčastěji (36 %) uvedly, že vystudovaly IT nebo příbuznou fakultu. Polští specialisté prohlašují, že nejčastěji studovali psychologii, management a sociologii.

Co pomáhá a co brání vstupu do IT?

Největší pobídkou je samozřejmě zaměstnanecký trh a velká poptávka po IT specialistech. Jak už ale bylo zmíněno, jde především o zkušené talenty, což si uchazeči ne vždy uvědomují. Další výhodou je široký výběr vzdělávacích materiálů – i když ten může někdy zkomplikovat rozhodování.

Téměř 40 % uchazečů tvrdí, že nevědí, kde své dobrodružství s IT začít a jakou specializaci si vybrat. Nejčastěji se tato nejistota vyskytovala u nejmladších respondentů (věková skupina 18–24). Zajímavé je, že velkou motivací jsou příběhy kamarádů, kteří už v IT začali pracovat.

Největším problémem při vstupu do světa informačních technologií je naopak pokles sebemotivace. Této výzvě čelí mnoho žen bez ohledu na národnost – jistě souvisí mj. s celosvětovou pandemií. Celkem 45,2 % dotázaných polských žen přiznalo, že jsou nejvíce postiženy poklesem vlastní motivace. Takovou odpověď uvedlo také 40 % maďarských žen.

Odkud může pocházet tento „úpadek formy“? Pamatujte, že IT průmysl se rozvíjí jako žádný jiný, a abyste zůstali konkurenceschopní, musíte neustále investovat do rozšiřování svých dovedností (i mimo pracovní dobu). Při takovém množství povinností (profesních i domácích) je snazší vyhořet.

Proč si ženy vybírají IT?

Ženy pociťovaly negativní dopady covidové pandemie mnohem silněji než muži. Podíl žen, které přijdou o práci v důsledku pandemie, je proto vyšší než u mužů. Svůj čas také musely ženy častěji dělit mezi práci a další domácí práce. Například distanční výuku a domácí vyučování dětí.

Podle společnosti Deloitte spokojenost žen s prací během pandemie dramaticky klesla, a to ve všech klíčových ohledech – například životní bilance klesla ze 70 % na 32 %. Na čem tedy ženám v IT záleží nejvíce? Až 77 % IT specialistů uvádí, že je to možnost práce na dálku. Home office také láká celých 69,1 % IT kandidátů.

Síla IT průmyslu spočívá také ve flexibilním přístupu k zaměstnanci, na který navazují moderní zaměstnanci a zaměstnavatelé. Dvě třetiny začínajících specialistů IT věří, že dostali svou práci kvůli svým měkkým dovednostem. To je zásadní informace! Při správné ochotě a sebekázni získáte potřebné tvrdé kompetence během praxe. Pokud vám však od začátku chybí měkké dovednosti, nemůžete s tím pak už nic dělat. Často jsou totiž vstupenkou do první práce ve světě technologií.

Od juniorů se nejčastěji požaduje, aby uměli pracovat v týmu, byli komunikativní, přijímat a dávat zpětnou vazbu a také pracovat v dynamicky se měnícím prostředí. Na druhou stranu by odborníci měli efektivně řídit tým a projekt, delegovat úkoly a prokazovat samostatnost a kreativitu. Hodně tu záleží na tom, zda jste v oboru nováček nebo je vašim cílem vést ostatní.

Autor: No Fluff Jobs

Jaké výzvy stojí před IT specialisty?

Pandemie narušila pocit stability a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem mnoha žen. Kromě toho je v IT průmyslu stále běžná diskriminace na základě pohlaví. Přestože stále více společností zavádí opatření pro diverzitu a inkuzi, máme před sebou ještě dlouhou cestu.

Zájemci se také musí vypořádat s aktuální situací na trhu práce v IT. Vstupní práh pro juniory je stále vysoký a recruiteři ne vždy správně definují požadavky na jednotlivé pozice. V důsledku toho mohou být noví žadatelé odrazováni, zejména ti, kteří jsou v procesu změny odvětví.

Provozní model IT průmyslu se vyvíjí. Dříve nabývaly na důležitosti specializované pozice – v současnosti nabývají na důležitosti různé podpůrné profese zahrnující UX / UI designéry a výzkumníky. Běžnými se staly agilní aktivity, práce v modelu DevOps nebo investice do dat (Big Data, Data Science nebo Business Intelligence). Kybernetická bezpečnost se mění ve všech případech. Nelze předvídat, jakým směrem se bude IT svět vyvíjet, ale rozhodně nezpomalí.