Hlavní navigace

Seriál Biologicky inspirované algoritmy

Seriál se zabývá biologicky inspirovanými algoritmy jako jsou evoluční algoritmy, neuronové sítě MLP, RBF, konvoluční neuronové sítě, Neocognitron, popř. i např. rojové algoritmy či algoritmy založené na mravenčích koloniích.

Biologické algoritmy (7) - Neocognitron

Další díl seriálu o biologicky inspirovaných algoritmech jako jsou evoluční algoritmy, neuronové sítě, konvoluční neuronové sítě a další. Dnes se podíváme na neuronovou síť zvanou neocognitron navrženou japonským profesorem Kunihiko Fukushimou podle poznatků o zpracování obrazu lidským okem.

Doba čtení: 6 minut

Biologické algoritmy (6) - Neuronové sítě

Po delší odmlce pokračuje seriál o biologicky inspirovaných algoritmech jako jsou evoluční algoritmy, neuronové sítě, konvoluční neuronové sítě a další. V dnešním díle implementujeme v jazyce Java algoritmus neuronové sítě. Neuronovou síť naučíme řešit praktický problém – rozpoznávat scénu na fotografiích.

Doba čtení: 5 minut

Biologické algoritmy (5) - Neuronové sítě

Další článek ze série o biologicky inspirovaných algoritmech jako jsou evoluční algoritmy, neuronové sítě, konvoluční neuronové sítě a další. Dnes zjistíme, jak vypadají neuronové sítě a jak se neurony spojují, jak lze rozlišovat i mezi více třídami a také zjistíme, jak funguje algoritmus Backpropagation.

Doba čtení: 4 minuty

Biologické algoritmy (4) - Neuronové sítě

Neuronové sítě jsou modelem biologických struktur neuronů v živých organismech. Kvůli schopnosti se učit (někdy i doučovat na nových vzorcích) jsou často užívané v umělé inteligenci. Existuje celá řada modelů neuronů – jednoduché používající nespojité funkce, až složité popisující každý detail živého neuronu.

Doba čtení: 4 minuty

Biologické algoritmy (3) - Evoluční algoritmy

Způsobů, jak evoluční algoritmus vytvořit, je velmi mnoho. Různé přístupy se liší kvalitou i rychlostí nalezení optimálního řešení. Dnes se v našem seriálu společně podíváme na některé další strategie, dále na různé možnosti reprezentace řešení a nakonec na různé typy selekce a křížení.

Doba čtení: 4 minuty

Biologické algoritmy (2) - Evoluční algoritmy

V dnešním díle našeho seriálu vyzkoušíme naprogramovat evoluční algoritmus v Javě a vyřešíme jednoduchou optimalizační úlohu. Naučíme se další významnou strategii, používanou v evolučních algoritmech – elitismus. Naším úkolem bude najít tři kružnice, které nejlépe pasují na rozložené body ve 2D.

Doba čtení: 9 minut

Biologické algoritmy (1) - Evoluční algoritmy

Biologicky inspirované algoritmy vyznačující se vysokou robustností, jsou obecně schopny řešit celou řadu problémů. Nejvíce se tyto algoritmy uplatňují v oblasti optimalizace, klasifikace a rozhodování. V prvním dílu seriálu se naučíme princip evolučních algoritmů, v dalším dílu je zkusíme naprogramovat v Javě.

Doba čtení: 5 minut