Hlavní navigace

Seriál GLib - knihovna funkcí pro jazyk C

GLib je knihovna funkcí pro jazyk C implementující jakési základní stavební kameny programu. Naleznete zde nástroje pro komfortní práci s řetězci a poli proměnné velikosti, práci se seznamy, stromy, hashovacími tabulkami či poměrně komplikovanými metodami jako je použití vláken (threads), run-time zavádění modulů (plug-inů) a tak dále.

GLib: Užitečnosti všeho druhu (2)

Dnes nás kromě popisu několika dalších drobných utilit čeká i povídání o tom, co GLib dělá pro to, aby programy napsané v Unixu šlo zkompilovat i ve Windows.

Michal Burda

18. 5. 2001 0:00
Doba čtení: 6 minut

GLib: Užitečnosti všeho druhu

V dnešním pokračovaní si ukážeme sadu funkcí těžko zařaditelnou do nějaké konkrétní skupiny. Zkrátka a dobře, jsou to různé rutiny, které se občas hodí. Knihovna GLib garantuje, že jsou přenositelné i na jiné platformy, a to je jistě příjemné.

Michal Burda

10. 5. 2001 0:00
Doba čtení: 5 minut

GLib: Machrování s kalendářem

Na to, že GLib zasahuje do mnoha oblastí programátorské praxe, jste si už jistě zvykli. Je to zkrátka holka pro všechno. Částí, kterou si dnes popíšeme, jsou nástroje pro kalendářní počty.

Michal Burda

3. 5. 2001 0:00
Doba čtení: 8 minut

GLib: Lexikální scanner (6)

Dnešním dílem dokončíme výklad o propracovaném nástroji knihovny GLib - lexikálním scanneru. Povíme si něco o obsluze chybových stavů, generování chybových hlášení a dalších funkcích.

Michal Burda

26. 4. 2001 0:00
Doba čtení: 6 minut

GLib: Lexikální scanner (5)

Dnes se ve výkladu o lexikálním scanneru pohneme zase o kus dál. Probereme si podrobně obory platnosti symbolů a proces čtení tokenů.

Michal Burda

19. 4. 2001 0:00
Doba čtení: 4 minuty

GLib: Lexikální scanner (4)

Dnes nás čeká dokončení výkladu o konfiguraci lexikálního scanneru.

Michal Burda

11. 4. 2001 0:00
Doba čtení: 4 minuty

GLib: Lexikální scanner (3)

V dnešním díle se podíváme na bohaté možnosti ovlivňování chování lexikálního scanneru.

Michal Burda

5. 4. 2001 0:00
Doba čtení: 5 minut

GLib: Lexikální scanner (2)

Hlubší pohled na lexikální scanner knihovny GLib, struktura GScanner, typy tokenů a vytvoření nového scanneru.

Michal Burda

28. 3. 2001 0:00
Doba čtení: 6 minut

GLib: Lexikální scanner

Dnešním dílem začíná v našem popisu funkcí knihovny GLib poněkud rozsáhlejší kapitola: lexikální scanner. Lexikální scanner je propracovaný mechanismus usnadňující programování úloh spočívajících ve čtení textu. Užitečný je zejména při vyhodnocování konfiguračních souborů aplikací.

Michal Burda

22. 3. 2001 0:00
Doba čtení: 7 minut

GLib: Relace (2)

Minule jsme začali výklad o posledním datovém typu knihovny GLib - relacích GRelation. Dnes povídání o nich dokončíme. Ukážeme si ještě pár funkcí, které při práci s relačními tabulkami můžete potřebovat a také obvyklou ukázku použití.

Michal Burda

8. 3. 2001 0:00
Doba čtení: 4 minuty

GLib: Relace

Posledním datovým typem, který si v tomto seriálu probereme, budou jednoduché relační tabulky GRelation.

Michal Burda

1. 3. 2001 0:00
Doba čtení: 3 minuty

GLib: Cache (2)

Minule jsme načali téma o mechanizmu pro úsporu paměti - "keších" knihovny GLib. Dnes nás čeká ještě pár detailů o tomto nástroji a příklad ze života, na kterém si použití GCache demonstrujeme.

Michal Burda

20. 2. 2001 0:00
Doba čtení: 5 minut

GLib: Cache

Pod pojmem "cache" v knihovně GLib nenajdete přesně to, co znamená cache v terminologii kolem hardwaru. Nejedná se o vyrovnávající paměť zrychlující práci s pomalými zařízeními, ale i tak je to docela užitečný mechanizmus, který občas můžete potřebovat.

Michal Burda

7. 2. 2001 0:00
Doba čtení: 4 minuty

GLib: Stopky

Po krátké odmlce se opět setkáváme u pravidelného seriálu pro programátory v jazyku C o knihovně GLib. Abychom po přestávce nezačínali něčím obtížnějším, čeká nás dnes trochu odpočinkové téma. Ukážeme si, jak měřit čas pomocí jednoduchých stopek knihovny GLib.

Michal Burda

29. 1. 2001 0:00
Doba čtení: 3 minuty

GLib: Alokování paměti pro seznamy a stromy

Když jsme probírali stromy a jednosměrné a obousměrné seznamy, slíbil jsem vám, že se v některém z dalších dílů vrátíme zpět a povíme si něco o tom, jak seznamy a stromy pracují s pamětí, aby dosáhly co největší rychlosti. Dnešním pokračováním svůj slib plním.

Michal Burda

8. 12. 2000 0:00
Doba čtení: 5 minut

GLib: Soupravy dat (2)

V dnešním díle vyprávění o soupravách dat dokončíme.

Michal Burda

27. 11. 2000 0:00
Doba čtení: 4 minuty

GLib: Soupravy dat

Soupravy dat najdou své uplatnění všude tam, kde potřebujete jaksi "rozšířit" možnosti funkcí jiných knihoven. Umožňují programátorům napojit na jiné datové typy další přídavné datové položky.

Michal Burda

10. 11. 2000 0:00
Doba čtení: 3 minuty

GLib: Klíčované seznamy dat (2)

Dokončení výkladu o klíčovaných seznamech dat.

Michal Burda

3. 11. 2000 0:00
Doba čtení: 5 minut

GLib: Klíčované seznamy dat

Pokud seriál článků o knihovně GLib sledujete pravidelně, setkali jste se už s "nafukovacími" řetězci a poli automaticky měnícími svou velikost podle potřeby a podobně. Dnes se vám pokusím představit něco jako "nafukovací" strukturu (typ podobný záznamům struct). Její prvky mohou ale měnit svůj typ, velikost i počet.

Michal Burda

27. 10. 2000 0:00
Doba čtení: 4 minuty

GLib: Kvarky

Kvarky (Quarks) je nástroj umožňující oboustranné spojení řetězce s jednoznačnou přirozenou konstantou. Znáte-li řetězec, lze z něj určit jeho číslo a naopak, z konstanty můžete získat odpovídající řetězec.

Michal Burda

19. 10. 2000 0:00
Doba čtení: 4 minuty

GLib: Mnohonásobné stromy (4)

Dnes výklad o mnohonásobných stromech dokončíme. Čekají nás i nějaké příklady ze života.

Michal Burda

10. 10. 2000 0:00
Doba čtení: 7 minut

GLib: Mnohonásobné stromy (3)

Pokračování výkladu o mnohonásobných stromech.

Michal Burda

3. 10. 2000 0:00
Doba čtení: 3 minuty

GLib: Mnohonásobné stromy (2)

Dnešní díl je zaměřen na rozsáhlé možnosti a způsoby procházení rozvětvenými stromy.

Michal Burda

25. 9. 2000 0:00
Doba čtení: 3 minuty

GLib: Mnohonásobné stromy

Budete-li někdy potřebovat obecný datový typ strom s tím, aby s ním šlo vytvářet jakkoliv košaté stromy, vzpomeňte si na knihovnu GLib a její mnohonásobné stromy.

Michal Burda

11. 9. 2000 0:00
Doba čtení: 4 minuty

GLib: Binární stromy (2)

Dokončení výkladu o binárních stromech v jazyce C s knihovnou GLib.

Michal Burda

4. 9. 2000 0:00
Doba čtení: 7 minut

GLib: Binární stromy

Binární stromy, podobně jako hashe, slouží k rychlé orientaci v datech. Umožňují promptní vyhledávání a procházení daty podle různých kritérií.

Michal Burda

17. 8. 2000 0:00
Doba čtení: 3 minuty

GLib: Hash tabulky (2)

Minule jsme si začali ukazovat docela užitečný mechanizmus: hashování. Pojďme se dnes podívat na práci se záznamy v hash tabulkách.

Michal Burda

10. 8. 2000 0:00
Doba čtení: 6 minut

GLib: Hash tabulky

Hash tabulky, nebo chcete-li asociativní pole, představují výkonný programátorský nástroj. Jde o speciální typ, který realizuje spojení dat s jejich jednoznačným klíčem, takže pokud zadáte klíč, data mohou být v hash tabulce díky výkonným algoritmům velice rychle nalezena.

Michal Burda

28. 7. 2000 0:00
Doba čtení: 3 minuty

GLib: Jednosměrné seznamy

V dnešní kapitole o knihovně GLib si představíme jednosměrné seznamy. Jelikož jejich podobnost s obousměrnými seznamy je natolik výrazná, že opětovným popisováním funkcí bychom se vlastně nic nového nedověděli, rozhodl jsem se dnešní výklad pojmout trochu jinou formou.

Michal Burda

18. 7. 2000 0:00
Doba čtení: 4 minuty

GLib: Automatické doplňování řetězců

Líbí se vám, jak třeba příkazový procesor "uhádne" konec příkazu poté, co napíšete pár prvních znaků a stisknete tabulátor? Chtěli byste podobnou vlastnost zakomponovat do svých programů? Proč vymýšlet již vymyšlené - používejte knihovnu GLib a její automatické doplňování řetězců!

Michal Burda

7. 7. 2000 0:00
Doba čtení: 5 minut