Hlavní navigace

Seriál Jabber - komunikačný protokol

V súčasnosti najpoužívanejším komunikačným protokolom pre webové služby je http. V budúcnosti by ho mohol nahradiť instant messagingový systém jabber. V nasledujúcom seriálu sa pozrieme na možnosti, ktoré poskytuje programátorom.

Jabber - komunikačný protokol (8)

Existuje veľa spôsobov, ako vytvoriť vzdialené volanie procedúr (RPC). Zrejme tým najjednoduchším je použitie XML-RPC. A práve jeho kombinácia s XMPP bude témou poslednej časti tohto seriálu.

Doba čtení: 4 minuty

Jabber - komunikačný protokol (7)

V siedmej časti seriálu budeme opisovať výmenu formulárov medzi používateľmi a aplikáciami v Jabbere. Formuláre môžu slúžiť na vytvorenie jednoduchého používateľského rozhrania na komunikáciu s roBotmi.

6. 9. 2004 0:00
Doba čtení: 3 minuty

Jabber - komunikačný protokol (6)

Účelom dnešnej časti bude predstaviť Multi User Chat, teda vytváranie diskusných skupín na Jabber serveroch. Multi User Chat Obsahuje niekoľko vylepšení oproti podobnej službe IRC.

Doba čtení: 6 minut

Jabber - komunikačný protokol (5)

Dnešná časť seriálu sa bude venovať manažmentu používateľských účtov. Začneme tiež s opisom InfoQuery paketov, ktoré používajú model request/response a umožňujú prenos akýchkoľvek štruktúrovaných dát.

Doba čtení: 4 minuty

Jabber - komunikačný protokol (4)

Viete, čo je presentita? Je to entita, ktorá poskytuje informáciu o svojej dostupnosti (presence) prezenčnej službe. Môžu to byť ľudia, ktorí sú prihlásení pomocou IM klienta. Prostredníctvom neho zverejňujú informáciu o svojej dostupnosti - napr. či sedia v práci pri počítači (...online), alebo sa vyhrievajú na pláži (...dnd). Presentitou však možno nazvať aj veľa iných vecí.

Doba čtení: 3 minuty

Jabber - komunikačný protokol 3

V tretej časti seriálu sa vrátime k programovaniu pomocou knižnice Smack. Preberieme si SSL pripojenie k XMPP serveru, blokujúce a neblokujúce získavanie správ a použijeme filter na odfiltrovanie nepotrebných správ.

9. 8. 2004 0:00
Doba čtení: 3 minuty

Jabber - komunikačný protokol (2)

Dnes si ukážeme, ako v skutočnosti prebieha komunikácia medzi jabber serverom a klientom. Vysvetlíme si tiež spôsob identifikácie entít a rozdiel medzi základnými typmi správ.

Doba čtení: 5 minut

Jabber - komunikačný protokol

Niet pochýb, že dobrá architektúra softvérového systému je kľúčom k jeho dlhej životnosti. Jednou z možných je architektúra orientovaná na služby. Táto bola znovunájdená po vytvorení štandardov pre webové služby. V súčasnosti najpoužívanejším komunikačným protokolom pre webové služby je http. V budúcnosti by ho mohol nahradiť instant messagingový systém jabber. V nasledujúcom článku sa pozrieme na možnosti, ktoré poskytuje programátorom.

Doba čtení: 4 minuty