Hlavní navigace

Seriál Jazyky pro výuku programování

Popíšeme si některé programovací jazyky, které byly vytvořeny za účelem výuky programování. Jedná se jak o jazyky určené pro školní a v některých případech dokonce i pro předškolní děti, tak i o jazyky směrované spíše k výuce na středních a odborných vysokých školách.

Snap! – důstojný nástupce programovacího jazyka Scratch

Přibližně před čtyřmi roky jsme se v seriálu nazvaném Jazyky pro výuku programování zabývali popisem různých programovacích jazyků a dalších nástrojů používaných pro výuku programování. Zmiňovali jsme se i o populárním projektu Scratch, který dnes má důstojného nástupce, jímž je programovací jazyk Snap!

Doba čtení: 11 minut

Výuka programování - nástroje pro ilustraci činnosti mikroprocesoru (2)

Ve čtrnácté části seriálu o programovacích jazycích (a dalších prostředcích) určených pro výuku programování se opět budeme zabývat popisem nástrojů, které mohou pomoci vysvětlit princip činnosti mikroprocesoru. Minule jsme se zabývali především uměle vytvořenými typy CPU, dnes se však zaměříme spíše na reálné čipy.

Doba čtení: 23 minut

Výuka programování – nástroje pro ilustraci činnosti mikroprocesoru

Ve třinácté části seriálu o programovacích jazycích a prostředích určených pro výuku programování se budeme zabývat popisem nástrojů, které mohou pomoci vysvětlit činnost mikroprocesoru. Tyto nástroje jsou většinou založeny na imaginárním mikroprocesoru s jednoduchou a snadno pochopitelnou instrukční sadou.

Doba čtení: 20 minut

Scratch - plnohodnotný programovací jazyk nebo jen dětské puzzle? (5. část: projekt Panther)

V dnešní části seriálu o programovacích jazycích navržených pro výuku programování se budeme zabývat popisem projektu Panther. Jedná se o projekt, jenž je sice založený na Scratchi, ovšem hned v několika oblastech jeho možnosti rozšiřuje. Týká se to například možnosti práce se soubory, práce s barvami atd.

Doba čtení: 18 minut

Scratch - plnohodnotný programovací jazyk nebo jen dětské puzzle? (4. část: pokročilá práce s BYOB)

V dnešní části seriálu o programovacích jazycích pro výuku programování budeme pokračovat v popisu BYOB, což je jeden z projektů, jehož cílem je rozšíření možností Scratche. Budeme se zabývat problematikou rozdělení programu na podprogramy, využitím rekurze a zmíníme se i o zajímavém projektu s názvem Elements.

Doba čtení: 18 minut

Scratch - plnohodnotný programovací jazyk nebo jen dětské puzzle? (3. část: Scratch a BYOB)

V desáté části seriálu o programovacích jazycích navržených pro výuku programování nejprve dokončíme popis projektu Scratch. Řekneme si, jak se pracuje s operátory a taktéž i základní informace o programování řízeném událostmi. Poté se zaměříme na popis jednoho rozšíření Scratche: projektu BYOB (Build Your Own Block).

Doba čtení: 17 minut

Scratch: plnohodnotný programovací jazyk nebo jen dětské puzzle? (2. část)

V dnešní části seriálu o programovacích jazycích navržených s ohledem na výuku programování budeme pokračovat v popisu projektu Scratch. Řekneme si zejména, jak lze vytvářet různé typy programových smyček a podmínek i to, jakým způsobem se pracuje se skalárními proměnnými a se seznamy.

Doba čtení: 17 minut

Scratch: plnohodnotný programovací jazyk nebo jen dětské puzzle?

Dnešním článkem navážeme na rok starý seriál o programovacích jazycích navržených pro výuku programování. Zatímco většina předchozích částí seriálu se věnovala Squeaku, dnes se zaměříme na projekt Scratch. Uživatelské prostředí projektu Scratch totiž umožňuje, aby v něm vytvářely programy i děti z prvního stupně ZŠ.

Doba čtení: 16 minut

Základy programování ve Squeaku - dokončení popisu syntaxe a sémantiky jazyka

V sedmé části seriálu o programovacích jazycích vhodných pro výuku dokončíme popis syntaxe a sémantiky Squeaku. Řekneme si, jakým způsobem lze použít zprávy se selektory whileTrue, whileFalse, whileTrue: a whileFalse:, dále si ukážeme použití lokálních proměnných a vysvětlíme si význam objektů, tříd a metatříd.

Doba čtení: 15 minut

Základy programování ve Squeaku - bloky a strukturované příkazy

V šesté části seriálu o programovacích jazycích vhodných pro výuku programování si popíšeme, jakým způsobem se ve Squeaku používají bloky a jaký význam bloky mají (společně se třídami Boolean, True, False aj.) při tvorbě strukturovaných příkazů, tj. podmínek a programových smyček.

Doba čtení: 15 minut

Základy programování ve Squeaku (2)

V dalším článku o programovacích jazycích vhodných pro výuku programování si podrobněji popíšeme, jak spolu mohou objekty ve Squeaku komunikovat pomocí posílání zpráv. Taktéž si řekneme, jak se konstruují programové bloky, které lze použít například pro implementaci řídicích struktur.

Doba čtení: 14 minut

Základy programování ve Squeaku

V dalším článku o programovacích jazycích pro výuku programování částečně navážeme na část předchozí, protože si popíšeme další vlastnosti grafického rozhraní Squeaku. Budeme se zabývat funkcí oken Inspector, Explorer a System Browser. Dále se budeme zabývat samotnou syntaxí a sémantikou Squeaku.

Doba čtení: 16 minut

První kroky ve Squeaku

Ve třetí části seriálu o programovacích jazycích vhodných pro výuku programování se seznámíme s jazykem Squeak a především s vývojovým prostředím založeným na grafickém uživatelském rozhraní Morphic, které je společně s tímto jazykem dodáváno a velmi intenzivně používáno.

Doba čtení: 12 minut

Programovací jazyky určené pro výuku programování (2)

Ve druhé části článku o programovacích jazycích vhodných pro výuku programování se zaměříme především na ty jazyky, které kladou důraz na návrh vhodné struktury dat popř. se s pomocí nich dá procvičit objektově orientovaný návrh a objektově orientované programování. Zmíníme Pascal, Python, Squeak a NetLogo.

Doba čtení: 17 minut

Programovací jazyky určené pro výuku programování

V dnešním článku si jako malou oslavu konce školního roku stručně popíšeme některé programovací jazyky, které byly vytvořeny za účelem výuky programování. Jedná se jak o jazyky určené pro školní a v některých případech dokonce i pro předškolní děti, tak i o jazyky směrované spíše k výuce na středních a odborných vysokých školách.

Doba čtení: 17 minut