Hlavní navigace

Seriál Message brokery

V tomto seriálu se seznámíme s principem činnosti takzvaných message brokerů i s několika jejich úspěšnými a často nasazovanými implementacemi. Jedná se zejména o Apache ActiveMQ, RabbitMQ, Redis MQ a v neposlední řadě taktéž o populární systém Apache Kafka.

Implementace různých komunikačních strategií s využitím knihovny nanomsg

V seriálu o message brokerech a k nim přidružených technologiích jsme se mj. seznámili i s knihovnou ZeroMQ. Ideovým následovníkem této knihovny je projekt nazvaný nanomsg s jehož základními možnostmi se seznámíme v dnešním článku.

Doba čtení: 43 minut

NATS Streaming Server

V předchozí části seriálu jsme se seznámili s nástrojem nazvaným NATS, který lze použít ve funkci výkonného brokera zpráv. Nad tímto nástrojem je postavený NATS Streaming Server, jehož popisem se budeme zabývat dnes.

Doba čtení: 44 minut

Použití message brokeru NATS

V dnešní části seriálu o message brokerech se seznámíme se základními možnostmi nabízenými systémem NATS. Ukážeme si jak instalaci a spuštění serveru NATS, tak i komunikaci s ním s využitím klientů naprogramovaných v jazyce Go.

Doba čtení: 34 minut

Komunikace s message brokery z programovacího jazyka Go

Seriál o message brokerech by nebyl úplný, pokud bychom se neseznámili s implementací klientů v jazyku Go. Proto si ukážeme balíčky stomp a rmq. Taktéž se seznámíme se systémem NATS, který je naprogramován právě v Go.

Doba čtení: 36 minut

Použití Apache ActiveMQ s protokolem AMQP, jazyk Go a message brokeři

Dnes si nejdříve ukážeme, jaký je možné komunikovat se systémem Apache ActiveMQ při použití protokolu AMQP. Druhá část článku je věnována spolupráci mezi Apache ActiveMQ a aplikacemi naprogramovanými v jazyku Go.

28. 2. 2019 0:00
Doba čtení: 34 minut

Použití Apache ActiveMQ s protokolem STOMP

Dnes si ukážeme některé praktické příklady naprogramované v Pythonu, které komunikují s message brokerem Apache ActiveMQ (AMQ) s využitím protokolu STOMP. Vysvětlíme si potvrzování zpráv, použití transakcí i posílání binárních zpráv.

Doba čtení: 41 minut

Apache ActiveMQ – další systém implementující message brokera

Další implementací message brokeru, s níž se seznámíme, je nástroj nazvaný Apache ActiveMQ. Dnes si ukážeme jeho instalaci, základní metody komunikace s ním a také utility pro sledování a ovládání tohoto nástroje.

Doba čtení: 29 minut

Další možnosti nabízené knihovnou ØMQ, implementace protokolů ØMQ v čisté Javě

Dnes si ukážeme některé další použití knihovny ØMQ. Nejprve dokončíme popis komunikační strategie PUSH-PULL, ukážeme si zařízení PyZMQ a pak si řekneme, jak je možné použít knihovnu ØMQ v programovacím jazyce Java.

7. 2. 2019 0:00
Doba čtení: 31 minut

Využití zařízení v knihovně ØMQ při tvorbě systému se složitější architekturou

V další části seriálu o knihovně ØMQ a rozhraní PyZMQ se budeme zabývat využitím takzvaných zařízení (device), která se poměrně často používají při implementaci systémů se složitější architekturou a s větším počtem uzlů.

Doba čtení: 38 minut

Další možnosti poskytované knihovnou ØMQ

Ve druhém článku o knihovně ØMQ a rozhraní PyZMQ si ukážeme, jak korektně zavírat připojení s využitím správců kontextu, popř. dekorátorů. Dále si popíšeme přenos strukturovaných dat a komunikační strategii PUSH-PULL.

Doba čtení: 39 minut

ØMQ: knihovna pro asynchronní předávání zpráv

V šesté části seriálu o nástrojích pro asynchronní posílání a zpracování zpráv se seznámíme se základními vlastnostmi knihovny ØMQ, která je též známá pod jmény 0MQ, ZMQ či ZeroMQ.

Doba čtení: 37 minut

Pokročilejší operace nabízené systémem RabbitMQ

Ve druhé části článku o RabbitMQ si ukážeme další možnosti, které lze při nasazení tohoto systému využít. Popíšeme si způsob konfigurace tzv. rozvětvení (fanout), použití směrovačů či konfiguraci front s prioritami zpráv.

Doba čtení: 36 minut

RabbitMQ: jedna z nejúspěšnějších implementací brokera

Třetím nástrojem implementujícím fronty zpráv a popř. i asynchronní fronty úloh, s nímž se na stránkách Rootu seznámíme, je nástroj nazvaný RabbitMQ. Dnes si ukážeme základní vlastnosti tohoto systému a jeho použití v Pythonu a Clojure.

Doba čtení: 34 minut

Celery: systém implementující asynchronní fronty úloh pro Python (dokončení)

Ve druhém článku o projektu Celery si nejprve ukážeme dva nástroje určené pro sledování stavu workerů, úloh a front. Dále si popíšeme tvorbu periodických úloh, použití plánovače a na závěr se též zmíníme o signálech.

Doba čtení: 30 minut

Celery: systém implementující asynchronní fronty úloh pro Python

Druhým systémem pro správu úloh psaných v Pythonu a spouštěných asynchronně s využitím front je nástroj Celery, s jehož základním nastavením a vlastnostmi se dnes seznámíme.

Doba čtení: 35 minut

Použití nástroje RQ (Redis Queue) pro správu úloh zpracovávaných na pozadí

Po popisu základních vlastností databáze Redis si ukážeme užitečný nástroj, který je na Redisu postaven. Ten se jmenuje RQ (Redis Queue) a slouží pro správu úloh, které jsou (většinou paralelně) spouštěny na pozadí.

Doba čtení: 34 minut