Hlavní navigace

Seriál Programovací jazyk Go

V seriálu se seznámíme s jazykem Go. Umožňuje překlad do nativního kódu, takže výsledkem by měly být rychlé aplikace. Současně se ovšem Go v některých ohledech od nízkoúrovňových jazyků liší.

Vývoj síťových aplikací v programovacím jazyku Go (pokračování)

Síťové aplikace, mj. i HTTP servery, tvoří důležitou oblast, v níž je jazyk Go poměrně často nasazován. Proto se budeme popisem tvorby síťových aplikací a utilit zabývat i dnes, mj. si ukážeme i použití protokolu HTTPS.

Doba čtení: 35 minut

Vývoj síťových aplikací v programovacím jazyku Go

Jednou z oblastí, v níž je jazyk Go úspěšně používán, jsou síťové aplikace, ať již se jedná o jednoúčelové utility, nebo i o mnohdy komplikované servery. V dnešním článku se budeme zabývat právě tímto důležitým tématem.

Doba čtení: 31 minut

Užitečné balíčky pro každodenní použití Go (2), porovnání výkonnosti Go s céčkem

Dnes si popíšeme další užitečné funkce a metody ze standardních balíčků. Ve druhé části článku porovnáme kvalitu překladače Go v porovnání s ANSI C (překladač GCC) a vliv paralelizace kódu pomocí gorutin.

Doba čtení: 38 minut

Užitečné balíčky pro každodenní použití jazyka Go

V dnešním článku o programovacím jazyce Go se seznámíme s některými užitečnými knihovnami. Kromě základních knihoven (práce s řetězci atd.) si ukážeme některé možnosti nabízené knihovnou nazvanou GoDS neboli Go Data Structures.

Doba čtení: 38 minut

Tvorba balíčků a pokročilejší operace s kanály v jazyce Go

Dnes dokončíme popis některých témat, kterým jsme se již věnovali minule. Ukážeme si vytváření vlastních balíčků a import balíčků. Poté se budeme věnovat implementaci datového typu „výčet“ a povíme si více o práci s kanály.

Doba čtení: 32 minut

Programovací jazyk Go: dokončení popisu vlastností samotného jazyka

Dnes dokončíme popis vlastního jazyka. Nejprve se budeme zabývat zbylými operátory, ukážeme si způsob využití konstrukce select-case pro komunikaci mezi gorutinami a popíšeme si deklaraci konstant i význam identifikátoru iota.

Doba čtení: 35 minut

Konstrukce pro řízení běhu programu v jazyce Go (dokončení)

Po popisu řídicích struktur používaných pro klasické strukturované programování (podmínky a smyčky) si dnes představíme dva příkazy pro „nestrukturované“ ovlivnění běhu programu. Jedná se o příkazy goto a defer.

Doba čtení: 38 minut

Konstrukce pro řízení běhu programu v jazyce Go

Dnes si popíšeme všechny základní syntaktické konstrukce určené pro řízení běhu programu. Jedná se o různé formy větvení a samozřejmě taktéž o smyčky. Některé z dále popisovaných konstrukcí jsou až překvapivě flexibilní.

Doba čtení: 36 minut

Rozhraní, metody, gorutiny a kanály v programovacím jazyku Go

Mezi užitečné technologie, které nalezneme v jazyku Go, patří podpora datového typu rozhraní (interface) a především pak takzvané gorutiny a kanály. Právě s těmito třemi důležitými technologiemi se dnes podrobněji seznámíme.

Doba čtení: 37 minut

Datové typy v programovacím jazyku Go (2.část)

I ve třetí části seriálu o programovacím jazyku Go se budeme věnovat popisu typového systému. Popíšeme si především práci se záznamy (strukturami), mapami, ukazateli a taktéž funkcemi, které jsou v Go plnohodnotným datovým typem.

Doba čtení: 33 minut

Datové typy v programovacím jazyku Go

Ve druhé části seriálu o jazyku Go se seznámíme s typovým systémem tohoto jazyka. Kromě jednoduchých datových typů si samozřejmě popíšeme i složené datové typy, především pole, řetězce, řezy a později i struktury a mapy.

Doba čtení: 33 minut

Go: minimalistický a překvapivě výkonný programovací jazyk

V novém seriálu se seznámíme s jazykem Go. Umožňuje překlad do nativního kódu, takže výsledkem by měly být rychlé aplikace. Současně se ovšem Go v některých ohledech od nízkoúrovňových jazyků liší.

Doba čtení: 30 minut