Hlavní navigace

Seriál SDL: Hry nejen pro Linux

SDL: Hry nejen pro Linux (24)

Dvacátý čtvrtý díl je shrnutím celé série o multiplatformní knihovně SDL. Celý text je strukturován podle jednotlivých článků, u každého je uveden úvodní odstavec spolu se seznamem SDL příkazů, které v něm byly probrány. Na konci naleznete také PDF k vytištění.

Doba čtení: 9 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (23)

V dnešním, (téměř) závěrečném dílu o knihovně SDL se pokusím shrnout všechny věci, na které jsem během psaní seriálu pozapomněl, popř. kterým jsem se z důvodu své neznalosti nevěnoval pozornost. Mimo jiné se budeme věnovat SDL_RWops, YUV video overlay, nahrávání sdílených knihoven za běhu aplikace a proměnným prostředí.

Doba čtení: 9 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (22)

V dnešním dílu seriálu o knihovně SDL se budeme věnovat podpoře tzv. vícevláknového programování. Podíváme se na vytváření nových vláken a samozřejmě také na jejich synchronizaci, která nikdy nesmí chybět.

Doba čtení: 10 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (21)

Další oblastí knihovny SDL, kterou si popíšeme, bude API pro práci s CD-ROM. Po přečtení tohoto článku byste měli být schopni si vytvořit jednoduchý CD přehrávač, který zahrnuje přehrávání a pauzy, listování a pohyb ve skladbách a také vysouvání mechaniky pro vložení nového disku.

Doba čtení: 5 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (20)

Ve 20. dílu dokončíme popis knihovny SDL_mixer. Budeme se bavit především o hudbě a speciálních efektech, jako je nastavení rozdílné hlasitosti levého a pravého kanálu nebo simulace ztišení vlivem vzdálenosti zdroje zvuku od posluchače.

Doba čtení: 10 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (19)

Vše, co se týká SDL audio funkcí, už máme probráno, takže se zkusíme podívat na rozšiřující knihovnu SDL_mixer. Knihovna SDL_mixer poskytuje snadno použitelné funkce pro mixování zvuků a hudby. Je vhodná obzvlášť pro ty, kterým připadá standardní SDL audio API příliš nízkoúrovňové a strohé.

Doba čtení: 6 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (18)

V tomto dílu konverzemi zvuků dokončíme popis funkcí, které SDL poskytuje pro audio. Druhá část článku bude věnována rozšiřující knihovně SDL_sound, která slouží pro dekódování zvuků z .MP3, .MID, .OGG a dalších běžně rozšířených formátů.

30. 6. 2005 0:00
Doba čtení: 8 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (17)

V dnešním dílu o knihovně SDL začneme nový tematický celek, budou jím zvuky a hudba, které přinesou konec všem tichým aplikacím. Na první pohled by se mohlo zdát, že si musí naprostou většinu funkčnosti napsat programátor sám, nicméně je možné používat již hotový mixer v podobě rozšiřující knihovny SDL_mixer, který odstraní většinu námahy.

Doba čtení: 8 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (16)

V dnešním dílu se podíváme na systémové časovače a funkce pro práci s časem. Na konci budou také v rychlosti zmíněny rychlostní optimalizace včetně výpočtu FPS.

Doba čtení: 7 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (15)

V dnešním dílu o knihovně SDL dokončíme popis událostního systému. Budeme se mimo jiné věnovat změnám velikosti okna, jeho aktivacím a deaktivacím, posílání uživatelských zpráv a dalším věcem, které ještě zbývá probrat.

Doba čtení: 7 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (14)

Joysticky, kniply, páky a jiné ovladače bývají nedílnou součástí většiny her, hlavně simulátorů. Tento díl bude věnován právě jim.

Doba čtení: 8 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (13)

Na řadě je další vstupní zařízení, tentokrát se jedná o myš. Opět se budeme věnovat jak událostem, tak přímému přístupu.

Doba čtení: 6 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (12)

Pravděpodobně nejpoužívanějšími vstupními zařízeními počítače jsou klávesnice a myš, v našem seriálu začneme právě klávesnicí. Podíváme se na ni jak z událostního pohledu, tak „přímým” přístupem a uděláme první krok k interaktivním hrám.

Doba čtení: 8 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (11)

Na konci minulého dílu jsme nakousli základní práci s událostmi, dnes budeme pokračovat. Tento článek je primárně věnován práci s frontou událostí, ale jelikož ještě nevíme nic o unionu SDL_Event, bude částečně probrán i on.

3. 5. 2005 0:00
Doba čtení: 7 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (10)

Seriál se přehoupl do druhé desítky, příště už na počítání přestanou stačit prsty ;-). Ale ještě než se tak stane, probereme si komunikaci aplikace se správcem oken, což v sobě zahrnuje změnu titulku okna, minimalizaci, přepínání do/z fullscreenu a několik dalších věcí. Ke konci bude také přidán lehký úvod do zpracování událostí.

Doba čtení: 6 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (9)

V dnešním dílu bude popsána knihovna SDL_ttf, která slouží pro výpisy textů do scény. Se zobrazením textů a především s českými znaky bývá někdy potíž, nicméně použití SDL_ttf je velice jednoduché a naprosto bezproblémové.

Doba čtení: 8 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (8)

Díky přímé podpoře OpenGL umožňuje SDL renderovat i 3D grafické objekty, které se staly nepsaným standardem naprosté většiny dnešních her. Tentokrát se tedy budeme věnovat podpoře OpenGL v SDL.

Doba čtení: 7 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (7)

Tentokrát se ponoříme trochu více do hloubky, popíšeme si SDL grafické struktury a tyto znalosti následně využijeme k přímému přístupu k pixelům obrázku. V závěru budeme také měnit kurzor myši.

Doba čtení: 7 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (6)

V tomto dílu budeme dále rozvíjet naše znalosti o SDL grafice. Předvedeme si například, jak vyplnit surface barvou, jak docílit toho, aby určitá barva byla transparentní (průhledná), jak nastavit průhlednost i takového surface, který neobsahuje alfa kanál, a další užitečné věci.

29. 3. 2005 0:00
Doba čtení: 6 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (5)

Dnes se podíváme na grafické funkce poskytované knihovnou SDL. Vzhledem k rozsáhlosti tohoto tématu zde budou uvedeny pouze nejzákladnější věci, podrobnostem se budeme věnovat až v následujících dílech.

Doba čtení: 5 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (4)

V minulém dílu jsme si dopodrobna vysvětlili inicializaci SDL, ale ještě něco málo zbylo - nastavení vlastností a vytvoření okna. Jak brzy zjistíme, v porovnání např. s Win32 API je tato činnost v SDL mnohem jednodušší.

Doba čtení: 6 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (3)

V první části článku se podíváme na konvenci názvů SDL funkcí a speciální datové typy, které SDL přináší. Ve druhé části bude popsána inicializace a deinicializace SDL.

Doba čtení: 5 minut

SDL: Hry nejen pro Linux (2)

Ve druhé části série si ukážeme, jak nainstalovat SDL, a dále budou uvedeny "step-by-step" návody na vytvoření SDL projektů v gcc, MS Visual C++ a Dev-C++.

Doba čtení: 3 minuty

SDL: Hry nejen pro Linux (1)

V této sérii článků se vám představí knihovna SDL, která slouží pro vývoj her a multimediálních programů a jejíž největší předností je možnost zkompilovat zdrojový kód pro všechny běžně používané operační systémy. Ukázkové programy budou napsány v jazyku C/C++ a zkompilovatelné minimálně pod operačními systémy GNU/Linux a MS Windows.

Doba čtení: 3 minuty