Hlavní navigace

Seriál Seaside

Seaside (13)

V dnešní závěrečné části seriálu o Seaside se budeme věnovat přizpůsobení aplikací potřebám vyhledávačů, využívání XMLHttpRequestů pro komunikaci mezi klientem a serverem bez nutnosti načítat znovu celou stránku a češtině.

Doba čtení: 7 minut

Seaside (12)

Tématem dnešního dílu bude práce s cookies a problematika zpracování výjimek a chyb. Zmíníme se o zasílání varování správci aplikace e-mailem a o předefinovávaní chybových hlášení Seaside.

Doba čtení: 6 minut

Seaside (11)

Seaside má velmi propracovaný systém konfigurování aplikací, který může programátorovi ušetřit mnoho zbytečné práce a zlepšit znuvupoužitelnost jednou napsaného kódu. Dnes si ho zevrubně popíšeme.

16. 5. 2005 0:00
Doba čtení: 4 minuty

Seaside (10)

Dekorátory představují jednoduchou, ale velmi účinnou metodu, jak dynamicky rozšiřovat schopnosti komponent bez zásahů do jejich kódu. Jsou jedním z nejdůležitějších rysů Seaside. Dnešní díl budeme věnovat právě jim.

Doba čtení: 6 minut

Seaside (9)

Dnešní díl zasvětíme popisu řešení problémů, které vznikají ve webových aplikacích při zpětné či dopředné navigaci nebo při duplikování okna prohlížeče. Řeč bude o uchovávání stavu uživatelského rozhraní, omezování pohybu v prohlížečích, řízení procesů a jejich průběžné validaci.

Doba čtení: 7 minut

Seaside (8)

Komponenty v Seaside jsou zcela samostatné entity, což usnadňuje možnost jejich opakovaného použití. Existuje však jedna situace, kdy je tato vlastnost v přímém protikladu ke standardům formátu HTML, a s níž se dnes pokusíme vypořádat - vnořené formuláře.

25. 4. 2005 0:00
Doba čtení: 4 minuty

Seaside (7)

Návrhový vzor Observer (Pozorovatel) patří k těm nejčastěji používaným. Dnes se podíváme na to, jakým způsobem se ve Smalltalku implementuje a kdy a jak ho využívat ve webových aplikacích napsaných pomocí Seaside.

Doba čtení: 7 minut

Seaside (6)

Komponentní model je dvousečná zbraň. Na jednu stranu umožňuje skutečně intuitivní a jednoduchou tvorbu aplikací, na druhou stranu však s sebou přináší i celou řadu nových úskalí, se kterými se v jiných webových frameworcích nesetkáte. V následujících dílech se s nimi pokusíme vypořádat.

11. 4. 2005 0:00
Doba čtení: 7 minut

Seaside (5)

Nyní nadešel čas k tomu, aby nám Seaside konečně více poodhalila svoji sílu. Po předchozích úvodních dílech se dostáváme k práci s formuláři, jejich validací a k volání komponent.

Doba čtení: 7 minut

Seaside (4)

Při dnešní procházce po mořském pobřeží se budeme podrobně věnovat problematice používání kaskádových stylů. Několik řádků věnujeme i využití Javascriptu.

Doba čtení: 9 minut

Seaside (3)

Dnes se budeme věnovat generování HTML kódu pro jednotlivé komponenty, což je oblast, ve které se Seaside hodně liší od nejnasazovanějších webových frameworků, protože k vytváření stránek nepoužívá žádné šablony, ale pouze čistý Smalltalk.

Doba čtení: 6 minut

Seaside (2)

V dalším pokračování seriálu o webovém aplikačním frameworku Seaside si řekneme pár slov o tom, jak ji nainstalovat a spustit. Popíšeme si, jakým způsobem spolu s ní zpřístupňovat statický obsah a jak spravovat server běžící na pozadí. Rovněž se zmíníme o některých bezpečnostních aspektech.

Doba čtení: 7 minut

Seaside (1)

Seaside je vysokoúrovňový framework pro tvorbu objektově orientovaných webových aplikací podporující snadnou kontrolu toku řízení, komponentní model, dekorátory, transakční zpracování, backtracking, modifikaci aplikací za běhu přímo z webového rozhraní, XMLHttpRequesty, snadné zpracování výjimek, přizpůsobivé konfigurační prostředí a řadu dalších vlastností, dozajista si tedy zaslouží nemalou pozornost.

Doba čtení: 7 minut