Hlavní navigace

Seriál Trasování a ladění nativních aplikací v Linuxu

Seznámíme se s nástroji, které je možné použít pro trasování a ladění nativních aplikací v Linuxu. Probereme utility typu ltrace a strace i nástroje jako SystemTap, DTrace a GDB.

PuDB: výkonný debugger pro Python s retro uživatelským rozhraním

Už jsme se seznámili s několika debuggery určenými i pro ladění aplikací naprogramovaných v Pythonu. Prozatím jsme se nezmínili o debuggeru PuDB s rozhraním, které jako by z oka vypadlo slavnému Turbo Debuggeru.

Doba čtení: 19 minut

Grafická nadstavba nad GNU Debuggerem gdbgui a její alternativy

Pro nástroj GNU Debugger vzniklo poměrně velké množství nadstaveb s GUI. Jedná se o projekty DDD, KDbg či Nemiver. K těmto aplikacím nedávno přibyla další zajímavá alternativa: nástroj nazvaný gdbgui.

Doba čtení: 24 minut

Trasování a ladění v Linuxu: jazyk používaný SystemTapem

Pátá část miniseriálu o problematice trasování a ladění nativních aplikací je věnována popisu dalších možností programovacího jazyka vestavěného do nástroje SystemTap.

23. 6. 2016 0:00
Doba čtení: 17 minut

Trasování a ladění nativních aplikací v Linuxu: nástroj SystemTap

Ve čtvrté části seriálu o trasování a ladění aplikací v Linuxu si ukážeme použití nástroje SystemTap, s nímž jsme se ve stručnosti seznámili již v úvodním článku.

Doba čtení: 24 minut

Trasování a ladění nativních aplikací v Linuxu: pokročilejší možnosti nabízené GNU Debuggerem

Ve třetí části seriálu se seznámíme s tím, jaké možnosti vývojářům nabízí GNU Debugger v případě, že je zapotřebí ladit aplikaci až na úrovni jednotlivých strojových instrukcí.

Doba čtení: 24 minut

Trasování a ladění nativních aplikací v Linuxu: použití GDB a jeho nadstaveb

Dnes se seznámíme s některými možnostmi GNU Debuggeru (GDB). Nad tímto všestranně nástrojem vzniklo i mnoho různých nadstaveb s TUI a samozřejmě i s GUI. O některých se stručně zmíníme.

Doba čtení: 22 minut

Trasování a ladění nativních aplikací v Linuxu

Seznámíme se s nástroji, které je možné použít pro trasování a ladění nativních aplikací v Linuxu. Probereme utility typu ltrace a strace i nástroje jako SystemTap, DTrace a GDB.

Doba čtení: 19 minut