Hlavní navigace

Naše školení

Nová školení v RSS

Úvod do PHP

Objektové programování v PHP

MikroTik od základů po velkou síť

Základy Pythonu 3

Pokročilý Python 3

Workshop základů práce s Dockerem

Pokročilá práce s Dockerem

Gitlab CI

První kroky na linuxovém serveru

Správa linuxového serveru

ELK STACK - ÚVOD ELASTICSEARCH, LOGSTASH, KIBANA (BRNO)

Bezpečnost na linuxovém serveru

ELK STACK - INSTALACE A PROVOZ (BRNO)

Úvod do Kubernetes

Moderní JavaScript

Praktický JavaScript

ELK STACK - ÚVOD ELASTICSEARCH, LOGSTASH, KIBANA

ELK STACK - INSTALACE A PROVOZ

Ansible – úvod do automatizace

Ansible – role a AWX

Icinga - monitorovací systém

Icinga - Instalace a cluster