Hlavní navigace

Názor ke zprávičce CESNET a FIT ČVUT mají patent na kompresi pomocí rozptylovacích tabulek od Ondřej Surý - Tak nevím, když už se tady oháníte zákonem,...

 • 26. 7. 2019 8:34

  Ondřej Surý

  Tak nevím, když už se tady oháníte zákonem, nestálo by si za to jej aspoň přečíst?

  > § 51 (3) Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. So súhlasom vysokej školy alebo fakulty môže byť záverečná práca napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku.

  pak taky:

  > § 51 (4) Študijný program bližšie určujú: p) jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje, ktorými sa rozumejú jazyk alebo jazyky, v ktorých sú vyučované predmety študijného programu.

  Dokonce jsou tam v § 92 nějaké výjimky na školném v případě, že "študijný program v dennej forme štúdia sa uskutočňuje aj v jazyku národnostnej menšiny" a "súčasťou poslania verejnej vysokej školy podľa § 2 ods. 10 alebo jej fakulty podľa § 27 ods. 1 písm. f), na ktorej sa študijný program uskutočňuje, je v čase prijatia študenta na štúdium výchova odborníkov s vysokoškolským vzdelaním patriacich k príslušnej národnostnej menšine."

  O skriptech ani přednáškách jsem v zákoně nenašel ani muk. A hádám, že tam nebude ani nic o nesmyslném překladu cizích termínů, které jen studenty následně diskriminují na trhu práce.