Hlavní navigace

Názor ke zprávičce Co způsobilo výpadek družicového navigačního systému Galileo v červenci od Pavel Píša - Dobrý den, výpočet bude celkem složitý, pohybují se i...

 • 9. 11. 2019 12:49

  Pavel Píša

  Dobrý den,

  výpočet bude celkem složitý, pohybují se i pozemní stanice s pohybem kontinentů, z vysílání na dvou frekvencích se koriguje vliv profilu indexu lomu v atmosféře, který se mění podle směru dráhy, aktuálního počasí svázaného s jevy v atmosféře svázanými s úhlem a intenzitou slunečních paprsků atd. Přitom i polohy pozemních vysílačů se pravděpodobně zpětně určují z dat získávaných z družic. Ani země se neotáčí plynule, bude záležet na zadržení příboje, když se dostane k frontě dalšího kontinentu atd. Takže nakonec ten pohyb družic je asi to nejstabilnější, co je. Přitom i na ty působí sluneční vítr, tření o zbytky atmosféry, kolize s prachem. Samotný Bert Hubert hodnotí rychlost srovnání systému v řádu dnů po (pravděpodobně) totálním rozkladu sledování polohy družic, jako velmi rychlý.

  Obecně takto komplikované výpočty, které potřebují naráz data ze všech družic, řešit distribuovaně na družicích s jen částečnou znalostí je asi opravdu obtížné, zbytečné a rizikové. Je lepší výpočet a trakování provádět na několika nezávislých lokacích na zemi, které přes dvoucestnou synchronizaci přes satelity mají přesně srovnaný čas a vzájemně vyměněná veškerá data.

  Takže bez opravdu velmi hluboké znalosti systému bych si vůbec nedovolil tvrdit, jak systém změnit, vylepšit. Mám kolegu, který je po desítce let přesvědčený, že fúze času z více zdrojů na družicích není udělaná dobře. Pro toto hodnocení nejdříve studoval několik let články, měl několik příspěvků na konferencích o nových možnostech fúzování, pro jinou firmu řešil dvoucestnou synchronizaci času přes satelit, teď i v tomto oboru zakládá vlastní firmu. Pracuje ve ESA a baví se s lidmi, kteří hodiny a satelity pro Galileo navrhovali. Přesto své tvrzení bude muset ještě možná roky testovat, diskutovat a pak možná jeho nápady mírně ovlivní návrh budoucí generace Galileo satelitů. Stejně tak z komponent dostupných v laboratořích ESA staví vlastní návrh atomových hodin, na kterém chce testovat některé úpravy, ale finální design musí vzít společnosti s technologickou základnou.

  Neodborně a ve spěchu do takto složitých systémů sahat povede k mnohem větším problémům, než vykazuje současný stav. Tím neříkám, že pokud by celý projekt byl ve veřejných repository a vědci i nadšenci by mohli algoritmy zkoumat, testovat upravené verze a obecně vše řešit veřejně i včetně cen nabídek a nákupů komponent, tak by cena projektu nejspíš několikanásobně klesla a šel by kupředu rychleji. Ale pokud nepracujete a nemáte praktické a nebo vědecké výstupy v oboru, tak bych začal fází nasávání informací, zkoušel navrhovat technická řešení a diskutovat a testovat nápady na jednodušších komponentách. Pak teprve navrhovat změnu celé koncepce.