Hlavní navigace

Názor ke zprávičce Co způsobilo výpadek družicového navigačního systému Galileo v červenci od S. - Družice GPS uměly samostatně generovat své vlastní efemeridy...

 • 9. 11. 2019 17:14

  S.

  Družice GPS uměly samostatně generovat své vlastní efemeridy bez pomoci pozemního segmentu už od počátku. První generace to zvládala na pár hodin, každá další na delší a delší interval. V poslední generaci je to, tuším, kolem 30 dní. Nejmodernější družice GPS, GLONASS i Galileo jsou vybaveny inerciálním navigačním systémem a měly by snad i umět určovat svou polohu podle hvězd. Družice GLONASS určují vzájemnou polohu mj. i pomocí laserů. To vše má zajistit kontinuitu provozu v případě výpadku pozemního segmentu.

  Přes to všechno se ale pořád ukazuje přesnější určit polohu družic a odchylky palubních hodin od systémového času pozorováním na Zemi a nechat družice vypočtené údaje pouze distribuovat.

  Při výpočtech přesných poloh družic se totiž uplatňují korekce zpoždění signálu při průchodu troposférou a ionosférou. Ty mohou být určeny na základě dalších měření prováděných na Zemi. Mimochodem, ionosférické parametry družice také vysílají. Taková měření družice nemohou provádět.

  Systémový čas daného GNSS obvykle tvoří palubní hodiny družic spolu se skupinou dalších atomových hodin v pozemním segmentu.

  Proto se systémový čas, odchylky palubních hodin a parametry drah družic počítají v pozemním segmentu a na družice se pouze vysílají výsledné produkty.