Hlavní navigace

Názor ke zprávičce GitHub od října změní pojmenování nových repozitářů z master na main od frantaN49 - A co je špatného na slově master tedy...