Hlavní navigace

Názor ke zprávičce Microsoft nebude moci podle rozhodnutí soudu prodávat Word v USA od Bolševik - O tom, do jaké míry člověk je či není...

 • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
 • 21. 8. 2009 23:06

  Bolševik (neregistrovaný) ---.136.broadband6.iol.cz

  O tom, do jaké míry člověk je či není zvíře, by bylo možno dlouze diskutovat. Řekl bych to asi tak, že člověk není JENOM zvíře. Asi podobně, jako zvíře není jenom směs chemických sloučenin. Postavení člověka (a nemyslím nutně jen toho na naší planetě) ve vesmíru velmi dobře rozebírá dnes již, bohužel, nežijící undegroundový marxistický filosof Egon Bondy v eseji „Juliiny otázky“. Stručně nastíním. Vývoj vesmíru prošel od fáze záření, přes vznik atomů, molekul a složitějších organických sloučenin až ke vzniku života a nakonec člověka. Každá z těchto vývojových etap představuje jakousi strukturní vrstvu, ze která je vybudována nová struktura vyšší úrovně, která si už žije do jisté míry samostatným životem. Se vznikem člověka vznikla i nová úrověň reality – svět racionality a etiky. Člověk představuje jakýsi vývojový mezičlánek k této vyšší fázi ve vývoji vesmíru. Svými kořeny ale stále spočívá v předchozí „biologické“ vrstvě a je tak nucen zažívát stálý svár mezi etikou, určovanou rozumem, a pudovým nutkáním k uspokojování svých fysiologckých potřeb. Je nicméně jeho „úkolem“ (úvozovky proto, aby to nebylo chápáno teleologicky) tuto fázi překonat. Nebudu rozebírat jak, je to ale úplně jinak, než si teď možná myslíte. Pro naši diskusi to není podstatné, šlo mi jen o polemiku s Vašim výrokem, přirovnávajícím člověka ke zvířeti.

  Citátek byl hezký a chápu Vaši myšlenku, nemáte ale pravdu v tom, že všichni, kdo poukazovali na úpadek mravů, se mýlili. Antický Řím a s ním i celá antika skutečně neslavně skončil a následovalo 1000 let temna. Ostatně, tehdejší kult násilí v antickém Římě přímo evokuje podobu s dnešním stavem společnosti. Krvavé orgie typu gladiátorských zápasů, předhazování křesťanů lvům a jiné tehdy oblíbené kratochvíle se od programů některých televizních stanic zase tak moc neliší.

  Adam Smith byl profesorem etiky a trh pokládal ze prostředek, nikoli za cíl sám o sobě. Na to se s oblibou zapomíná. Jeho dílo je velkým přínosem především v tom, že pochopil úlohu práce při vytváření hodnot. Není to ovšem konečné stadium ve vývoji politické ekonomie, asi podobně, jako Newtonova Principia nejsou definitivním dílem ve fyzice. Toto mé tvrzení nijak nepopírá význam Adama Smitha. Svět se ale točí dál a za těch přibližně 250 let se svět změnil a úroveň civilizace také někam pokročila.

  Nemáte pravdu, že všechno vytvořili lidé kvůli svému zisku. Tak například dle Vašeho příkladu dům, ve kterém se teď nalézám, byl postaven v roce 1949 v rámci poválečné výstavby a motivací pro jeho stavbu bylo zajistit obydlí pro pracující lid. A rohlík ke svačině mi před 20 lety někdo upekl ne proto, aby dosáhl zisku, ale proto, že cílem výroby bylo uspokojování potřeb lidí a peníze byly jen nezbytným prostředkem, jak vyrobenou produkci rozdělit na základě zásluh a potřeb, nikoli cílem samým o sobě. Ta motivace byla „společenská“. Bohužel, vývoj racionality na této planetě ještě nepokročil dostatečně daleko, aby lidé byli s to to chápat a ztotožnit se s tím. Proto to také krachlo. „První kontakt“ dle zdejšího oblíbeného seriálu „Star Trek“ se tak odkládá na neurčito.

  Ani motivací jedinců, jak jste ostatně naznačil sám, nemusí být jen osobní prospěch. Albert Einstein nevymyslel teorii relativity proto, aby mu zvýšili plat. A ani sám Adam Smith své dílo nevytvořil kvůli honoráři. A není ani jistě náhodné, že právě ty největší osobnosti lidských dějin nebyly motivovány vidinou zisku. Jméno „Galileo Galilei“ zná každý školák, kdo ale zná jméno nejbohatšího muže té doby nebo třeba jméno tehdejšího španělského krále ? Skoro nikdo, protože z hlediska historie to byli jen bezvýznamní a zaměnitelní mravenečkové. Ostatně, i ten pan král byl možná motivován jinak než vidinou moci a bohatství. A nakonec vlastně i Vy ve svém volném čase děláte PR Microsoftu.

  Pokud Vám u levicového vidění světa nesedí kolektivismus, tak bych se u tohoho pojmu rád zastavil. Slovo kolektivismus není totiž pro socialistickou nebo hypotetickou komunistickou společnost přesné, možná je dokonce naprosto nevhodné. Strategickým cílem komunismu je totiž svobodný rozvoj každého jedince, nikoli někoho omezovat. V současném systému se většina lidí těžko může svobodně rozvíjet, pokud větší část bdělého stavu jsou nuceni strávit bojem za obstarání svých životních potřeb. Právo na práci a přiměřenou odměnu, bydlení, zdravotní péči, zaopatření ve stáří či v nemoci má být ve VYSPĚLÉ civilizaci základním právem každého jedince, o kterém se nediskutuje a které nikdo nezpochybňuje. Teprve naplněním těchto základních lidských práv získává JEDINEC (úmyslně toto zdůrazňuji, abyste viděl ten rozpor s kolektivismem) potřebnou volnost a svobodu pro svoji seberealizaci. Od jedince je jen nutné a naprosto legitimní požadovat, aby oplátkou za to odvedl přiměřené množství práce. Množství práce, které odvede, by si pak od určité minimální výše měl mít možnost určit sám, a na základě tohoto množství dostat odpovídající podíl na vytvořeném produktu. Takto má vypadat vyspělá civilizace. Tečka. Ani autoři zde již zmíněného Star Treku si pro budoucnost lidstva nedovedli vymyslet nic jiného, než jakousi formu komunismu.

  Kapitalistické tržní hospodářství už ze své podstaty tyto cíle naplnit nemůže, a proto je tento systém z morálního hlediska špatný a pro inteligentní bytosti od určitého vývojového stupně výše ostudný a zavrženíhodný, asi podobně, jako je od určité civilizační úrovně nepřijatelné otrokářství. Tohoto stupně jsme zatím, bohužel, nedosáhli, a vzhledem k alarmujícímu apetitu téhle civilizace devastovat prostředí, ve kterém žije, toho možná nebude dosaženo nikdy. To, že někdo vyrábí housky nebo mobily s tím nemá co dělat, hlavní důvod pro zavržení kapitalismu je především etický.

  A k tomu výroku, že trh funguje, asi tolik : To, že něco funguje, by Vás nemělo až tak překvapovat. Ono totiž nějak funguje skoro všechno. Vesmír se řídí přírodními zákony a vždy se nakonec vytvoří nějaký více méně stabilní rovnovážný stav, který vykazuje nějakou míru stability. Kdybyste byl ještě větší fundamentalista a chtěl např. potlačit funkci státu v oblasti vnitřní bezpečnosti a navrhoval zrušit policii, také by to nějak „fungovalo“. Patrně by funkci policie převzaly mafie a bezpečnostní agentury, za výpalné by Vás chránily a udržovaly jakousi bezpečnost, kde by se nezávislí zločinci moc neuplatnili. Pak byste také mohl tvrdit, že to funguje.

  Jiná otázka je, zda něco funguje tak, jak by bylo záhodno. Já bych tohle o tržním hospodářství rozhodně netvrdil. Kdyby naši planetu pozorovali mimozemšťané z onoho již několikrát zmíněného Star Treku, chtělo by se jim asi zvracet.

  Ekosystém planety je v rozvalu, lidé v nejchudších částech světa se množí jako králíci, většina obyvatel nemá zajištěnu potravinovou bezpečnost a nemá k disposici nezávadnou vodu ani lékařskou péči. Nejmocnější a nejbohatší země světa se topí v dluzích, za které vede nesmyslné války pod vyspekulovanými záminkami, aby byl nasycen vojensko-průmyslový komplex. (Btw : polovinu státního dluhu USA drží Čína, kde vládne Vámi nenáviděná komunistická strana. Socialismus to sice už moc není, ale čistý kapitalismus také ještě ne, alespoň ne v tom Vašem pojetí. Možná byste měl na seznam zločinů komunismu připsat financování války proti vousatému Bínovi v turbanu. A zamyslete se nad tím, že tento druh kapitalismu se silnou ingerencí státu funguje mnohem lépe než kapitalismus „bez přívlastků“. Ostatně, kapitalismus „bez přívlastků“ mají ve většině rozvojových zemí.) Navíc v této nejbohatší zemi světa (USA – trochu jsem mezitím odbočil) 40 mil. jejich obyvatel nemá ani zdravotní pojištění a homeless zde přibývají jako nikdy předtím. O úrovni školství v té zemi pomlčím, viz vtipný příspěvek JardyP v této diskusi. Naproti tomu se majetkově zcela odtrhla malá skupina, jejíž členové doslova nevědí co s penězi, a jejichž majetky převyšují HDP nejchudších zemí. Na světě je přes bilon USD ročně věnován na zbrojení a zhruba podobná částka na reklamu. Proč a nač ? Příslušnost ke střední třídě, kterou např. pravicový novinář a historik Paul Johnson považoval za hlavní příčinu rozmachu západní civilizace, je dnes evoluční nevýhodou. A co že dělají nejlepší mozky planety, potenciálně schopné tuto katastrofu manažersky a technicky zvládnout ? Burzovními spekulacemi hromadí virtuální bohatství nebo vymýšlejí co nejplacatější mobily pro adolescenty, a to ještě v tom lepším případě. V tom horším se věnují vynalézání zbraňových systémů, například válečného robota ve tvaru hada, jak jsem nedávno četl. Nový způsob, jak zlikvidovat Bin Ladina : dostane ho kybernetický chřestýš.

  Tržní hospodářství je v současné době ve většině zemí světa, a vy trvdíte že funguje ??? Stav téhle planety vypovídá o něčem naprosto jiném. Trh za sebou zanechává hromady obětí a není ani nijak efektivní z hlediska využívání přírodních zdrojů, které má lidstvo k disposici.

  A co to vlastně ten trh je, a co řeší ? Když si to trochu zjednodušíme, můžeme říci, že v podstatě konečným cílem veškeré výroby je uspokojení potřeb koncového spotřebitele. Každý finální poptávaný produkt má nějaké své vstupy : materiál, polotovary – výrobky jiných výrobců, lidskou práci, opotřebení výrobních nástrojů, kde každý z těchto elementů vstupuje v určitém množství. Každý polotovar má opět svůj „kusovník“ a takto bychom mohli pokračovat. A trh je vlastně analogový počítač, který toto gigantické MRP s plánováním kapacit řeší. A, jak jistě více, s postupem techniky byly pro převážnou většinu aplikací analogové počítače nahrazeny těmi digitálními. Pokud chce lidstvo přežít a zvrátit alarmující stav na této planetě, není jiná cesta než nahradit zastaralý analogový shit modernějším prostředkem – racionálním plánováním s využitím soudobé výpočetní techniky. To je z technického hlediska reálně uskutečnitelný projekt. Ostatně, všechny firmy také plánují a nenechávají své organizační útvary mezi sebou svobodně interagovat na tržních principech. Takový podnik by asi dlouho nevydržel.

  K tomu platu managementu : Dopouštíte se obvyklého omylu, pokud se domníváte, že každý, kdo kritizuje nadměrnou diferenciaci příjmů, musí nutně někomu závidět jeho plat. Korupci a klientelismus jste také kritizoval. Závidíte to někomu ? Ostatně, já na tom zase až tak nejhůř nejsem, se svým platem jsem spokojen a fňukat nemám důvod. Ptáte se, kdo že by tedy měl výši těch odměn stanovovat ? Já věřím, že problémy se mají a dají řešit rozumem a že je to efektivnějsí a spravedlivější, než živelnost. Ostatně, proto je také člověk evolučně úspěšnější než orangutan. Takže na Váš dotaz – ano, měla by se ne sejít, ale scházet pravidelně komise chytrých chlápků. Ti by ovšem neměli střílet od pasu výše mezd, ale stanovit nějaké ukazatele a způsob jejich měření a vyhodnocování. Výsledkem zpracování reálných dat by pak měly být nějaké podklady pro stanovení výše mezd. A měla by, pochopitelně, také existovat zpětná vazba, proto to pravidelné scházení.

  U těch rohlíků a praček to také docela fungovalo, a to s primitvnějšími prostředky, než máme k dispozici dnes. Jen vy to nechcete vidět, protože Vás indoktrinoval pan Bakala.

  Domníváte se, že trh pracovních sil perfektně reguluje mzdy ? Když nějaká banka vyhlásí konkurs na místo referenta, přihlásí se tolik uchazečů, že je nutno udělat předběžný výběr. Pokud odseparujete úplná vemena, není mezi těmi uchazeči většinou až tak podstatný rozdíl. Zedníků je naopak nedostatek. Proč tedy platy referentů stále rostou a platy zedníků nejsou nic moc ? Protože ten „trh“ je daleko složitější mechanismus a to celé vůbec nefunguje tak jednoduše, jak naznačují různé oblíbené příklady o pekařích a rohlících.

  Postupme dále.

  Průběžný systém bude, pochopitelně, fungovat i po dvaceti letech. Možná jsem to neformuloval nejlépe, chtěl jsem říci, že po tak dlouhé době už nelze efektivně kalkulovat přibližnou výši odvodů, neboť podstatné parametry pro jejich určení nelze odhadovat. Vy byste dokázal říci, jak velká bude za 20 let nezaměstnanost, hospodářský růst nebo porodnost ? A za 50 let ? To je stejné, jako kdyby někdo v roce 1900 dělal podobné odhady pro rok 1950 a činil z toho závěry. V té době si i seriózní vědci mysleli, že vzdušný prostor nad Prahou bude v roce 1950 plný balónů a řiditelných vzducholodí. A přelomové historické události typu dvou světových válek a socialistické revoluce v Rusku by asi sotva kdo mohl vzít v úvahu.

  Možná jste ne zcela pochopil určitou část mé argumentace. Jestliže, dejme tomu, za oněch 50 let bude poměr aktivně pracujících k důchodcům 2 / 1 (vymyšleno jen jako příklad), pak dva pracující budou muset živit jednoho důchodce bez ohledu na to, jaký bude v daném státě důchodový systém. Buď budou mít stanoveno, že budou odvádět x % ze svého příjmu výměnou za to, že ve stáří bude někdo živit zase je (průběžný systém), nebo budou o produkty své práce soupeřit na trhu s důchodci (spořicí systém). A protože těch produktů bude málo a spotřebitelů hodně (kvůli poměru 2 / 1), jejich cena zákonitě poroste. Příjmy aktivně pracujících budou inflaci s menším zpožděním kopírovat, Vaše úspora se moc zvyšovat nebude. Úspora na důchod může fungovat, pokud těch spořících nebude mnoho. Když ale bude spořit každý, skončí to znehodnocením úspor. Z logiky věci. Peněž ani zlata se nikdo nenají. Když se zvýší poměr množství peněz k poptávanému zboží, cena zboží jde nahoru, hodnota peněz dolů. Za ty „peníze“ si dosaďte cokoli chcete, třeba zlato nebo diamanty, na podstatě věci to nic nemění. Spoření Vám ale nevymlouvám. Pokud příjmy > výdaje, co byste s tím také dělal, že ano ? Bill Gates je daleko, takže na charitu dávat asi nebudete. Jak ale vidíte, i kdybyste si spořil, je pro Vás lepší, aby většina lidí jela v průběžném systému.

  Krachy investičních fondů až tak moc vyjímečné nejsou. Ostatně, pokud zkrachuje zrovna ten Váš a Vy místo důchodu budete muset žebrat před supermarketem s čepicí v ruce, bude Vám jedno, jestli jich zkrachuje 1 %, 5 % nebo třeba jen 0.01 %. Bankrot státu je jistě vážná věc, je to ale trochu něco jiného než krach firmy. Pro firmu to s dost velkou pravděpodobností může znamenat definitivní konec, stát ale pokračuje dále, dále vybírá daně a situace se časem nějak vyřeší. To, co je v podobné situaci nejvíce ohroženo, jsou právě úspory.

  Smyslem spoření je ochrana peněz před inflací a vklady obecně nabývají na hodnotě ? Vezměte hodnotu svých aktiv na začátku spoření, povyšte to o míru inflace za jednotlivá léta spoření a porovnejte se současným stavem vaší úspory. Uvidíte, o kolik jste přišel. A pak si ještě můžete pouvažovat o tom, nakolik oficiální procento inflace odpovídá změně hodnoty Vašeho spotřebního koše. Opět – nic proti spoření jako takovému, jen bychom si měli být vědomi toho, ža část našeho příjmu, který spoříme, ve větší či menší míře mizí jako pára nad hrncem.

  Za inflaci nemůže stát, alespoň ne nějak principiálně, i když pochopitelně, konkrétní hospodářská politika státu a centrální banky má na inflaci vliv. Samotná inflace je ale geneticky zakódována v kapitalistickém hospodářském mechanismu stejně jako nezaměstnanost, bankroty a další podobné jevy. Ostatně jistě víte, že největším strašákem buržoasních národohospodářů je deflace. To je považováno snad za ještě větší zlo než znárodňování (vzpomeňte na „lost decade“ v Japonsku a co vše o tom bylo napsáno).

  Levičáci, pravičáci :

  Jak jsem již napsal, zatím platí jeden stát = jeden systém. Také by se mi líbilo, kdyby to bylo jinak. Bohužel, není a já to nezměním. A nemám na to, abych v rámci státu vybudoval alternativní systém, jak navrhujete. A i kdybych toho schopen byl, byla by to zase jen v podstatě soukromá iniciativa se všemi nevýhodami, které to s sebou nese. Jinak k Vašim poznámkám o výši daní a o tom, že v USA by se něčemu takovému lidé vysmáli : Já jsem jednoznačně pro, aby všechny dluhy veřejných rozpočtů byly splaceny a aby rozpočet byl vyrovnaný. Daně musí být stanoveny takovým způsobem, aby pokryly výdaje státu. Kdo chce snižovat daně, nechť vypracuje návhr škrtů na straně výdajů a pokud se ty škrty budou dotýkat občanů, ať je s tím seznámí a pak se jich zeptá v referendu, zda si takové změny přejí. Bude-li to schváleno, v pořádku, provedeme škrty a snížíme daně. Státní rozpočet bude vyrovnaný. Jakýkoliv jiný postup vede buď k zadlužování státu, nebo je to podvod na občanech. A jakže vypadají daně v tak vychvalovaných USA ? Kupodivu, na rozdíl od ČR, je tam výrazná daňová progrese a daňové sazby se pohybují v rozmezí 10 – 35 %, z čehož by pana Bakalu asi ranila mrtvice. Nu což, alespoň by Vás nemohl dále indoktrinovat.

  Ekologické zemědělství :

  Ta moje poznámka o globálním oteplování a námelu nebyla myšlena nějak vážně, byla to spíš jen taková narážka na důsledky lidské činnosti. Všechno má své klady a zápory, současný způsob hospodaření (pod tím slovem nemám na mysli jen zemědělství), založený na rabování přírodních zdrojů udržitelný není, to snad musí být jasné každému inteligentnímu člověku. Ve věci zemědělské výroby nejsem nějaký fundamentalista. Od toho zde přece máme aplikovanou vědu, aby řešila Vámi naznačené problémy a navrhla vhodné agrotechnické postupy (problémy s dusíkem lze zmírnit např.vhodným střídáním plodin – některé rostliny jsou schopny vázat dusík z atmosféry, nákazy – hnojení neprovádět v nějakém období před sklizní, atd.). Mimochodem, pokud se bojíte nákaz, měl byste se spíše zamyslet nad důsledky chudoby části našich spoluobčanů a nad důsledky migrace. Vozík v supermarketu před Vámi mohl osahat někdo se svrabem nebo žloutenkou a pochrchlat tuberkulózní bezdomovec. Tytéž osoby mohly před tím prohrabávat housky, na kterých si pochutnáváte ke snídani. A tato rizika budou narůstat !

  Stroje rozbíjet nemusíme, ale práci lidé potřebují. Karel IV nechal stavět hladové zdi, aby zajistil obživu městské chudině. Vymyslete něco lepšího. Trh si s tím viditelně poradit nedokáže.

  IT :

  Vista velký úspěch rozhodně nezaznamenala. Od firmy jako Microsoft se zkrátka očekávalo něco lepšího. Tato očekávání, ostatně, živil i sám MS. OS má sloužit jako prostředí ke spouštění aplikací a nemá zbytečně odčerpávat systémové zdroje. Uživatel nemá počítač proto, aby pozoroval okna a vykřikoval „Wow !“. Pro firemního zaměstnance to platí tím spíše. Ostatně, jistě si vzpomenete také na zveřejnění části interní komunikace v MS, kdy nějaký člen vedení firmy nazval svůj nový notebook s Vistou „2000 $ mail machine“. Takže za tím nejsou jen nepřející blogeři, kteří šíří pomluvy. Vista je zkrátka takový mamut.

  Napsal jsem, že GNU/Linux na desktopu pro většinu firem není. Považoval jsem ho za vhodný pro běžného uživatele a to typicky není potapěč, takže ty hromady aplikací pro ně vynecháme.

  Nápověda je v MS Windows kvalitnější než v GNU/Linuxu. I ta má ale své mouchy. Při vyhledávání je nutno proklikávat se odkazy a nezřídka se stane, že se vrátíte na stejné místo, kde jste začal. Nebo se dostanete k nějakému banálnímu textu, který Vás moc nepoučí a popisuje jen to, na co byste přišel také i bez nápovědy. Nápověda je lokalizována, ale překlad také není místy úplně nejlepší, alespoň soudě podle některých občas se vyskytujících obratů, které nejsou charakteristické pro český jazyk. Nechce se mi hledat příklady, ale sám víte že to tak někdy je. Pokud řešíte nějaký problém – havárie MSOffice nebo něco podobného, dostanete rady provést update a či něco v podobném duchu, které nejsou příliš užitečné. Pídíte-li se dále podle kódu chyby, skončíte stejně na webových stránkách v angličtině, takže i ta lokalizace má svou hranici.

  Ale uznávám, že je ta nápověda o hodně lepší než v GNU/Linuxu. Nápověda pro Vistu je obsáhlejší než pro XP, je tam ale zase více toho proklikávání, které jednak otravuje a navíc uživatel se v tom ztrácí.

  Pro GNU/Linux lze velmi dobře nalézt pomoc na internetu. V dalším se budu držet Ubuntu. Na wiki.ubuntu.cz najde uživatel velmi přehledně popsány základní úkony při správě počítače a popsány aplikace, které může běžný uživatel potřebovat. Textu tam není zbytečně moc a doplněno screenshoty je to velmi přehledné. Navíc uživatelé nejsou až takoví blbci a vesměs umějí číst. Takže, dle Vašeho příkladu, pokud budou chtít přidat uživatele nebo změnit rozlišení obrazovky, člověk s IQ >= 80 zkusí i bez nápovědy kliknout na položku „Systém“, pak tam má nabídky „Volby“ a „Správa“ a poté si přečte „Uživatelé a skupiny“ nebo „Display“, přičemž ty popisky má doplněny ještě obrázky. Troufám si tvrdit, že průmerně inteligentní člověk tyto úkony v Ubuntu zvládne rychleji než ve Vistě. Nabídka v Ubuntu je totiž dosti jednoduchá a přehledná. Většina lidí do nápovědy leze, až když jsou v úzkých. Když budete mít nový mobil a budete chtít poslat SMS, tak to také nejprve nějak zkusíte a teprve pokud byste neuspěl, přečtete si návod. Hovořit o neuchopitelnosti administrace tedy není příliš namístě.

  Proč považuje Gimp za úděsný, to prostě nechápu. Je to přece populární aplikace, která dobře plní svůj účel.

  Hovořil jsem o běžném uživateli a pro něj se mi podpora HW dostatečná zdá.

  Když píšete, že MS Office pro studenty a domácnosti se prodává skvěle a že MS
  byl překvapen, budu tomu věřit. Insider by to měl přece vědět. A proč také ne. Já s Vámi souhlasím, že je to v současné době nejlepší aplikace tohoto typu. Za zhruba Vámi uváděnou cenu dostane člověk licenci pro tři počítače. Jedna licence za 400 Kč, to je dobrá koupě. Pokud někdo nabídne kvalitní produkt za dobrou cenu, prodá. Ostatně, jak jste sám napsal, češi mají nízké ceny rádi.

  Neměl jste pravdu, když jste napsal, že ve firmě není možno dát 80 % lidí jeden office balík a 20 % jiný. Ve firmě, kde já pracuji (výrobní podnik, zhruba 130 pracovních stanic), to takto už několik let funguje. A to naprosto bez problémů. Pro společnost, zabývající se výrobou, je totiž tou hlavní aplikací ERP systém nebo nějaký slepenec aplikací, který zhruba plní tuto funkci a nějaký office není středem zájmu. Ten se bere jen jako automatická součást pracovní stanice (tam, kde je zapotřebí) – zhruba tak v duchu před lety známého článku „IT doesn't matter“. Problémy se vzájemnou kompatibilitou nejsou žádné. Ostatně, i kdyby byly, tak vesměs by v takovém případě nešlo o nic jiného, než o přečtení dokumentu, takže drobná změna vzhledu by nikomu nevadila, neb důležitý je obsah. Na serverech máme : Digital Unix, CentOS, VMWare a MS jen jeden, virtuální. Nedovedu odhadnout, kolik podobných firem je, free software je ale dle mého názoru pro střední a menší firmy dobrá cesta, jak uspořit náklady. Velké nadnárodní korporace se do toho asi pouštět nebudou, ale i pro některé z nich by to asi bylo průchozí.

  … A na závěr :

  Mám ten dojem, že se navzájem asi nepřesvědčíme, a navrhuji vyhlásit příměří a vrátit se do zákopů. Začínáme totiž tvořit poměrně rozsáhlá literární díla a kromě nás dvou už si to asi nikdy nikdo nepřečte, neboť tato diskuse už má evidentně status DEAD. Vynaložený čas a práce tedy nemají ten efekt, jak by mohly.