Hlavní navigace

Názor ke zprávičce Přední vývojář KDE: končím s Ubuntu! od Lael Ophir - Homosexualita je jasně menšinová. Nicméně: 1. Neumíme s tím...

 • 6. 11. 2013 23:06

  Lael Ophir (neregistrovaný) ---.145.broadband14.iol.cz

  Homosexualita je jasně menšinová. Nicméně:
  1. Neumíme s tím nic udělat. Prostě nelze člověku změnit sexuální orientaci, alespoň ne na naší úrovni znalostí.
  2. Homosexualita se přirozeně vyskytuje u minimálně stovek živočišných druhů.
  3. Homosexuálové nikomu a ničemu neškodí.
  4. Pokud spolu (záměrně nepíšu dva) dospělí jedinci chtějí provádět jakékoliv intimní aktivity, je to jen jejich věc, a nikdo jim do toho nemá co mluvit.
  5. Argument o tom že homosexuálové nemají děti je chybný. Fyzicky děti mít mohou, a celkem často je i mají. Naopak je v populaci spousta heterosexuálů, kteří děti nemají.

  Váš názor mi připadá nesmírně omezený. Už malé děti ví, že co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému. Mě se hnusí i představa jakékoliv intimnosti s muži. Je ale vysloveně tupé svoji preferenci vnucovat ostatním.

  A dvojnásobně tupé je ohánět se u toho nějakým smyšleným Bohem. Na světě jsou stovky náboženství, nejspíš tisíce bohů. Sice existenci žádného z nich nikdo nikdy neprokázal, ale věřící přesto mají za to, že právě právě jejich bohové (případně jeden bůh) určitě existuje. A pro křesťany je jejich smyšlený bůh skvělou záminkou k následujícímu:
  Exodus 21:15 Kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít.
  Exodus 22:17 Čarodějnici nenecháš naživu.
  Exodus 31:12-15 Každý, kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít.
  Leviticus 20:9 Kdo by zlořečil svému otci nebo své matce, musí zemřít.
  Leviticus 20:13 Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.
  Leviticus 21:9 Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětila svého otce; bude upálena.
  Deuteronomium 13:7-11 Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jsi neznal ty ani tvoji otcové, ... musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu. Budeš ho kamenovat, dokud nezemře, protože tě usiloval odvést od Hospodina, tvého Boha...
  Deuteronomium 22:20-21 Jestliže však byla ta řeč pravdivá a u té dívky nebylo shledáno, že je panna, tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Tak odstraníš zlo ze svého středu.
  1 Královská 20:35-36 Jeden muž z prorockých žáků řekl na Hospodinovo slovo svému druhovi: „Zbij mě!“ Ale ten muž ho odmítl zbít. I řekl mu: „Protože jsi neuposlechl Hospodinova hlasu, hle, až půjdeš ode mne, zadáví tě lev.“ Když od něho odešel, přepadl ho lev a zadávil ho.

  Vyjma toho je v bibli řada informací o zacházení s otroky (mlácení, usmrcování), trest smrti pro vdané oběti znásilnění, za znásilnění panny je muž „odsouzen“ si ji vzít, možnost prodat dceru jako sexuální otrokyni, atd. atd. Bez pochyby jde o správné životní hodnoty pro 21. století :D

  Další zajímavost: právě křesťanští knězi ve velkém sexuálně zneužívali děti, a to i tříleté. Mezi knězi je zřejmě daleko víc sexuálních delikventů, než mezi zbytkem populace. Nejprve kázat smrt homosexuálům, a pak jít prznit malé chlapečky... jak křesťanské. Mezi křesťany jste prostě v dobré společnosti :D
  http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_sex_abuse_cases