Hlavní navigace

Názor ke zprávičce Velmi rychlá kryptografická hašovací funkce BLAKE3 vyšla ve verzi 1.0.0 od Filip Jirsák - Z vašeho komentáře jsem se nedozvěděl nic, co...

  • 27. 7. 2021 13:31

    Filip Jirsák

    Z vašeho komentáře jsem se nedozvěděl nic, co nevím.

    Zajímalo by, mne co přesně myslíte tou bezpečností. A zejména by mne zajímaly ty ne-kryptografické hashe, které jsou náhodnější než kryptografické hashe. Když přihlédnu k tomu, že ideální kryptografický hash je orákulum, které generuje absolutně náhodný hash a pro každý vstup si vygenerovaný hash zapamatuje (a použije ho, pokud dostane stejný vstup), plyne mi z toho, že podle vás existují nekryptografické hashe, které jsou pro kryptografii vhodnější, než kryptografické hashe.

    Mimochodem, nikdo neřeší unikátnost souboru. Ve zprávičce bylo napsáno „integrita souboru“ a myslí se tím, to, že když např. stáhnu soubor z internetu, chci ověřit, že je shodný s tím, co autor na internet vystavil. Což právě řeší kryptografické hashovací funkce, které zajišťují i tu bezpečnost, tedy odolnost proti generování kolizí – tedy že mi útočník nepodstrčí upravený soubor, který ale bude mít stejný hash, jako originál.