Hlavní navigace

Názor ke zprávičce YouTube-dl byl odstraněn z GitHubu na základě zákona DMCA od - - - @Filip Jirsák To, že někdo tvrdí, že to šikana...

 • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
 • 25. 10. 2020 13:14

  - - (neregistrovaný) ---.dynamic.dsl.as9105.com

  @Filip Jirsák

  To, že někdo tvrdí, že to šikana není ještě neznamená, že to šikana není. Všechna tato obecná ustanovení, které jste sem nakopíroval, jsou limitovány danými zákony a to, že si někdo dá do smlouvy že může dělat cokoliv neznamená, že neplatí zákony. Podle těchto obecných poznámek, které jste se vykopíroval, by se dalo zavésti od zítřka i otroctví - však může co chce že? Dokonce Youtube porušuje i pravidlo o aplikaci práva retroaktivně.

  A jak je Vaším dobrým zvykem, přehlídl jste mou poznámku, která všechny ty konstrukce, které jste nakopíroval, vyvrací:


  OBECNÁ USTANOVENÍ
  ...
  Čl. 3
  (1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
  ...
  (3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

  [Usnesení č. 2/1993 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republikyhttps://www­.zakonyprolidi­.cz/cs/1993-2]

  "co člověk podstupuje dobrovolně a dobrovolně to může kdykoli ukončit a odejít."

  Ne nepodstupují dobrovolně. Pravidla jsou v Youtube interní, vágní a jak jsem napsal, nejsou podle právních úprav předvídatelná. Ani takový mudrc a chytrák jako Vy nedokáže ukázat na paragraf, podle kterého může Youtube aplikovat pravidla retroaktivně. Jediné co dokážete je tyto námitky vytrvale přehlížet. Už byste měl pochopit, že si nemůžete napsat do smlouvy "mohu všechno" a pak začít druhý den třeba prodávat uživatele od otroctví nebo na orgány - jak se tu snažíte tvrdit.
  Ostatně konstrukce "porušování zákona nevadí, protože zákazníci mohou jít jinam" jenom ukazuje, co předvádíte ....

  Zatím je situace taková, že nedokážete říct, podle kterého zákona může nějaká společnost ! i retroaktivně ukončovat uživatelské smlouvy na základě vyslovení např. "zakázaného" jména. Přestože to neustále tvrdíte. Žádné takové neexistuje. Naopak, viz. výše, existuje ustanovení, podle kterého nesmí. To, že tyto základní skutečnosti ve svých "právních rozborech" vesele ignorujete je trapas, faux-pas jako Brno ...

  25. 10. 2020, 13:18 editováno autorem komentáře