Hlavní navigace

Naše školení

Nová školení v RSS

Úvod do reactu

React + Redux

Icinga - monitorovací systém

Icinga - Instalace a cluster

Gitlab CI

Administrace Oracle databáze

Filesystém BTRFS

První kroky na linuxovém serveru

Zálohování a obnova pomocí RMAN, Flashback a Datová pumpa

Workshop základů práce s Dockerem

Správa linuxového serveru

Pokročilá práce s Dockerem

Nginx

Ansible – úvod do automatizace

Ansible – pokročilé techniky

Moderní JavaScript

Úvod do PHP

Objektové programování v PHP

MySQL Základy

MySQL Administrace

Bezpečnost na linuxovém serveru

MySQL Server performance

MySQL SQL performance

Node JS Základy

Node JS Pokročilé