Hlavní navigace

Certifikát na tři roky už si nepořídíte, maximální platnost se zkrátila na dva

1. 3. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Počínaje dnešním dnem nesmí certifikační autority vydávat TLS certifikáty s délkou platnosti tři roky. Maximální délka platnosti DV a OV certifikátů se zkracuje na dva roky, stejně jako tomu je u EV.

Členové CA/Browser Fora už před rokem rozhodli, že se maximální doba platnosti Domain Validated (DV) a Organization Validated (OV) certifikátů k 1. březnu 2018 zkrátí z 39 měsíců na 825 dnů (přibližně 27 měsíců). Od dnešního dne tedy autority nevydávají nové certifikáty na tři roky, ale nejdéle na dva. Starší tříleté certifikáty samozřejmě existují dál a podle své životnosti běžným způsobem doběhnou.

Některé autority ke změně přistoupily s předstihem, například DigiCert vydával tříleté certifikáty do 20. února, následující den už platila nová pravidla a mohli jste pořídit jen dvouletý certifikát. Autorita o tom ovšem své zákazníky informovala s předstihem, takže pokud jste stihli certifikát získat dříve, máte jej vystavený až do roku 2021. Firma vydala ke změně infografiku, která vysvětluje, jak se platnost zkracuje a jak pak bude autorita přistupovat k vystavení duplikátů certifikátů:


DigiCert

Zkracování platnosti nových certifikátů

Průběžně zkracujeme

Potřebu zkracování platnosti certifikátů vysvětluje například autorita GlobalSign, která poukazuje na stále se měnící pravidla, která se musejí přizpůsobovat proměnlivé bezpečnostní situaci. Snížení maximální životnosti certifikátu ze tří na dva roky pomáhá omezovat přítomnost starších, zastaralých a možná i nebezpečných certifikátů, které vznikly před zavedením nových pravidel.

Když se například začalo s výměnou slabé hašovací funkce SHA1, umožňovala pravidla vydávat DV a OV certifikáty na pět let. To znamená, že některé z nich jsou stále ještě platné. Pět let je velmi dlouhá doba. Vzniká tak jakési šedivé období, ve kterém sice už neplatí stará pravidla, ale stále ještě platí staré certifikáty podle nich vydané.

Zkracování doby platnosti umožňuje omezit toto období a uvést nová pravidla do praxe výrazně rychleji. GlobalSign proto například změnu provedl o rok dříve a tříleté certifikáty přestal vydávat už 20. dubna 2017. Tlak na další zkracování platnosti tu stále je, takže se pravděpodobně za čas dočkáme dalších změn.

Od deseti let ke třem měsícům

Úpravou doby platnosti certifikátů se zabývá také známý bezpečnostní odborník Scott Hellme. Ten na svém webu podrobně vysvětluje, proč je potřeba ještě dále zkracovat. Před deseti lety, kdy ještě neexistovala žádná (samo)regulace, byla autorita GoDaddy schopna vydat certifikát třeba na deset let. Některé z nich stále ještě platí, jak se můžete přesvědčit v databázi Censys.

Certifikáty s platností 10 let

První nastavení hranice pak přišlo v roce 2012, kdy byla CA/Browser Fórem přijata první verze pravidel pro certifikační autority [PDF], která omezovala platnost certifikátů na 60 měsíců – tedy na pět let. Hned v roce 2015 ale byla maximální doba platnosti zkrácena na 39 měsíců – tedy na tři a čtvrt roku. To byl vlastně stav, který jsme tu měli až do včerejšího dne.

Další návrh přišel až v únoru roku 2017, kdy Ryan Sleevi z Google navrhoval razantní omezení na 398 dnů – tedy na pouhý rok. O návrhu hlasovalo 25 autorit, ale pro byla jen jediná: Let's Encrypt. Tato otevřená autorita totiž od začátku vydává certifikáty jen na tři měsíce a její názor je v tomto ohledu naprosto jasný.

V březnu 2017 byl pak předložen další návrh, který upravoval maximální platnost certifikátů na 825 dnů – tedy na dva a čtvrt roku. Pro tuto variantu naopak hlasovaly všechny zúčastněné strany. To je právě návrh, který dnes vstoupil v platnost. Můžeme předpokládat, že se za čas opět někdo pokusí předložit další návrh, třeba opět na už jednou probíraných 398 dnů.

Proč je to potřeba

Na první pohled se zdá, že zkrácení z 10 let na tři měsíce je šíleně otravné a jen přidělává spoustu práce. Ve skutečnosti existuje ale řada praktických důvodů, proč nechceme mít na internetu certifikáty s dlouhou dobou platnosti.

V první řadě: revokace nefungují. Pokud vám unikne privátní klíč (což se opravdu stává), chcete mít možnost starý certifikát zneplatnit ještě před jeho skutečným vypršením. V opačném případě se za vás držitel klíče může zbytek doby platnosti vydávat. V současné době bohužel nemáme rozumný a široce podporovaný způsob revokace. Klasické seznamy CRL jsou obrovské, alternativní OCSP je zase problémem pro soukromí. Navíc je tu otázka, co má prohlížeč dělat, když jsou servery autority nedostupné – přestává tu tedy fungovat hlavní výhoda certifikátů, tedy možnost jejich offline ověření.

Tvůrci prohlížečů proto přistoupili k vlastnímu řešení, kdy do instalace sami vkládají seznamy neplatných certifikátů. To má také několik na první pohled viditelných úskalí – seznamy jsou tvořeny centrálně, výběrově a každý prohlížeč si to dělá po svém. Jak tedy můžete stoprocentně zajistit, že váš kompromitovaný certifikát bude revokován u všech uživatelů? Nemůžete. Nejde to.

V takové situaci je velký rozdíl, jestli máte certifikát vystavený na tři měsíce nebo na tři roky. Certifikát s krátkou platností za pár dnů vyprší a nic dalšího se nestane, nedáváte útočníkovi do ruky bianco šek, který je možné třeba dva a půl roku zneužívat.

Od dubna také bude nutné, aby byl platný certifikát v logu Certification Transparency. Ve skutečnosti bude muset být alespoň ve třech databázích od tří různých organizací. V průběhu životnosti certifikátu se ale může stát, že některý z logů bude z nějakého důvodu z prohlížečů vyřazen a jeho hlas přestane platit. V takové situaci přestane být důvěryhodný i daný certifikát, protože naráz bude mít platné potvrzení jen od dvou logů. Certifikáty s kratší dobou platnosti budou mít výhodu – včas se protočí, získají jiná potvrzení a problém nevznikne.

CS24_early

Musíme začít automatizovat

Správci serverů si začínají v mnoha oblastech zvykat na automatizaci, což se čím dál více týká i certifikátů a autorit. Uživatelé autority Let's Encrypt jsou na automatizaci od začátku zvyklí, postupně bude pronikat i dalším autoritám. Jelikož je protokol ACME otevřený, je možné jej použít k obsluze vlastní autority.

Je tedy pravděpodobné, že se brzy i klasické komerční autority budou snažit nabídnout automatickou cestu k získání certifikátů. Registrujete se, nabijete kredit a budete mít přístup k API umožňujícímu vystavit nové certifikáty. Odstraní to otravné ruční obnovování a zabrání lidské chybě. Let's Encrypt už navíc v praxi ověřuje, že je to velmi pohodlná a bezproblémová cesta.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.