Hlavní navigace

DNSSEC na autoritativním serveru

12. 1. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

V minulém článku o technologii DNSSEC jsme si ukázali, jak nastavit resolver pro validaci DNSSEC podpisů. V dnešní části našeho seriálu si ukážeme, jak zapnout DNSSEC na autoritativním serveru Bind a NSD, jak vygenerovat klíče pro podpis zóny a jak nakonec podepsat samotnou zónu.

Na začátek bych opět upřesnil, jaké nástroje a DNS servery budeme používat. Již klasicky prvním DNS serverem bude Bind. Druhým serverem, který je možné pro DNSSEC na straně autoritativního serveru použít, je NSD, opět vyvinuté v organizaci NLNet Labs jako alternativa k nejpoužívanějšímu DNS serveru Bind. Oba DNS servery nejspíše najdete přímo ve vaší distribuci. Pokud ne, tak Bind lze stáhnout ze stránek Internet Systems Consorcium (www.isc.org), které jej vyvíjí, a NSD lze stáhnout ze stránek projektu na NLNet Labs.

Pro kompilaci tentokrát není zapotřebí knihovna ldns zmiňovaná v minulém díle, ale je dobré tuto knihovnu a příklady z adresáře examples/ mít nainstalové, protože některé utility lze šikovně využít pro rozšířenou práci se zónovým souborem, případně pro kontrolu podpisu. Důležité je použít minimálně verzi 1.4.0. Předchozí verze obsahovaly chybu v nástroji na podepisování zónového souboru. Knihovnu ldns také možná najdete ve své oblíbené distribuci (v Debianu je to balík ldnsutils), pokud ne, tak na stránkách projektu najdete zdrojové kódy.

Zapnutí DNSSEC na autoritativním serveru

Zapnutí podpory na autoritativním serveru je ještě jednodušší než jeho zapnutí na rekurzivním serveru. Pokud používáte Bind ve verzi 9.4 a vyšší nebo server NSD nemusíte dělat vůbec nic. Podpora je standardně zapnuta. Pouze pro verzi Bind řady 9.3 je zapotřebí v sekci options {}; pomocí konfigurační volby dnssec-enable boolean; explicitně zapnout podporu technologie DNSSEC.

Vygenerování klíčů

Ve čtvrté části našeho seriálu jsme si řekli o dvou druzích klíčů KSK a ZSK. Jak tyto klíče vygenerujeme? Můžeme použít buď nástroje, které jsou standardně distribuovány s DNS serverem Bind, nebo utility z balíku nástrojů ldns.

Pro oba klíče použijeme algoritmus RSASHA1 a jako zdroj náhodných čísel budeme používat /dev/urandom, který se na rozdíl od /dev/random neblokuje při nedostatku entropie. ZSK klíč bude mít 512 bitů (minimum pro RSASHA1 je 512 a maximum 4096) a KSK klíč bude mít 1024 bitů.

Pro vygenerování KSK a ZSK klíčů použijeme tyto příkazy, např. pro zónu dnssec.cz:

# dnssec-keygen -a RSASHA1 -b 1024 -r /dev/urandom -f KSK dnssec.cz
dnssec-keygen -a RSASHA1 -b 512 -r /dev/urandom dnssec.cz

Parametr -a určuje algoritmus, parametr -b počet bitů, parametr -r zdroj náhodných dat, a nakonec parametr -f KSK říká, že vygenerovaný klíč bude mít v příznacích nastavený SEP (Secure Entry Point) bit, který říká, že klíč je Key Signing Key.

Alternativně lze klíče vygenerovat pomocí utility ldns-keygen:

# ldns-keygen -a RSASHA1 -b 512 -r /dev/urandom -k dnssec.cz
ldns-keygen -a RSASHA1 -b 512 -r /dev/urandom dnssec.cz

Parametry -a a -b mají shodný význam, pouze parametr pro vygenerování KSK klíč se z -f KSK změnil na pouhé  -k.

Oba příkazy na standardní výstup vypíší název vygenerovaného klíče ve formátu K<zona>+<alg>+<ke­ytag> (např. Kdnssec.cz.+005+56944) a na disku vygenerují dva soubory K<zona>+<alg>+<ke­ytag>.key a K<zona>+<alg>+<ke­ytag>.private (soubory Kdnssec.cz.+005+56944­.key a Kdnssec.cz.+005+56944­.private). V souboru s příponou .key je veřejná část klíče a v souboru s příponou .private je část soukromá, kterou je zapotřebí chránit, a kterou budete potřebovat pro podpis zóny.

Obsah veřejné části klíče vypadá takto:

dnssec.cz. IN DNSKEY 256 3 5 AwEAA[...]8Gm0=

V případě generování pomocí ldns-keygen obsahuje navíc ještě TTL a v komentáři pak keytag, typ klíče a počet bitů:

dnssec.cz. 3600 IN DNSKEY 256 3 5 AwEAA[...]rHE= ;{id = 35181 (zsk), size = 512b}

Veřejné části všech klíčů, kterými budeme chtít podepisovat, je zapotřebí přidat do zónového souboru (z mnoha praktických důvodů je dobré mít zónový soubor pojmenovaný stejně jako zóna). Toto je možné udělat dvěma způsoby:

1. Direktivou $INCLUDE <nazev_souboru>, tedy například:

$ cat >> dnssec.cz << EOF
$INCLUDE Kdnssec.cz.+005+23163.key
$INCLUDE Kdnssec.cz.+005+56944.key
EOF

2. Nebo přímo přidáním obsahu těchto souborů do souboru se zónou:

cat Kdnssec.cz.+005+23163.key >> dnssec.cz
cat Kdnssec.cz.+005+56944.key >> dnssec.cz

Obsah soukromé části vypadá pro algoritmus RSASHA1 (pro algoritmus DSA je obsah souboru až na první dva řádky odlišný) takto:

Private-key-format: v1.2
Algorithm: 5 (RSASHA1)
Modulus: zq0CE[...]bQ==
PublicExponent: AQAB
PrivateExponent: clEr[...]WQ==
Prime1: 6N2ob[...]RpM=
Prime2: 4zVG[...]uv8=
Exponent1: tqJi[...]MhE=
Exponent2: 3h9I[...]LXU=
Coefficient: 3Xz6[...]/1I=

Z uživatelského hlediska je obsah tohoto souboru nezajímavý a klidně by obsah mohl být binární.

Podepsání zónového souboru

Nyní máme vygenerované dva klíče připravené pro podpis zónového souboru a pravděpodobně máme i samotný zónový soubor, který chceme podepsat.

Obsah zónového souboru může vypadat například takto:

dnssec.cz. 3600  IN SOA a.ns.nic.cz. hostmaster.nic.cz. 2008101419 10800 3600 1209600 7200
www.dnssec.cz. 3600 IN AAAA  2001:1488:0:3::2
www.dnssec.cz. 3600 IN A  217.31.205.50
dnssec.cz. 3600 IN AAAA 2002:1488:0:3::2
dnssec.cz. 3600 IN A  217.31.205.50
dnssec.cz. 3600 IN NS  b.ns.nic.cz.
dnssec.cz. 3600 IN NS  a.ns.nic.cz.
dnssec.cz. 3600 IN DNSKEY 256 3 5 AwEA[...]7VE= ;{id = 40965 (zsk), size = 512b}
dnssec.cz. 3600 IN DNSKEY 257 3 5 AwEAA[...]CZc= ;{id = 42307 (ksk), size = 512b}

Příkaz dnssec-signzone má poměrně mnoho parametrů, ale v té nejjednodušší variantě ho můžeme zavolat pouze zavoláním:

# dnssec-signzone dnssec.cz

Důležité je, aby zónový soubor měl shodný název s názvem zóny, obsahoval veřejné části klíčů, kterými chceme zónu podepsat, a tyto klíče byly v aktuálním adresáři. Zavolání tohoto příkazu způsobí vygenerování nového souboru: dnssec.cz.signed. Tento nový soubor bude obsahovat původní obsah souboru dnssec.cz a navíc bude obsahovat nově vygenerované záznamy NSEC a RRSIG pro každý RRSet:

; File written on Sun Jan 11 20:14:32 2009
; dnssec_signzone version 9.5.0-P2
dnssec.cz.   3600  IN SOA a.ns.nic.cz. hostmaster.nic.cz. (
          2008101419 ; serial
          10800   ; refresh (3 hours)
          3600    ; retry (1 hour)
          1209600  ; expire (2 weeks)
          7200    ; minimum (2 hours)
          )
      3600  RRSIG  SOA 5 2 3600 20090210181432 (
          20090111181432 40965 dnssec.cz.
          YEkGZPifd0B3uLER9g7C/zni+j3f7RE0OKJK
          e6Q3rMnKtwbY6ShZjLQiQHEnvvMmARFOk2Kr
          FImaDil20jGY/g== )
      3600  NS a.ns.nic.cz.
      3600  NS b.ns.nic.cz.
      3600  RRSIG  NS 5 2 3600 20090210181432 (
          20090111181432 40965 dnssec.cz.
          jW5vlsY4s85s7DV5bEJYuz0CuQqwnrb8kg69
          WhGy+ftvckH2aQhUWwwnlLJgatxkLmYR2k0+
          SkR6Wg8ND0fkzA== )
      3600  A  217.31.205.50
      3600  RRSIG  A 5 2 3600 20090210181432 (
          20090111181432 40965 dnssec.cz.
          YPBL0dEVelyBpTzEb/HEratPRNeaR5ncItcm
          nYPXLqmwmXg20KVygDU+XhYFUnj3CgcJTZMj
          q0Bm20keYBCOCQ== )
      3600  AAAA  2002:1488:0:3::2
      3600  RRSIG  AAAA 5 2 3600 20090210181432 (
          20090111181432 40965 dnssec.cz.
          ibdbXaCCfstnWPKK0xzrG+Su76xMwt2zR9oh
          KrwfjBEYBC28i5iABwS3fa2s5FzBdAh62Y3T
          xqIp2pCOJGmI/w== )
      7200  NSEC  www.dnssec.cz. A NS SOA AAAA RRSIG NSEC DNSKEY
      7200  RRSIG  NSEC 5 2 7200 20090210181432 (
          20090111181432 40965 dnssec.cz.
          ydJOiwN0Xj0DBLb4uIVkYlS24AiNIEAm1Ltk
          lXM9CaRahmPX/1jC/vw6Um9tg0XO8mlbH7yn
          wCUA+J6e5mARbg== )
      3600  DNSKEY 256 3 5 (
          AwEAAc/dbg0TRovNLCAEEUcSJnN4kxbGulUD
          6XvkLWDRV+r2i7e0JqAlWU6tOJjwF9tE17If
          TOnUtauBw40nazdk7VE=
          ) ; key id = 40965
      3600  DNSKEY 257 3 5 (
          AwEAAb390x3z9UOpmpiYayEsbQ1/svbboJ5L
          kttKljfFiMZY7T2dYQb+dLPDOkHvIjWu7ILc
          EUewaolsKnz4vNy3CZc=
          ) ; key id = 42307
      3600  RRSIG  DNSKEY 5 2 3600 20090210181432 (
          20090111181432 40965 dnssec.cz.
          FvK7y7v2/CA91ooU4cYKgN4sXQF/yFYhbZP+
          eCPEwKEnBSddziNqfV65j7mtesXdDUHMIqkZ
          e1IuhpfijCmmrA== )
      3600  RRSIG  DNSKEY 5 2 3600 20090210181432 (
          20090111181432 42307 dnssec.cz.
          cGBcC2ctsU42um1oAOuqowTJ9KbbhbZUVhoL
          RSAP0kQRfY6VUt/WpRHDAthC9km2oEJCBolN
          9mZB3B9l951iRA== )
www.dnssec.cz.   3600  IN A  217.31.205.50
      3600  RRSIG  A 5 3 3600 20090210181432 (
          20090111181432 40965 dnssec.cz.
          Urb1gJ7fnwvRFz064jfgccmACrG/CX9o5Y4f
          ga/97WufyLFwxmPPxn5PLCSQAf1PzFkkP7Sb
          NMU1jX4/EPpISA== )
      3600  AAAA  2001:1488:0:3::2
      3600  RRSIG  AAAA 5 3 3600 20090210181432 (
          20090111181432 40965 dnssec.cz.
          JjcqL5SYD6vGJuMXP0BQIzA5rRAfggd0sXT7
          tElex1xZyx3tJ8euBeTdx0szX4CA0TCWhntF
          AsKshOCfOw++cw== )
      7200  NSEC  dnssec.cz. A AAAA RRSIG NSEC
      7200  RRSIG  NSEC 5 3 7200 20090210181432 (
          20090111181432 40965 dnssec.cz.
          QElCh1q5zY1MIzwMpqnEpJ9k+fleQncCTbw4
          XJn2xtkKAWZhEr2nx9JABO8MWF1deMuWSaFP
          qAQRgEchw/43yA== )

Nyní si uveďme trochu maximalističtější variantu tohoto příkazu (argumenty jednotlivých parametrů jsou zároveň standardní hodnoty):

# dnssec-signzone -s +-3600 -e +2592000 -o dnssec.cz -f dnssec.cz.signed \
 -r /dev/urandom -a -k Kdnssec.cz.+005+42307.key -N keep dnssec.cz \
 Kdnssec.cz.+005+40965.key

Parametry -s a -e určují datum platnosti nově vygenerovaných podpisů a jejich argumenty můžou být buď absolutní ve formátu YYYYMMDDhhmmss nebo relativní se znakem + na začátku, parametr -o určuje název (origin) podepisované zóny, parametr -f určuje název výstupního souboru, parametr -r /dev/urandom jsme již používali při generování klíčů, parametr -a ověřuje platnost nově vygenerovaných podpisů. Důležitý je parametr -k Kdnssec.cz.+005+42307.key, který určuje KSK klíč, který má být použit pro podpis DNSKEY záznamů (v případě, že zónový soubor obsahuje více KSK klíčů).

Další zajímavý a užitečný parametr je -N keep, který určuje jaký formát má mít sériové číslo výstupního souboru. Kromě keep lze použít argument increment, který sériové číslo zvýší, nebo unixtime, který ho nastaví na aktuální unixový čas (počet sekund od začátku roku 1970). Oba dvě tyto alternativní volby se snaží předcházet problému, kdy je zóna považována za nezměněnou ve chvíli, kdy nedojde ke zvýšení sériového čísla. Následuje už jenom původní podepisovaný zónový soubor a teprve po něm jsou vypsané všechny ZSK klíče, které budou použity pro podpis všech RR záznamů v zónovém souboru.

Ekvivalent tohoto příkazu z balíku ldns vypadá takto:

# ldns-signzone -i 20090111193000 -e 20090110192959 -f dnssec.cz.signed \
 -o dnssec.cz dnssec.cz Kdnssec.cz.+005+42307 Kdnssec.cz.+005+40965

Příkazy jsou hodně podobné, jen u začátku ( -i) a konce ( -e) platnosti vygenerovaných podpisů nelze použít relativní formát. Nástroj ldns-signzone také neumí manipulovat se sériovým číslem. KSK a ZSK klíče není potřeba na příkazovém řádku rozlišovat, dojde k automatické selekci dle nastaveného SEP bitu (256 vs. 257 v příznacích klíče).

Všimněte si, že výsledný soubor obsahuje jeden RRSIG záznam pro každý RRSet kromě RRSetu pro DNSKEY záznamy. Ten má podpisy dva – jeden podpis je pomocí KSK klíče a druhý pomocí ZSK klíče.

Použití podepsaného zónového souboru

Nyní máme vygenerovaný podepsaný zónový soubor. Co s ním? Aby mohl váš DNS server začít vracet podpisy pro dotazy, které mají nastavený DNSSEC OK (DO) příznak, musíte změnit název souboru v konfiguraci. Pro DNS server Bind je zapotřebí změnit direktivu:

zone "dnssec.cz" {
 type "master";
 file "dnssec.cz";
};

na

zone "dnssec.cz" {
 type "master";
 file "dnssec.cz.signed";
};

A novou konfiguraci načíst pomocí příkazu rndc reload. Po kontrole log souborů, že všechno proběhlo v pořádku, si můžete pogratulovat – právě jste začali poskytovat svou první DNSSEC podepsanou zónu.

Cloud23

Dnešní díl na tomto místě končí. V příštím díle si povíme něco o tom, jak se o podepsané domény starat.


Autor je technickým ředitelem sdružení CZ.NIC.

Autor článku

Autor je vedoucím výzkumu Laboratoří CZ.NIC, z.s.p.o. a studentem FSS MU. Zajímá se o DNS, DNSSEC, Linux.