Hlavní navigace

Jak jsem stavěla 3D tiskárnu: firmware a práce s tiskárnou

24. 2. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Naše 3D tiskárna je prakticky hotová, tedy alespoň po hardwarové stránce. Zbývá nám do řídící desky nahrát nejnovější firmware, který chceme používat. Pak už můžeme začít zkoumat možnosti 3D tisku. Doporučíme si k tomu dva programy, kterými budeme svou novou tiskárnu ovládat z počítače.

Stáhneme si firmware Marlin z GitHubu. Nejlepší a nejjednodušší pro úpravu firmwaru je použít program arduino. Pro megatronics v2.0 je potřeba použít nastavení pro „Arduino Mega 2560 or Mega ADK“ a zvolit sériový port.

Nastavení konfigurace

Otevřeme si adresář, kam jsme si stáhli Marlin firmware a v programu arduino otevřeme soubor Marlin.ino. Pro jednoduché nastavení nám stačí editovat soubor  Configuration.h.

1. Sériový port:

#define SERIAL_PORT 0

2. Baudrate (rychlost komunikace):

#define BAUDRATE 250000

Největší rychlost je samozřejmě nejlepší.

3. Nastavení řídící desky

#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 701
#endif

Čísla desek jsou zakomentována, stačí jen změnit číslo pro danou desku.

4. Počet extruderů:

#define EXTRUDERS 1

5. Zdroj:

// 1 = ATX zdroj
#define POWER_SUPPLY 1

6. Termistory:

//// 1 je 100k termistor - volba pro EPCOS 100k termistor
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_BED 1

7. Nastavení home:

// 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1

Nastavuje směr kalibrace os (home) podle umístění endstopů.

PID regulátor hot-end

Pro správnou funkci žhavení hot-endu je nutné zkalibrovat PID regulátor tohoto hot-endu. K tomu slouží G-code „M303“, který je vhodné spustit z nějakého ovládacího software (viz následující  kapitola). Kalibrace chvíli trvá a nalezené hodnoty je potom nutné dopsat do souboru Configuration.h a znovu nahrát aktualizovaný firmware do řídící desky.

PID regulátor v Pronterface

Ovládání 3D tiskárny

Abychom nemuseli komunikovat přímo s firmware elektroniky tiskárny, používá se ovládací software tiskárny v počítači. Představíme si dva programy určené k ovládání 3D tiskárny:

  • Pronterface
  • Octoprint

Pro účely této kapitoly předpokládáme, že máme k dispozici modely rozřezané pomocí specializovaného programu.

Pronterface

Proterface je desktopová aplikace napsaná v programovacím jazyce Python za pomocí sady grafických přípravků Gtk+. Umožňuje ovládat 3D tiskárnu v reálném čase (pohyb os, interakce s firmware) a tisknout rozřezané modely ve formátu G-code. 

$ cd Printrun/
$ python pronterface.py

Pronterface

Octoprint

Jak již bylo zmíněno v úvodu, často je výhodné mít možnost řídit a kontrolovat 3D tisk vzdáleně. K tomuto účelu slouží program Octoprint, který umožňuje ovládat 3D tiskárnu pomocí webového rozhraní. Jednoduchým způsobem má integrovánu podporu pro zobrazení obrazu z webové kamery, a tak je možné přímo v něm sledovat postup tisku a při problémech alespoň vzdáleně přerušit či ukončit tisk.

Ovládací program Octoprint: Gcode náhled

Ovládací program Octoprint: Nastavení teploty

Odkazy

Autor článku

Studentka oboru Robotika na FEL ČVUT a Gentoo contributor.