Hlavní navigace

Jak na IQRF: tři způsoby, jak si postavíte IoT síť s IQRF

19. 9. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V předchozí části seriálu byla vysvětlena architektura transceiverů IQRF, připravili jsme si nody a koordinátor. V této části popíšeme, jak tyto prvky spojit do funkční sítě.

Připojení nodu do sítě se označuje jako bondování. Jedná se o proces, během kterého dostane nod unikátní síťovou adresu.


Lokální bondování

Všechny nody, které budete chtít přidávat do sítě, musí mít nastaveno stejné přístupové heslo – Access Password – jako koordinátor, musí být v odbondovaném (odpojeném) stavu a v přímém dosahu koordinátoru, a je nutné mít možnost provést na nodu určitou akci (např. stisknutí tlačítka), kterou vyvoláte žádost o přibondování (připojení) ke koordinátoru.

V aplikaci IQRF IDE si nastavíte, jakou síťovou adresu budete chtít danému nodu přiřadit (v případě výběru Auto address se přiřadí nejnižší volná adresa) a zahájíte proces bondování. Během 10 sekund musíte na nodu provést určitou akci (obvykle stisknutí tlačítka na zařízení, v němž je nod zapojen), pomocí které nod vyšle žádost o přibondování ke koordinátorovi. Díky shodnému Access Password koordinátor přijme nod do své sítě a přidělí mu síťovou adresu.Následně provedete průzkum sítě – Discovery, během kterého se zjistí fyzická topologie sítě a přibondovaným nodům jsou přidělena VRN čísla (Virtual Routing Number), která určují pořadí opakování zprávy při routování (směrování) sítí. Nody, které jsou blíže ke koordinátoru a jsou objeveny dříve, získají nižší VRN než ty, které jsou dále a jsou objeveny později například s pomocí jiných již objevených nodů. Nody s nižším VRN pak při síťovém přenosu opakují zprávu v dřívějším časovém slotu než nody s vyšším VRN. Postupně tak zpráva projde celou sítí, což je již dříve zmiňovaná výhoda sítě IQMESH.

Lokální bondování:

IQRF Smart Connect


Tuto metodu lze využít například s pomocí mobilní aplikace, která je schopná přečíst QR nebo NFC kód obsahující identifikační parametry (tzv. IQRF Code) zařízení, které chcete připojit. Pokud vaše zařízení nemá žádné bondovací tlačítko nebo je na nedostupném místě, můžete ho připojit právě s pomocí IQRF Smart Connect. Stačí znát identifikační údaje tohoto zařízení. Těmito údaji jsou MID (Module ID) a IBK (Individual Bonding Key).

V případě IQRF Smart Connect není třeba mít na nodu stejné Access Password jako na koordinátoru, protože bezpečné přidání do sítě je zde zajištěno pomocí zmiňovaných parametrů MID a IBK. Ty lze předat koordinátoru buď jako textové řetězce nebo přes QR/NFC kód.

Parametry MID a IBK se předají koordinátoru a ten vyšle do sítě šifrovaný požadavek na připojení zařízení s definovanými parametry. Pokud je zařízení v dosahu existující sítě, je na základě shodných parametrů MID a IBK přidáno do sítě. Žádná akce, jako například stisknutí tlačítka na zařízení, není v tomto případě potřeba. Následně, stejně jako v případě lokálního bondování, provedete zjištění aktuální topologie sítě pomocí Discovery.

IQRF Smart Connect:

AutoNetwork

Touto metodou můžete automaticky připojit do sítě všechny připravené nody, které mají stejné Access Password jako koordinátor a jsou (nebo budou) v dosahu koordinátoru nebo nově vytvářené či již existující sítě. Proces přidávání nodů do sítě a zjištění jejich umístění v síti (Discovery) probíhá automaticky.


Postupně, v jednotlivých vlnách, jsou nalézány nové nody, těm je přidělena adresa a provedeno zjištění topologie – Discovery. V dalších vlnách jsou tyto nody využity pro další hledání nových nodů. Proces skončí ve chvíli, kdy nedojde k nalezení žádného dalšího nodu v několika vlnách po sobě (počet je možno definovat před zahájením AutoNetwork), případně jsou splněny další podmínky ukončení procesu.

Po vytvoření sítě je vhodné provést zálohu a tu mít pro případ obnovy např. ztraceného či poškozeného zařízení uloženou.

CS24_early

V příštím díle si ukážeme, jak lze s připravenou sítí komunikovat, získávat senzorické hodnoty ze zařízení nebo zařízení ovládat.

Web technologie: www.iqrf.org

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Má za sebou patnáctiletou praxi ve školství, dnes pracuje pro firmu IQRF Tech a IQRF Alliance a má na starosti akademický program IQRF Smart School zaměřený na podporu vzdělanosti mládeže v oblasti technologie IQRF.