Hlavní navigace

Migrace virtuálních serverů z KVM do RHEV

19. 5. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V článku si popíšeme migraci virtuálních serverů provozovaných samostatně na KVM hypervizorech do RHEV (Red Hat Enterprise Virtualization). RHEV je virtualizační řešení od firmy Red Hat.

Co všechno RHEV obsahuje?

RHEV obsahuje nástroje pro zjednodušení komplexní správy rozsáhlejších instalací virtualizovaných serverů a desktopů. Jak je u Red Hatu zvykem, tak RHEV vychází z Open Source projektu vyvíjeném pod názvem oVirt, který je dostupný i pro nekomerční distribuce.

Základním stavebním kamenem je RHEV Manager (dále jen RHEV-M). Slouží k managementu virtualizačních datových center, clusterů, hypervisorů, datových úložišť, sítí a samozřejmě také vlastních virtuálních serverů. Součástí nejnovějších RHEL řady 6 je RHEV ve verzi 3.5, který ke svému běhu navíc potřebuje SQL databázi sloužící k uložení informací o konfiguraci celého virtualizačního prostředí.

Před vlastní instalací RHEV-M je důležité připravit separátní síť, která bude sloužit ke komunikaci s hypervisory. Síť má jméno rhevm. Do této sítě je také dobré připojit server, který bude zajišťovat Spice proxy pro přístup na konzoli virtuálních serverů. Dále nesmíme zapomenout na NFS datové úložiště, kde budou ISO soubory, které slouží k instalaci virtuálních serverů. Instalace RHEV-M je podrobně popsána v Red Hat dokumentaci.

Po instalaci manageru připravíme hypervisory, na kterých přímo běží virtuální servery. Pro instalaci hypervisorů je možné použít připravený ISO obraz upraveného RHEL, který se označuje jako RHEV Hypervisor (krátce RHEV-H), nebo můžeme použít i běžnou instalaci RHEL s balíčky potřebnými pro fungování hypervisoru (instalaci balíčků zajistí RHEV-M). Takto vytvořený hypervisor se označuje RHEL Host a jeho výhodou proti čistému minimalistickému RHEV-H je přímá podpora řady užitečných balíčků pro monitoring a hlavně podporu Puppetu pro pohodlnou centralizovanou správu konfigurací. Podrobná instalace hypervisorů je také detailně popsána v dokumentaci k RHEV.

Po připojení hypervisorů do manageru můžeme přejít k vytvoření nového datacentra. Při instalaci RHEV-M se vytvoří default Data Center, které nebudeme používat, ale zároveň se nedoporučuje jej smazat. Vytvoříme nové datacentrum v konfiguraci, kterou budeme potřebovat. V datacentru vytvoříme cluster. Cluster už obsahuje hypervisory, které mají společné prostředí a sítě. Virtuální servery mohou migrovat jen v rámci clusteru, do kterého patří. Pro síťové připojení připravíme tzv. logickou síť, do které budeme přidávat fyzické nebo VLAN síťové rozhraní. RHEV Manager už zajistí vytvoření bridge rozhraní. Máme-li pro hypervisory duální připojení do sítě, tak zajistíme konfiguraci bondingu a jak už bylo uvedeno, tak na manageru necháme nastavení bridge.

Poslední základní komponentou RHEV jsou datová úložiště storage. Důležitým požadavkem na storage je její dostupnost pro všechny hypervisory v rámci datacentra. Jak již bylo výše zmíněno, všechny hypervisory musí mít přístup k instalačním ISO obrazům a na RHEV-M pro ně musíme vytvořit odpovídající ISO storage. Další storage bude sloužit pro uložení samotných virtuálních serverů. Tuto storage vytvoříme podle našich možností např. lokální souborový systém, NFS, LUN z diskového pole atd. Další podrobné informace je možné najít v dokumentaci k RHEV.

Níže popíšu prostředí, které jsme připravili v naší firmě pro migraci virtuálních serverů z KVM do RHEV.

Popis reálného RHEV prostředí

V naší společnosti máme k dispozici dvě hlavní datová centra a několik datových místností, pro provoz serverů. Vždy si tedy můžeme dovolit budovat řešení s vysokou dostupností. Používáme RHEV verze 3.5. RHEV Manager máme nainstalovaný jako samostatný virtuální server na RHEL 6.7. Na serveru s managerem jsou vytvořené dvě NFS Storage. Jedna se používá na uložení ISO obrazů sloužících pro instalaci nových serverů. Druhá NFS Storage byla vytvořena pro migraci virtuálních serverů a je připojena k RHEV Hostům a KVM hypervisorům.

Na dalším samostatném virtuální server s RHEL máme nainstalovanou Spice proxy. Přes primární a záložní datacentrum provozujeme tři dvounodové RHEV clustery. Dva clustery slouží pro provoz serverů v interní síti a třetí cluster se používá pro servery v DMZ. V interní síti máme dva clustery z důvodu rozdílnosti hardwaru a verze operačního systému. Jako RHEV Data Storage používáme enterprise diskové pole v primární a záložní lokalitě. Na úrovni diskových polí je vytvořena virtualizační vrstva a přes SAN se prezentují LUN na RHEV hosty. Celé řešení je provozováno jako active/active.

Migrace virtuálních serverů z KVM do RHEV

Z KVM do RHEV jsme migrovali přes padesát serverů. Dvě třetiny v interní síti a zbytek v DMZ. Jak bylo uvedeno, tak na RHEV manageru jsme vytvořili souborový systém, který se namountoval do adresáře /data. Ze souborového systému /data se vytvořil NFS export, který se namapoval do RHEV Manageru jako NFS Storage. Z RHEV Manageru se NFS Storage připojila k RHEV hostům a na KVM hypervisory se provedl NFS mount do adresáře /exports:

[KVM]# mount rhev_manager:/data /exports

Na KVM hypervisory bylo ještě potřeba nainstalovat program virt-v2v, který je součástí RHEL a slouží k převedení virtuálních serverů mezi jednotlivými virtualizačními platformami. Pak už se provedlo zastavení a konverze z KVM do RHEV:

[KVM]# virt-v2v -o rhev -os rhev_manager:/data --network jméno-sítě vm-jméno

Po dokončení konverze (provádí se kopie serveru) přejdeme do RHEV manageru a v záložce Storage klikneme na naší NFS storage. Dále klikneme na záložku VM Import a v seznamu bude dostupný virtuální server, který vybereme a klikneme na Import. Po doběhnutí importu provedeme kontrolu a start virtuálního serveru v RHEV. Uvedený postup opakujeme postupně pro všechny virtuální servery.

skoleni

Výchozí popis migrovaných serverů je „Imported with virt-v2v“

Při migraci jsme narazili na problém s virt-v2v verze 0.9.1–5. U virtuálních serverů se čtyřmi a více disky konverze končila chybou. Na webu jsme našli doporučení ohledně smazání řetězce iface ⇒ $interface v souboru GuestfsHandle.pm. Úprava není asi podporovaná, ale problém to vyřešilo.

RHEV má slušný poměr cena:výkon. Umožňuje robustní správu virtualizačního prostředí, live migraci, vytváření šablon atd. Toto řešení mohu doporučit pro velké virtualizační prostředí.

Autor článku

Dlouhodobě se pracovně i soukromě zabývá open-source softwarem. Ve volném čase rád běhá po horách.