Hlavní navigace

Modrá Twibright Ronja: bizarní patent sledovače zástavy srdce

7. 7. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Optické pojítko Twibright Ronja bylo použito v bizarním americkém patentu, který pomocí něj posílá signál o zástavě srdce u plavců či malých dětí. Divoký patent si dnes probereme.

Když jsem hledal datasheet k diodě X10190, použité ve švýcarské vysokoškolské práci z minulého článku, zjistil jsem, že ronjový obrázek vysílacího invertorového pole se dostal až do obrázku jakéhosi bizarního amerického patentu US 2011/0241887 A1. Patent se zabývá klipsem pro plavce nebo mimina, který pošle optický signál, když se srdce zastaví na déle než 20 sekund (srdeční zástava na 15 sekund zřejmě není žádným důvodem ke znepokojení). Odstavce patentu [0113] – [0125] se zdají být okopírované z Estepovy práce uvedené v minulém díle, přičemž jsou tam věci jako ponechaná přenosová rychlost 1 Mbps, která je pro přenos alarmu očividně velmi nadbytečná. Díky tomu se v patentu čtyřikrát vyskytuje slovo Ronja.


Zdroj: US patent 2011/0241887 A1

Invertorové pole z vysílače Ronji, s originálním přiřazením hradel v pouzdrech. Blokovací kondenzátory hradel mají ve vynálezu zřejmě tak rozhodující roli, že jsou zmíněny v patentu. Proč ale potom vynálezce nezmínil ostatní blokovací kondenzátory? Trojici paralelních invertorů – „předzesilovačů“ – vynechal. Laskavý čtenář si může v datasheetu 74HC či jiné rodiny hradel sám vyhledat, zda se tím přihlašovatel patentu dopustil chyby, že zapojil 15 vstupů na jeden výstup. Počtu vstupů, které se smí zapojit na jeden výstup, se říká anglicky fan-out factor.

Není mi jasné, nakolik je patent, za jehož přihlášení musel George Anthony McKinny zaplatit nemalý peníz, míněn vážně. Jakou šanci na ekonomický úspěch může mít klips monitorující životně důležitou funkci, vysílající optické signály Ronja vysílačem, který selže pokaždé, když bude viditelnost mezi klipsem a přijímačem zastíněna jinou tělní částí nebo nevýhodným natočením postiženého? Či zda patent vůbec psal člověk nebo byl automaticky spatlán z webového obsahu pomocí nějakého skriptu – za jakým účelem? Patentový trolling? Posuďte sami – v patentu se objevuje druh textu, který bych v patentu rozhodně nečekal:

Přímá řeč a životní příběh jiné osoby. Uvozovky přímé řeči jsou pak neuzavřené: „[…] Sid Martin, Director of Technology at Northeast Maritime Institute. "He had been hired to spearhead a project bringing the latest technology to the field of Maritime Security and test it in the field. Martin was the perfect candidate for this job. […] “

Další životní příběh, tentokrát se i dozvíme, kdo dotyčnému finančně pomohl: „With the backing of NMI President Eric Dawicki he began work on techniques he learned during the time he worked in the semiconductor industry, applied coatings to surfaces at the molecular level.“

Pro mě tento patent diskredituje americký patentový systém.


Zdroj pod GFDL: Cipis, Clock, Wikipedie: RONJA

Klasická 10megabitová Ronja používá svazek výhodného červeného světla na 625 nm. Barvu se rozhodl Estepa změnit kvůli vlastnostem útlumu světla ve vodě.

Zpět k původní práci z EFPL. Podle Estepy je 10Mbps Ronja ideální hotové řešení s různými výhodami a může se tak věnovat jeho modifikaci pro daný účel výměnou LED diody a soustředit se na specifika šíření signálu pod vodou.

Důvod, proč jsem při návrhu Ronji použil červené světlo a ne třeba oranžové, žluté, zelené, modrozelené, modré nebo fialové, je, že LED diody, alespoň jejich technologie v roce 2001, jsou takové, že červené diody na vlnové délce 625 nm dokáží produkovat fotony v mnohem větším množství než ostatní barvy. Je to dané odlišnou chemií různě barevných diod. Zajímá mě proto otázka, kolikrát by se zlepšil nebo zhoršil dosah Ronji, kdybychom do ní místo předepsané HPWT-BD00-F4000 dali Estepovu modrou diodu.

CS24_early

Dioda X10190 je jiná třída diod. Je to 1-wattová dioda s proudem 350mA, HPWT-BD00 je 70 mA dioda. Na plné využití diody by bylo třeba přenavrhnout vysílač nebo alespoň spojit 5 ronjových vysílačů paralelně. Nepřekvapivě má také jinak velký krystal a jiný tvar plastikového pouzdra, což má za následek jiný úhel vyzařování a jinou velikost zdánlivého krystalu uvnitř. S neostrostí skleněné čočky to celé tedy bude interagovat jinak. Jinak to také bude interagovat s faktem, že paprsky fokusované čočkou tvoří kužel s určitým vrcholovým úhlem. Bylo by třeba skutečné měření pomocí měřící lavice Ronja Benchpress, aby se zjistil výsledek. Proto problém přeformuluji: kdyby se světlo z obou diod soustředilo na stejně velkou plochu – např. provozem bez optiky a nastavením velikosti ozářené plochy změnou vzdálenosti od stínítka (zdi) – která z diod by produkovala slabší signál?

Kvůli velkému úhlu vyzařování se část světla z modré diody X10190 bude pravděpodobně ztrácet. Dalo by se tomu předejít přenavrhnutím optické soustavy, je ale velké riziko, že se to nepovede s díly, které člověk koupí v tržnici na stánku mezi spodkami, pyžamy a slznými plyny, nebo že bude třeba více čoček, zvýší se optická i mechanická komplexita a pravděpodobně i už tak dlouhý stavební čas 70 hodin.

X10190 je rodina diod – nejdříve musíme zjistit, kterou autoři použili. V práci jsem to nenašel, ale protože zmínili graf, kde voda má nejmenší útlum mezi 400 a 500 nm, předpokládám, že používají jednu ze dvou 460 nm diod – buď blue B10190 nebo royal blue D10190. Oboje mají stejnou vlnovou délku, liší se ale počtem fotonů, které produkují za sekundu. U B10190 je toto v datasheetu uvedeno v miliwattech, u D10190 je to uvedeno v lumenech, což značně komplikuje porovnání. Jak se taková hádanka fyzikálně luští, si předvedeme v příštím díle.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Karel Kulhavý vystudoval operační systémy, sítě a překladače na MFF UK a je autorem optického pojítka Twibright Ronja a spoluautorem textového a grafického webového prohlížeče Twibright Links.