Hlavní navigace

Moodle: studenti i kurzy pod drobnohledem

26. 8. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jednou z nejzajímavějších vlastností systému pro řízení výuky Moodle je široké spektrum nástrojů, které umožňují sledovat, jakým způsobem se jednotliví studenti v kurzu chovají, případně jaké úkoly jsou pro ně náročné. Přehled je skutečně mimořádně detailní. Díky tomu lze rozvíjet osobní přístup ke studentovi.

Různé systémy pro řízení výuky (LMS) nabízejí odlišné koncepty toho, co se může učitel nebo správce systému o studentech dozvědět. Od zcela minimalistických konceptů, které mohou sledovat jen verze odevzdaných úkolů nebo odpovědi v testech (například v Google Classroom toho člověk více nevidí), až po systémy, které umožnují analýzu skutečně velice detailní, téměř hraničící s “velkým bratrem”.  A právě do druhé kategorie spadá Moodle, který nabízí přehled o téměř čemkoliv, co student v kurzu dělá.

Na jednu stranu lze díky této informaci velice dobře rozvíjet osobní přístup ke studentovi a například prostřednictvím osobních konzultací mu pak velice efektivně pomáhat, na druhou stranu jde o určitou míru zásahu do soukromí. Vývojáři systému by řekli, že právě detailní znalost uživatele a jeho studia je pro dobrou výuku a pomoc mu zcela klíčová a že osobní aktivity a soukromí si může rozvíjet na jiných platformách či sítích, než v prostředí, které má primárně zajistit jeho vzdělání.

Jednotlivé možnosti

V tomto dílu seriálu o systému Moodle se pokusíme ukázat některé z možností, jak tuto analýzu provádět. V kontextu moderních pedagogických teorií jde o činnost velice důležitou a zajímavou také pro vývojáře, ale do otázek konkrétního využití a implementace systému se hodnocení se nebudeme pouštět a téma přenecháme didaktickým fórům.

Event monitoring (dokumentace)  přestavuje jednu z nejjednodušších komponent pro sledování činností. Jde o relativní novinku z verze Moodle 2.8 a přestavuje list, který zobrazuje aktivity, které se za poslední dobu v systému udály. Lze přitom sledovat jednotlivé role účastníků a akce (například splněný test nebo příspěvek v diskusním fóru), případně také další parametry. Sledování lze omezit na určitou oblast kurzu, která je z tohoto hlediska zajímavá pro konkrétního uživatele. Samozřejmostí je možnost zaslání upozornění v určité předem definované situaci.

Souhrnné statistiky (dokumentace) se hodí ve chvíli, kdy potřebujeme mít přehled o tom, co se v kurzu děje z pohledu makro dat, jako je počet přístupů měnící se v čase nebo jak aktivní jsou uživatelé v nějaké tvořivé činnosti. Jde o jeden z nejpoužívanějších nástrojů jak pro výzkum, tak také pro rychlou informaci o tom, zda kurz funguje tak, jak si jeho tvůrce přibližně představoval.

Participation report (dokumentace) naopak umožňují detailní pohled na činnosti jednotlivých studentů. Základní myšlenka je taková, že si člověk „rozklikne“ studenta a podívá se, co v určitém časovém období dělal, jak mu to šlo a v čem by mohl mít přibližné problémy. Jestliže má být Moodle užit například pro firemní vzdělávání a záleží nám na dosažení určitých kompetencí každého jednotlivce, pak jde o nástroj, bez kterého se téměř neobejdeme.

Activity report (dokumentace) se používají pro vyhodnocování kvality jednotlivých objektů. Lze pomoci nich sledovat, kolik a jakým způsobem s daným objektem studentů pracovalo. Jejím smyslem je tak pečlivě popsat fungování každé konkrétní aktivity a umožnit tvůrci kurzu nebo tutorovi provádět případné smysluplné inovace – například změnit obtížnost testu, motivovat čtenáře k delšímu času strávenému četbou atp.). Pomocí samostatných nástrojů pak lze samozřejmě sledovat také odpovědi na jednotlivé otázky v testu.

Log soubory (dokumentace) jsou v Moodle dvojího druhu. Buď sledující uživatele v reálném čase, takže lze mít přehled kdo právě v kurzu (nebo kurzech) je a co v nich dělá, nebo je zde možnost získání dat za určité časové období. Mezi nejdůležitější informace patří například IP adresa uživatele (to umožňuje například sledovat, kdo se přihlašuje ze školy nebo ze sítě firmy a kdo z domu, což může být užitečné například u práce s elektronickými informačními zdroji). Log soubory je možné různě filtrovat a nastavovat, takže díky nim lze sledovat například jen určitou skupinu uživatelů, která nás z určitého důvodu zajímá.

Další nástroje

Již jen na okraj by bylo dobré zmínit další nástroje, které lze pro analýzu kurzů využít. První jsou odznáčky (badges), které jsou v Moodle standardně implementovány, ale samozřejmě lze zvolit pomocí zásuvných modulů také další varianty této metody. Jsou plně kompatibilní s Mozilla Open Badges. Základní myšlenkou práce s odznáčky je princip gamifikace – jestliže uživatel splní nějaký soubor aktivit, tak získá odznáček. Ty je pak možné centrálně spravovat. Podmínky pro jejich zisk mohou být od relativně velice triviálních, až po poměrně sofistikované a náročné (plnění různých testů, úkolů, hodnocení ostatních, četba,… může jít o velké množství činností, které musí být pro získání odznaku splněny). Lze pomoci nich například uvnitř jednoho velkého kurzu dobře realizovat specializace jednotlivých účastníků nebo monitorovat jejich dosažené kompetence. Moodle pak samozřejmě umí vypsat, který uživatel má jaké odznáčky.

Moodle také podporuje externí nástroje, jako je Piwik Analytics či SmartKlass, které nabízejí vlastní nástroje pro analýzu studentských dat, respektive především hezčí a přehlednější rozhraní a grafické výstupy. Moodle sice nabízí velice detailní pohled na studenty, ale pokud chcete analyzovat větší množství dat, je třeba se připravit buď na náročnou následnou statistickou analýzu či využití některého zásuvného modulu, který potřebný přehled zpracuje za vás. Pro podrobnější přehled především o externích nástrojích doporučuji stránku na Scoop.it.

Závěrem

Moodle nabízí poměrně detailní pohled na to, jak kurzy fungují jak v makroskopickém měřítku, tak také optikou jednotlivých studentů či vzdělávacích aktivit. Zkušený analytik nezůstane jistě pouze u jediného nástroje, ale bude je intenzivně kombinovat, aby získal co možná nejkomplexnější přehled. Velkou otázkou je ale naprostá ztráta anonymity studentů, kteří jsou v tomto systému pod naprostou kontrolou a není reálně možné se vymlouvat nebo si dopřát určité nezávazné chování.

cyber23

V posledním díle seriálu o Moodle se podíváme na to, jak fungují rozšíření Moodle, co si lze přesně nastavit a jakým způsobem fungují formáty SCORM a xAPI.

Zdroje obrázků: dokumentace Moodle.org

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudovaný středoškolský učitel fyziky a informatiky, ale dnes vysokoškolský pedagog technologií ve vzdělávání na KISKu na FF MU. Věnuje se především kurátorství digitálního obsahu, online vzdělávání a učící se společnosti.