Hlavní navigace

Mutt - začínáme bezbolestně: nastavení

5. 4. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V tomto pokračování úvodu do muttu si probere různá nastavení, konkrétně barviček, práce se složkami, aliasů, spouštění externích programů a signatury.

Barvy

Ačkoliv se teď možná mnozí „hackeři“ ušklíbají, barvy tu nejsou jen od toho, aby to „vypadalo hezky“, ale také (a hlavně), aby nám zpřehlednily orientování se v poště. V muttu můžeme používat základní barvy: white, black, green, magenta, blue, cyan, yellow, red a k nim, brightgreen, brightmagenta, brightblue, brightcyan, brightyellow, brightred. Hodnota default barvu nemodifikuje, takže se vám bude zobrazovat např. klasická terminálová šeď.

Barvy v muttu nastavíme takto:

color objekt popředí pozadí [Vzorek] 

Takže například

color normal brightyellow black # Nastaví pro listování zprávami svěle žluté písmo na černém pozadí
color indicator brightyellow red # Označená položka bude světlě žlutá a červeně podsvícena
color status cyan blue# Stavový řádek bude tmavě modrý se světlým nápisem
color signature brightred black # Signatura bude zvýrazněna světlou červenou 

Máte-li vy nebo někteří vaši přátelé ve zvyku psát odpovědi do těla zprávy, nastavte si barevné zvýrazňování jednotlivých úrovní, čtení pošty bude pak mnohem přehlednější:

color quoted green black
color quoted1 brightgreen black
color quoted2 white black # můžete pokračovat s quote3, quote4 atd. atp. 

Zajímá vás, jaký poštovní program používá člověk na druhé straně? Můžete si například nastavit zvýraznění hlavičky User-Agent:

color header brightcyan black "User-Agent:" 

Chcete-li, aby se nové zprávy zobrazovaly červeně místo žlutě, stačí:

color index red black "~N" 

A poslední příklad, dostáváte-li často v těle emailů přeposlané zprávy, určitě se vám čtení pošty zpřehlední jednoduchým výrazem

color body yellow black "[ -]*Original Message[ -]*" 

který zvýrazní začátek přeposlané zprávy.

-------- Original Message -------- 

Tip: Používáte-li mutt v terminálu s poloprůhledným pozadím, nastavte pozadí na default místo black.

Další nastavování nechám na vás, vaší fantasii a ochotě studovat manuálové stránky .muttrc

Práce se složkami

Pokud jste si ukládali poštu do různých složek, asi jste se už zajímali o to, jakže se v nich pohybovat v muttu. Pohyb mezi složkami je řešen relativně jednoduše, totiž klávesou c, za kterou může následovat soubor =soubor (přičemž se počítá s tím, že se nachází v adresáři definovaném v set folder; pokud jste importovali zprávy z Mozilly, dostane vás =Sent do složky s odeslanou poštou), cesta k souboru, nebo ?, kterým se dostanete do menu s výběrem složek.

K uložení přečtené zprávy do složky stačí použít klávesu s. Mutt vám nabídne uložení do složky, která se jmenuje stejně jako email odesilatele, a pokud taková neexistuje, zeptá se, zda ji má vytvořit.

Chcete-li, aby mutt používal pro určitý typ zpráv konkrétní složku, nadefinujte v souboru .muttrc tzv. send-hook:

send-hook anna@brontosaurova.cz =maminka 

Mutt bude k ukládání emailů z této adresy používat mailbox maminka jako výchozí.

Ukládání odeslané pošty

Pokud jste zvyklí ukládat veškerou odchozí poštu do nějaké složky, není třeba nic víc než do .muttrc zapsat:

set  record="~/.maildir/Sent" 

A veškerá odchozí pošta bude ukládána do této složky. Pokud se dostanete do situace, kdy chcete zálohovat poštu pro jednoho příjemce do zvláštní složky, je třeba použít tzv. fcc-save-hook:

fcc-save-hook anezka@broutosaurova.cz =mamince 

Kde mamince je mailbox umístěný ve stejné složce jako spoolfile. Samozřejmě můžete použít celou cestu k souboru.

Pokud budete ukládat odchozí poštu tímto způsobem, nebude se už standardně ukládát do složky definované v record.

Aliasy

Jistě se vám nebude chtít psát pokaždé celou emailovou adresu, vždy je přeci lepší napsat do To: jen maminka. Pro vyšší přehlednost doporučuju mít alisy uloženy spíše ve zvláštním souboru než v.muttrc

Do .muttrc přidejte jen řádek

set  alias_file="~/.aliases" 

Soubor .aliases má opět velmi jednoduchý formát

alias maminka Anežka Brontosaurová <anezka@broutosaurova.cz> 

V muttu můžete vytvořit alias kdykoli tím, že najedete na zprávu osoby, které chcete alias vytvořit, a zadáte jednoduše a. Elementary, dear Watson.

Práce s externími programy

Někdy se dostanete do situace, že vám mutt samotný stačit nebude, a pravděpodobně se tak stane docela často. Proč luštit html tagy, když existují programy jako links nebo lynx. Asociace MIME typů k jednotlivým programům jsou nastaveny v souboru ~/.mailcap. Stačí přidat nový řádek, např:

text/html;/usr/bin/links %s 

V diskusi k prvnímu dílu se mluvilo o skvělém progámku zgv, který umí přes svgalib zobrazovat obrázky. Pokud máte svgalib a používáte mutt jen v konzoli, můžete ho zgv stejně jednoduše použít i v něm:

image/jpeg;/usr/bin/zgv %s 

Perlička na závěr – podpis

Chcete-li, aby vám mutt na konec každé zprávy připojil automatický podpis, stačí vytvořit textový soubor, např .signature, a do .muttrc přidat:

set signature="~/.signature" 

cyber23

A to je vše.

Co nás čeká příště?

V příštím dílu už půjdeme trošku více do hloubky (nebojte, bolet to nebude). Podíváme se na všemožná nastavení, která se nějak týkají hlaviček, definování vlastních klávesových zkratek, a jak to udělat, aby se parametry zprávy nastavovaly podle odesilatele.

Byl pro vás článek přínosný?