Hlavní navigace

SAR: sledovanie výkonu, zbieranie dáta a vytváranie štatistík

16. 5. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

SAR je nástroj pre sledovanie výkonu. Na prvý pohľad sa zdá, že zobrazuje rovnaké informácie ako programy procinfo, vmstat a iotat. Ale je tu jeden rozdiel, a to, že SAR dokáže zobraziť nielen súčasné, ale aj staršie dáta. Môžeme tak podrobne zbierať dát a pripravovať štatistiky za dlhé časové obdobie.

Inštalácia a spustenie

SAR je súčasťou balíka sysstat, ktorý musíte mať v systéme nainštalovaný. Po inštalácii je tento balík štandardne disablovaný. V Debiane ho aktivujete pomocou:

# dpkg-reconfigure sysstat

Alebo manuálne, zmenou parametra ENABLED="false" na ENABLED="true" v konfiguračnom súbore: /etc/default/sysstat.

Potom ešte treba sysstat naštartovať: /etc/init.d/sysstat start

Ako pracuje SAR

Program SAR ukládá pozbierané dáta v binárnom formáte do priečinka /var/log/sa alebo /var/log/sysstat. Súbory, ktoré sa tam ukladajú, sú vo formáte saXX, kde XX je číslo dňa v aktuálnom mesiaci. Zber dát zabezpečuje pomocou cronu skript sa1. Konfiguráciu cronu pre SAR nájdete v /etc/cron.d/systat. Štandardné je nastavené zbieranie dát každých 10 minút (5–55/10). Ak potrebujete zbierať dáta častejšie, napríklad každé 3 minúty, stačí zmeniť /10 na /3.

Minútu pred cron zabezpečí vytvorenie súhrnnej dennej správy. Vytvorí do priečinka, kde sa nachádzajú súbory saXX, súbor sarXX, ktorý už je v ASCII formáte a teda dá sa zobraziť v textovom editore. Zároveň sa odstránia súbory saXX staršie ako týždeň.

Praktické príklady použitia SAR

Sú dva spôsoby, ako pracovať s dátami dostupnými pre SAR. Bez určenia dátového súboru a teda budete pracovať s údajmi za aktuálny deň. Ak potrebujete vypísať údaje za iný deň ako aktuálny, stačí za jednotlivé príkazy pridať parameter „ -f /var/log/sa/saXX “ alebo „ -f /var/log/sysstat/saXX “ podľa toho, akú cestu používa váš systém.

Využitie CPU

Využitie procesora za aktuálny deň, ktoré boli zhromaždené do okamihu výpisu: sar -u

Linux 3.2.0-24-generic (petulkovLinux)   13.05.2012   _x86_64_  (4 CPU)


07:35:01      CPU     %user     %nice     %system  %iowait    %steal     %idle
07:45:01      all     14,63     0,05     3,58     0,88     0,00    80,87
07:55:01      all     19,06     0,27     3,52     1,02     0,00    76,13
08:05:01      all     16,23     4,62     4,61     8,52     0,00     66,02
Priemer:      all     16,64     1,65     3,90     3,47     0,00    74,34


08:10:47       LINUX RESTART


08:15:01      CPU         %user     %nice  %system  %iowait    %steal     %idle
08:25:01      all         6,88     0,00  1,34   0,56     0,00      91,21

Ďalšie varianty:

 • sar -u 2 5  – Zobrazí aktuálne zaťaženie CPU každé 2 sekundy a výpis zopakuje 5krát
 • sar -u ALL  – pridá k zobrazeniu ešte ďalšie polia
 • sar -u -f /var/log/sysstat/sa12  – Zobrazí vyťaženie CPU, aké bolo 12. v mesiaci

Ak máte v počítači viacej jadier a chcete vedieť vyťaženie jednotlivých jadier, použite príkaz sar -P ALL

root@petulkovLinux:/var/log/sysstat# sar -P ALL 1 1
Linux 3.2.0-24-generic (petulkovLinux)   13.05.2012   _x86_64_  (4 CPU)


09:24:31      CPU     %user     %nice     %system       %iowait    %steal       %idle
09:24:32      all     1,50     0,00     1,00         0,00     0,00         97,50
09:24:32       0     2,04     0,00     2,04         0,00     0,00         95,92
09:24:32       1     0,00     0,00     0,00         0,00     0,00        100,00
09:24:32       2     2,94     0,00     1,96         0,00     0,00         95,10
09:24:32       3     0,00     0,00     0,00         0,00     0,00        100,00


Priemer:      CPU     %user     %nice     %system        %iowait    %steal        %idle
Priemer:      all     1,50     0,00     1,00         0,00     0,00         97,50
Priemer:       0     2,04     0,00     2,04         0,00     0,00         95,92
Priemer:       1     0,00     0,00     0,00         0,00     0,00        100,00
Priemer:       2     2,94     0,00     1,96         0,00     0,00         95,10
Priemer:       3     0,00     0,00     0,00         0,00     0,00        100,00

Stĺpec „CPU“ uvádza príslušne číslo jadra. Ak potrebujete vypísať vyťaženie iba jedného jadra, stačí pridať jeho číslo za parameter -P. Vyťaženie jadra 2: sar -P 2

Voľná a využitá pamäť

Informáciu o aktuálnej voľnej a využitej pamäti prezradia stĺpce kbmemfree a kbmemused vo výpise, ktorý zobrazíte pomocou sar -r 1 5.

root@petulkovLinux:~# sar -r 1 5
Linux 3.2.0-24-generic (petulkovLinux)   13.05.2012   _x86_64_  (4 CPU)


09:33:23    kbmemfree  kbmemused   %memused   kbbuffers  kbcached kbcommit    %commit kbactive    kbinact
09:33:24     1685108  2273648     57,43     60168    870132  4019580     49,87  1440552    642652
09:33:25     1685212  2273544     57,43     60168    870168  4019580     49,87  1440596    642576
09:33:26     1685160  2273596     57,43     60168    870096  4019580     49,87  1440600    642492
09:33:27     1685176  2273580     57,43     60168    870536  4019964     49,88  1440748    642788
09:33:28     1683920  2274836     57,46     60184    870564  4020404     49,88  1441516    642952
Priemer:     1684915  2273841     57,44     60171    870299  4019822     49,87  1440802    642692

Celkové I/O operácie

root@petulkovLinux:~# sar -b 1 3
Linux 3.2.0-24-generic (petulkovLinux)   13.05.2012   _x86_64_  (4 CPU)


09:38:29       tps     rtps     wtps    bread/s  bwrtn/s
09:38:30      10,00     0,00     10,00     0,00  8552,00
09:38:31       6,00     0,00     6,00     0,00    528,00
09:38:32      28,71     0,00     28,71     0,00 24499,01
Priemer:      14,95     0,00     14,95     0,00 11237,21

Polia v príklade znamenajú:

skoleni

 • tps – transakcie za minutú – aj čítanie aj zápis
 • rtps – transakcií za minutú – čítanie
 • wtps – transakcií za minútu – zápis
 • bread/s – Celkový objem dát čítaných zo zariadenia v blokoch za sekundu. Veľkosť bloku je 512 bajtov.
 • bwrtn/s – Celkový objem dát zapísaných na zariadenie v blokoch za sekundu.

Výpis sieťovej štatistiky

# sar -n PARAMETER

Zobrazí rôzné sieťové štatistiky. Napríklad počet prijatých paketov, ktoré prešli cez wlan katu. Do príkazu treba doplniť požadovaný PARAMETER:

 • DEV – zobrazí sieťové štatistiky pre zariadenia, ktoré sú v počítači nainštalované eth0, eth1, wlan0,…
 • IP – zobrazí IPv4 prevádzku v sieti
 • EIP – zobrazí chyby v sieti IPv4
 • ICMP – zobrazí ICMPv4 sieťovú prevádzku
 • TCP – zobrazí TCPv4 sieťovú prevádzku
 • ALL – Zobrazí všetky vyššie uvedené informácie naraz
petulko@petulkovLinux:~$ sar -n DEV 1 1
Linux 3.2.0-24-generic (petulkovLinux)   13.05.2012   _x86_64_  (4 CPU)


09:55:18      IFACE     rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s    rxcmp/s     txcmp/s  rxmcst/s
09:55:19        lo     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
09:55:19      wlan0     54,00     63,00     10,48     17,66     0,00     0,00     0,00
09:55:19       eth0     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00


Priemer:      IFACE     rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s  rxcmp/s  txcmp/s rxmcst/s
Priemer:        lo     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
Priemer:      wlan0     54,00     63,00     10,48     17,66     0,00     0,00     0,00
Priemer:       eth0     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

Výpis historických údajov od určitého času

Pri zobrazení historických dát z /var/log/sysstat/saXX  alebo /var/log/sa/saXX pomocou -F sa zobrazia všetky údaje za celý deň. Pomocou parametra -s hh:mm:ss, môžete určiť čas začiatku. Napríklad ak zadáte sar -s 12:30:00, zobrazí SAR dáta namiesto od polnoci od 12:30.

root@petulkovLinux:~# sar -u -n DEV -f /var/log/sysstat/sa12 -s 20:30:00
Linux 3.2.0-24-generic (petulkovLinux)   12.05.2012   _x86_64_  (4 CPU)


20:35:02      CPU     %user     %nice     %system   %iowait    %steal     %idle
20:45:01      all     27,30     0,00     2,87     0,34     0,00     69,49
20:55:01      all     33,82     0,00     2,46     0,36     0,00     63,36
Priemer:      all     30,57     0,00     2,66     0,35     0,00     66,42


20:35:02      IFACE     rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s    rxcmp/s    txcmp/s   rxmcst/s
20:45:01        lo     0,37     0,37     0,03     0,03     0,00     0,00     0,00
20:45:01      wlan0     46,21     25,79     62,85     2,91     0,00     0,00     0,00
20:45:01       eth0     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
20:55:01        lo     0,26     0,26     0,02     0,02     0,00     0,00     0,00
20:55:01      wlan0     54,52     30,04     76,43     3,28     0,00     0,00     0,00
20:55:01       eth0     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00
Priemer:        lo     0,32     0,32     0,03     0,03     0,00     0,00     0,00
Priemer:      wlan0     50,37     27,92     69,65     3,09     0,00     0,00     0,00
Priemer:       eth0     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00

Autor článku