Hlavní navigace

Spojí se opět OpenOffice.org s LibreOffice?

4. 1. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

S přechodem OpenOffice.org pod Apache Software Foundation se znovu objevily snahy o sjednocení otevřeného kancelářského balíku. Ten totiž trpí nemalou roztříštěností především od doby nákupu Sunu spojencem Microsoftu, společností Oracle. Dojde opět ke spojení Open a Libre do jednoho balíku Office?

Připomínat důvody vzniku LibreOffice je zřejmě pro čtenáře Root.cz zbytečné. Základním impulsem byla nedostatečná podpora ze strany Oracle, pro který nebyl kancelářský balík zajímavý – ani z hlediska portfólia služeb, ani finančně. Spory byly ale ve skutečnosti mnohem dlouhodobější a ostřejší – vývoj kancelářského balíku byl pomalý, novinky implementovány až se značným spojením a řada vývojářů požadovala celkově větší flexibilitu.

V současné době se zdá, že na koni je LibreOffice, za kterým stojí ODF, Google, Red Hat a další významné společnosti, takže na vývoj zřejmě nejde málo peněz. Ostatně k plánovaným novinkám ve verzi 3.5, která by se měla objevit již v únoru, se ještě dostaneme. To pozice OpenOffice.org byla a je podstatně složitější. Po řadě měsíců téměř naprosté stagnace došlo k převodu projektu (včetně ochranných známek) pod křídla Apache Software Foundation.

ODF nebo Apache?

Apache Software Foundation se hned pustila do práce a vytvořila poměrně ambiciózní program, v rámci kterého převedla na svoji licenci (Apache License v2.0) celý kancelářský balík a začala dělat pořádek. Má dojít k očištění kódu od licenčně nekompatibilních částí, sjednocení vývoje (proti těmto snahám se staví především v Německu) a chce dát celému balíku jednotnou tvář a jasný směr, což by se mělo projevit již v nejbližších verzích.

Současně má dojít k většímu odlišení od LibreOffice, což lze chápat různě. Pro uživatele by bylo zřejmě nejvýhodnější, kdyby se každý z týmů zaměřil na jiné funkce a vlastnosti kancelářského balíku, které by pak mohly být dány dohromady. Současným problémem bylo, že řada funkcí začala být v obou balících dělána nově, ale odlišně, což jednak plýtvalo lidským potenciálem, ale také to ztěžuje případnou budoucí spolupráci.

Možná právě tak chápat slova Apache Software Foundation, že by měli být oba projekty otevřené nejen kódem, ale také myšlenkově. Zde se začíná postupně otvírat možnost pro znovu spojení obou projektů a zdá se, že možná největší problémy budou na lidské stránce. Licence by neměly představovat žádný problém neboť Apache License v2.0 je kompatibilní s GNU GPL v3. Na jednu stranu se může jevit jako prospěšné, pokud existuje konkurence, ale současně je třeba mít na mysli skutečnost, že objem finančních prostředků na tyto projekty je velmi omezený a konkurence (MS Office) rozhodně nespí.

Proti nebo spolu?

Určitá spolupráce by se tak jevila jako logická a zcela přirozená – každý tým by měl možnost pracovat na problémech, které považuje za důležité a pro které má dostatečné odborníky, a jelikož je zdrojový kód obou projektů otevřený, neměl by být velký problém dávat jednotlivé inovace dohromady, zvláště pokud budou s ohledem na tuto kompatibilitu vytvářeny.

Jako rozhodně slabá místa v obou balících je možné identifikovat například množství i kvalitu šablon či klipartů, stále ne zcela optimální správu paměti a rychlost startu, kompatibilitu s MS Office nebo třeba staromódní ovládání. Každý uživatel by pak jistě mohl připojit řadu dalších drobností, které mu v tom či onom balíku chybí. Mne osobně například vadí nedodělané číslování stránek nebo editor rovnic řešený jako externí modul, navíc dosti chybový.

Případné spojení by možná otevřelo prostor také pro diskusi o tom, jaké komponenty by měl kancelářský balík obsahovat a jaké naopak nemusel. Osobně bych považoval za legitimní otázky implementace nástroje na práci s poštou a organizaci času, jednoduchého DTP nebo ohledně pozice a významu Draw či Math jako samostatných modulů.

LibreOffice 3.5

Jistě neuškodí se podívat na některé novinky, které jsou plánovány v LibreOffice 3.5, neboť jde o verzi, která do určité míry vytyčuje směr, kterým se bude vývoj balíčku v nejbližší době ubírat. Jak bude z výčtu hlavních novinek patrné, jde spíše o evoluci než o nějaké revoluční a zásadní změny. Výběr, který zde nabízíme, je třeba chápat jako spíše selektivní, neboť novinek jsou desítky.

Pokud jde o změny ve Writeru, má být vylepšen dialog pro úpravu obrázků, zlepšena má být také práce se zápatím a záhlavím. Přibude možnost kontinuálně sledovat počet napsaných znaků, zlepší se možnosti kontroly gramatiky (v češtině asi nijak významně) nebo práce s textovými oddíly.

Calc přinese především rychlejší práci s velkým množstvím listů (aktuálně až 32 tisíc) a podstatně vylepšený čárový graf. Vylepšení by se mělo dostat také práci se vzorci, přibudou funkce BITAND, BITOR, BITXOR BITRSHIFT, BITLSHIFT, SEC, CSC, SECH a CSCH; zlepší se automatický filtr, dialogová okna a či výkon.

U Math přibudou nové symboly pro teorii her a symbol „neexistuje“. U Impress je možné se těšit na lepší práci s animacemi či vylepšenou podporu PPTX a novou konzoli pro přehrávání prezentací. Mělo by být také odstraněno velké množství kódu, který je již nepotřebný a zbytečný. Spolu s řadou dalších drobných změn by tak mělo dojít k nárůstu rychlosti celého balíku.

Změny tak ukazují jakým směrem se bude ubírat vývoj – patrná je orientace na komerční sféru či veřejný sektor. OpenOffice.org by se tak mohl poměrně přirozeně zaměřit na domácí uživatele, kteří mají potřeby poněkud odlišné. Důležitým spojovníkem obou projektů jsou stále zásuvné moduly, které umožňují jednoduché rozšíření o řadu potřebných funkcí.

cyber23

Ano či ne?

Spojení obou projektů se v současné době nejeví jako příliš reálné. OpenOffice.org bude muset nejprve vyřešit vlastní zaměření a uklidnit spory uvnitř komunity. Jistě by bylo logické čerpat ze zaběhnuté a dobře známé značky, neboť průměrný uživatel o existenci LibreOffice nikdy neslyšel.

Vzájemné spolupráce by ale byla prospěšná pro oba subjekty. Ostatně je třeba mít na paměti, že ani LibreOffice, za kterým stojí bohatý Google, nemusí mít vždy peněz nazbyt. Stačí si vzpomenout na nedávné vyjednávání internetového giganta z Mozillou. Ve chvíli, kdy bude balík konkurencí ke Google Docs, bude jakoukoli podporu zvažovat velmi pečlivě.

Co by bylo podle vás nejlepší?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudovaný středoškolský učitel fyziky a informatiky, ale dnes vysokoškolský pedagog technologií ve vzdělávání na KISKu na FF MU. Věnuje se především kurátorství digitálního obsahu, online vzdělávání a učící se společnosti.