Hlavní navigace

Tvorba modelů pro 3D tisk: úprava prvků

28. 8. 2020
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Minule jsme se věnovali rotačním dílům a tvarům taženým po křivce. V tomto díle se zaměříme na přímou úpravu již hotových prvků. Ukážeme si, jak vytvořit lineární pole, polární pole a zrcadlové prvky.

V dnešním díle se budeme věnovat přímé úpravě prvků. Pokud už máme vytvořený prvek se všemi parametry a chceme jej rychle a jednoduše upravit bez zasahování do náčrtu, máme k dispozici celkem širokou škálu možností. Ty nejzákladnější, které nabízí FreeCAD, si zde ukážeme.

Lineární pole

Nastane případ, kdy budete chtít na vašem modelu stejný prvek několikrát se stejným rozestupem. Jedna možnost je vytvořit několik náčrtů. To je však zdlouhavé a člověk u toho snadno udělá chybu. Proto existuje možnost vytvořit si pole prvků. Ukážeme si to na jednoduchém příkladu desky a obdélníkového výřezu.

První výřez umístíme na začátek zamýšleného rastru. Zadáme u něj rozměry, vzdálenost od okrajů a hloubku. To zadáváme pouze u prvního tvaru, všechny ostatní prvky pole budou stejné. Vybereme prvek a zadáme lineární pole. Zde si navolíme počet výskytů, délku a směr. Prvky se rovnoměrně rozloží se stejným odstupem.

Pokud chceme vytvořit lineární pole ve dvou osách zároveň, tak vytvoříme vícenásobně transformovaný prvek. Zde napřed vybereme prvek, z kterého chceme pole vytvořit a pak pravým tlačítkem myši přidáme napřed vodorovnou a pak svislou osu. Podle zadaných parametrů se nám pak vytvoří rastr prvků.

Polární pole

Podobný postup existuje i u rotačních dílců. V sekci Vytvořit prvek polární pole napřed vybereme prvek, pak zvolíme osu a zadáme počet výskytů a úhel rotace.

Tato funkce nám pak vytvoří polární pole rotované okolo vybrané osy. Je to opět podstatně jednodušší než vytvářet několikrát skicu daného prvku.

Zrcadlení

Pokud chceme vytvořit symetrický prvek, použijeme funkci zrcadlení. Prvek zrcadlíme podle roviny, přičemž zrcadlený tvar bude mít od této roviny stejnou vzdálenost jako originál jenom opačným směrem a bude stranově převrácený stejně jako při pohledu do zrcadla. V tomto případě využijeme základní rovinu dílu, jde však použít jakákoliv jiná rovina. 

skoleni

Přímá úprava prvků

Pokud dojdeme k závěru, že tvar prvku, který jsme vytvořili, nám nevyhovuje a je potřeba jej změnit máme dvě možnosti. Tou první je úprava náčrtu, při které zadáme přesné hodnoty. Pokud ale potřebujeme upravit prvek, u kterého nejsou takové požadavky na přesnost (odlehčení, větrací otvor, atd.), můžeme jej upravit přímo. 

Tímto dílem zakončíme práci ve FreeCADu a v těch příštích se budeme věnovat i jiným softwarům, které jsou k dispozici pro operační systém Linux.

Autor článku

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.