Hlavní navigace

Virtualizácia pod systémom FreeBSD

30. 5. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Operačný systém FreeBSD umožňuje rovnako ako každý iný OS spúšťanie virtuálneho prostredia a v tomto článku si spoločne preberieme, aké možnosti virtualizácie FreeBSD dnes užívateľom ponúka z pohľadu hostiteľského OS. Cieľom článku je poskytnúť prehľad alternatív pre plnohodnotnú virtualizáciu.

dokumentácii FreeBSD sa píše, že tento OS nebol mnoho rokov podporovaný ako hostiteľský systém (v ktorom by bolo možné spustiť iný OS). Preto je potrebné zdôrazniť, že tu uvedený softvér a možnosti sa týkajú použitia FreeBSD ako hostiteľského OS pre virtualizáciu (nie FreeBSD „guest“, ktorý inštalujete do virtualizačného prostredia v inom operačnom systéme).

Skôr, ako začneme s prehľadom, položme si otázku, na čo je virtualizácia dobrá?

1) Ochrana. Virtualizácia je jedna z najlepších ochrán pre servery, pretože virtuálne prostredie je takmer celkom izolované od hostiteľského počítača. Dnes veľmi letia virtuálne privátne servery (VPS), ktorým správca pridelí veľkosť RAM, potrebný počet GB atď., pričom na jednom počítači môže bežať až niekoľko VPS, čím sa šetria nielen peniaze, ale aj čas. Jedným z málo takýchto poskytovateľov VPS na báze BSD je RootBSD, kde používajú XEN.

2) Zvyk. Veľa ľudí zvyknutých na jeden operačný systém môže vďaka virtualizácii spustiť svoje obľúbené aplikácie v úplne inom prostredí. A nielen to. Môže ísť aj o firemnú prax. Spustíte systémy ako OS/2, DOS, Linux a desiatky ďalších. Aby si čitateľ nemyslel, že OS/2 je dnes už len história – tento OS sa naďalej vyvíja, hoci pod iným názvom (eComStation). Ešte stále ho nájdete vo firmách v Nemecku, kde sa vždy tešil najväčšej obľube. Keď zamestnávateľ potrebuje niečo poriešiť, aj tu sa virtualizácia ukazuje veľmi užitočná, pretože je oveľa jednoduchšie prideliť programátorovi úlohu vo virtuálnom počítači, rovnako aj odprezentovať problém pomocou súboru, ktorý si kdekoľvek prinesiete.

3) Mobilita. Virtualizácia oslobodzuje, pretože je to cesta k portabilite, čo znamená, že si kdekoľvek prinesiete nielen svoj obľúbený OS, ale aj užívateľské nastavenia a stovky obľúbených programov.

4) Testovanie a vývoj. Prednosťou je, že keď sa zrúti systém, stále máte na čom pracovať (hostiteľský OS ostane neporušený).

5) Prezentácie. Virtualizácia je užitočná aj pre rôzne prezentačné aktivity – napríklad na škole môžu učitelia ukázať žiakom všetky operačné systémy, čo by bolo veľmi náročné, keby každý museli fyzicky inštalovať. To isté platí aj o prezentácii súčastí jedného operačného systému či softvéru – keď kolega ochorie, je oveľa jednoduchšie priniesť na prezentáciu jeho virtuálny disk ako celý notebook (určite zaheslovaný).

Softvér pre virtualizáciu pod FreeBSD

QEMU

Hoci veľa ľudí tento emulátor pozná, menej z nich už vie, na akých platformách je použiteľný. Ak ste podobne ako ja aspoň dva roky pracovali s OS/2, určite pochopíte, aký je to pocit, keď tento OS vidíte aj v reálnom živote. QEMU beží pod FreeBSD bez najmenších problémov už relatívne dlho. Inštalujete ho pomocou pkg_add (a pravdaže aj z adresára /usr/ports/emu­lators pomocou príkazu make install).

Staručký OS/2 Warp v QEMU vo FreeBSD

BOCHS

BOCHS je ďalší virtualizačný softvér, ktorý bol k dispozícii pre FreeBSD ako jeden z prvých. Podobne ako QEMU podporuje veľa operačných systémov. Používa sa trochu zložitejšie ako QEMU – vo svojom konfiguračnom súbore (.bochsrc) si vyžaduje veľa kódu.

QNS pod emulátorom BOCHS

VMware

Pod FreeBSD beží staršia verzia VMware 3 pod linuxovskou emuláciou, ktorú som aj úspešne odskúšal, hoci dnes už ju ťažko niekde nájdete. Port pre použitie (skôr iba informácia) tejto verzie sa stále nachádza v archíve FreeBSD balíčkov.

VirtualBox

Dokáže spúšťať aj virtuálne disky VMware (súbory *.vmdk). Port VirtualBox pre FreeBSD je už dávno na svete. Pokiaľ máte k dispozícii nejaké virtuálne disky VMware, pod FreeBSD ich rozbehnete pomocou VirtualBox okamžite, takže sa niet čoho obávať. VirtualBox je vyvíjaný aktívne a okrem FreeBSD je dostupný i pre ďalšie operačné systémy. S jeho pomocou môžete spúšťať dokonca viac ako jeden operačný systém v jednom čase.

Windows 98 vo VirtualBox ano vdi disk

OpenBSD ano natívny súbor VMware (vmdk) v prostredí VirtualBox pod FreeBSD

XEN

XEN sa využíva pre stratégiu VPS. Ak s ním pracujete, stretnete sa s termínmi dom0 a domU – dom0 je hostiteľský systém, v prostredí ktorého spustíte operačný systém typu „guest“ (tzv. „návštevníka“), teda domU. Žiaľ, podpora pre FreeBSD je zatiaľ dobrá iba ako domU. To najlepšie na BSD platforme v rámci XEN virtualizácie (dom0) dnes ponúka iba NetBSD.

Iné

FreeBSD má v adresári /usr/ports podadresár emulátorov (/usr/ports/e­mulators), kde nájdete rôzne iné zaujímavé „vecičky“, ale najskôr so špecifickou orientáciou ako DOSBox atď. Virtualizáciu so širším spektrom použitia ponúkajú iba vyššie uvedené balíčky.

QNX, jeden z najlepších real-time systémov, tiež beží v QEMU pod FreeBSD

Záver

Virtualizácia má veľa výhod a veľkú budúcnosť. Je aj praktická, veď skopírovať či vytvoriť jeden väčší súbor (ako disk) kdesi v adresári je oveľa jednoduchšie ako manipulovať s diskovými oddielmi.

FreeBSD dnes v oblasti virtualizácie ponúka naozaj dosť, ale rovnako platí, že sú ešte stále miesta (napríklad XEN), na ktorých treba pracovať.