Hlavní navigace

VoIP komunikácia už nie je alternatíva, ale budúcnosť

12. 2. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Vďaka svojej priaznivej cene sa VoIP stala atraktívnou alternatívou k tradičným pevným linkám a operátorom. Tento článok sa snaží objasniť základné pojmy VoIP technológie a súčasne načrtnúť možnosti, ako vytvoriť domácu alebo firemnú telefónnu sieť pomocou Asterisk open-source projektu.

VoIP

VoIP je skratka pre „Voice over IP“, čiže prenos hlasu cez IP protokol. VoIP v podstate funguje tak, že telefonický hovor je skonvertovaný z analógového signálu do digitálneho formátu a potom sa prenáša prostredníctvom IP paketov. Hlavnou výhodou VoIP je možnosť smerovania cez Internet ako média, čím sa prakticky eliminujú nároky na budovanie prepojenia k pobočkovej ústredni alebo koncovému telefonickému aparátu ako v prípade pevných liniek.

Pevné linky

Pevné linky poskytujú základné telefonické služby, nič menej a nič viac. Koncové telefónne zariadenia sa pripájajú k tzv. verejnej telefonickej sieti (PSTN), prostredníctvom pevných telekomunikačných okruhov, ktoré vlastní a prevádzkuje klasický telekomunikačný operátor. Napr. ak voláte z Bratislavy do Prahy, bude váš hovor najprv smerovať od telefónu cez miestnu telekomunikačnú sieť do miestnej telefónnej ústredne v Bratislave, a potom je volanie smerované na uzlovú telefónnú ústredňu v Prahe, a rovnakým spôsobom potom je hovor prepojený na koncový telefón. Teoreticky sa na tomto jednom hovore „živia“ dve klasické telekomunikačné spoločnosti.

asterisk-pstn

Ak si urobíme podobný príklad s VoIP, tak hovor vykonaný zo softvérového alebo hardvérového VoIP telefónu je prevedený do digitálneho formátu a komprimovaný v prípade potreby. Potom je smerovaný cez Internet ku poskytovateľovi VoIP služieb a ten hovor smeruje znova cez sieť Internet ku koncovému VoIP zariadeniu alebo ústredni.

asterisk-voip

VoIP má tiež výhodu v rôznorodosti zariadení ( HW telefóny, SW telefóny, rôzne VoIP brány a IP PBX systémy), ktoré môžu byť použité pre komunikáciu. Napríklad softvarový telefón je v podstate len softvér, ktorý využíva hardvér vášho počítača na emuláciu telefónu a pritom výhody takéhoto riešenia sú evidentné, napríklad môžete mať softvérový telefón nainštalovaný vo svojom notebooku a v prípade pripojenia na Internet máte tak stále prístup k vašim VoIP službám.

VoIP technológie prichádzajú s novou radou pojmov a skratiek ako : SIP, H.323 a IAX.

SIP

SIP reprezentuje Session Initiation Protocol. SIP je pomerne jednoduchý protokol, ktorý má vlastnosti podobné HTTP a SMTP. Týmito vlastnosťami SIP dovoľuje aj pomerne jednoduché riešenie prípadných problémov. SIP požíva buď TCP alebo UDP, no väčšina poskytovateľov využíva UDP metódu. Vďaka jednoduchej konfigurácii a skutočnosti, že je vo všeobecnosti považovaný za "ľahký protokol“, prevažná väčšina poskytovateľov VoIP využíva SIP protokol pre svoje služby. SIP však nie je bez problémov, a niekedy si vyžaduje „odbornú pomoc“, nakoľko si veľmi „nerozumie“ so všade skloňovaným Network Address Translation (NAT). SIP totiž nepoužíva pre prenos zvuku rovnaké porty ako pre signálnu časť, preto dochádza v niektorých prípadoch k nadviazaniu spojenia ako takého medzi dvoma SIP zariadeniami, ale audio nie je vôbec počuť, alebo len z niektorej strany hovoru. Tento fakt, je samozrejme riešiteľný, ale vyžaduje si to znalosť smerovania portov na smerovačoch (router). Z tohto dôvodu niektorí z poskytovateľov VoIP poskytujú celý router, resp. riešenie v rámci VoIP služby.

H.323

H.323 je obdobný protokol ako SIP, a niektorí poskytovatelia preferujú použitie tohto protokolu, nakoľko H.323 je schopný zabezpečiť kvalitu služieb (QoS) dát, a tiež poskytuje väčšia podporu pre videokonferencie. Podobne ako SIP, H.323 trpí v rámci implemetácií s NAT z rovnakých dôvodov ako SIP. Na rozdiel od SIP, H.323, je pomerne ťažké odstrániť ťažkosti, pretože sa jedná o binárny protokol.

IAX

IAX je najnovším prírastkom na poli protokolov VoIP. IAX je natívny Asterisk protokol, a zatiaľ nie v širokej miere používaný. Je založený na UDP protokole, a je NAT transparentný na rozdiel od H.323 alebo SIP, čo v podstate odstraňuje problémy s nastavením NAT. IAX je tiež rádovo pružnejší a jeho vlastnosti ho predurčujú k rýchlemu rozšíreniu ako u VoIP operátorov, tak aj u výrobcov VoIP zariadení (t.j. VoIP telefóny s IAX protokolom, VoIP brány atď.)

Asterisk

Asterisk je Open Source projekt pobočkovej ústredne ( IP PBX) , ktorý je postavený na Linuxe, jeho možnosti sú praktický neobmedzené. Podporuje VoIP protokoly: SIP, H323 a IAX. Asterisk tiež podporuje širokú škálu hardware, ktorý vám umožní pripojiť vašu Asterisk ústredňu pevným okruhom telekomunikačných operátorov FXO, ISDN BRA, PRA, E1.

VoIP a Asterisk

Nastavenie Asterisk server pre firemné použitie alebo pre domáce použitie je v podstate rovnaké a líši sa len počtom IP pobočiek a samozrejme pripojením VoIP a klasických operátorov.

Veľa firiem ešte udržiava klasické pevné linky. Prepojeniu na pevné telekomunikačné okruhy a použitého hardware pre Asterisk som sa venoval v predchádzajúcom článku. Ďalšou možnosťou je pripojenie na VoIP poskytovateľa. Táto varianta si ale vyžaduje aj primeranú šírku pásma a správne nastavenie kompresie zvuku (kodek) pre udržiavanie telefónnej kvality. Ak sa rozhodnete vystavať Asterisk server pre firemné použitie, je potrebné ešte započítať náklady na zálohu napájania UPS, prípadne zamedzenie výpadku systému inštaláciou RAD poľa.

CS24_early

Veľkým problémom hlavne vo firemnom prostredí je používanie akýchkoľvek P2P aplikácií a sietí, čo spôsobuje starosti nejednému administrátorovi. Preto je potrebné počítať, že šírka dátového pásma nemusí byť stabilná a kvalita VoIP hovoru nebude postačujúca. Samozrejme mnoho v tomto ohľade je možné zmeniť, ako napr. zmeniť používateľské návyky (asi najzložitejší problém), správne konfigurovať firewall, použitie funkcií priorizácie VoIP služieb QoS a UDP služieb. Tieto všetky faktory je ale potrebné zvážiť pri výbere správneho VoIP riešenia. Samozrejme je možné ísť „vlastnou cestou“ keď začnete s inštaláciou vlastného Asterisk servera a postupne s inštaláciou a hlavne reálnou praxou sa „učíte“ za pochodu. Táto varianta je možná, ale vyžaduje si čas potrebný na testovanie a štúdium a prekonanie istého „experimentálneho“ cyklusu, keď vaše telekomunikačné VoIP služby nebudú pracovať tak, ako ste mali v pôvodnej predstave. Druhá varianta je oslovenie dodávateľa VoIP komunikačných riešení, ktorý vám dokáže urobiť analýzu vašich komunikačných potrieb a pripraviť riešenie, ktoré sa bude zhodovať s vašimi predstavami o VoIP komunikačnom systéme.


Autor je pracovník spoločnosti DialCom Servis s.r.o., ktorá sa dlhodobo zaoberá VoIP telekomunikačnými riešeniami.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku