Hlavní navigace

Základní struktura rádoby-systému jednobitovek

10. 9. 1999
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Po delší odmlce opět přichází na řadu humor a zábava. Víte kdo jsou to jednobitovky? Ne? Tak neváhejte a rozšiřte svoje obzory!

Lidský mozek je VELICE složitá struktura. Pokud bychom přecenili význam slova „počítač“ (nebo podcenili mozek), mohli bychom mozek k počítači přirovnat. Přes veškeré úsilí psychologů i kybernetiků se dosud nepodařilo zjistit strukturu lidského operačního systému a lidského procesoru. Je to asi jako by se středověcí lidé snažili pochopit dnešní počítač. Je tu ale výjimka-ta se týká jedné části lidské společnosti , určité skupiny žen a dívek, které jsem si pracovně nazval „jednobitovky“. Jsou to ty, kterým zcela k životu stačí sedět, usmívat se, říkat při různých příležitostech buďto „ano“ nebo „ne“(případně věty, jejichž sémantický význam je stejný – 1 nebo 0). Je to tak proto, že výstup z jejich rádoby-skoro -ještě-procesoru používají pouze jednobitově. Ne že by toho více neuměly ale prostě to z principu NEMUSĺ projevovat, takže proč by něco dělaly, že? Tomu, že zatím ještě nebyly odhaleny, vděčí jednak dobré multimediální prezentaci (vzhled apod.), ale na to už žádný trochu inteligentnější uživatel nenaletí, a jednak tzv.homo sapiens emulátoru , který, někdy lépe, jindy hůře, dokáže emulovat výstup (nikoli vevnitř operace) standardního OS homo sapiens. Místo skutečné emulace jde jen o jakési mimiki. Přistupme nyní k popisu systému (nejde vlastně ani tak o operační SYSTÉM, jako spíš o operační CHAOS):

Popis schématu: jednobitovčin systém používá jen JEDEN JEDINÝ spustitelný program v mozkovém kódu (a to vlastní operační chaos který je uložen v ROMce). Nic jiného spustit sama neumí. (proto myslí jen z jednoho pohledu a nikdy svou logiku tvrdohlavě nezmění). Všechny ostatní soubory, se kterými operuje, jsou jen a jen data (většinou text). Ten se tedy dokáže zpaměti naučit a pak ho odříkat (toto odříkávání ale není řízeno procesorem [je jím pouze nastartováno jednobitovým výstupem] , probíhá přímo přes DMA chaosič) (DMA=Direct Memory Access=přímý přístup do paměti, vyjímečně stejná zkratka jako u normálního PC, chaosič je opak řadiče). Proto když se jednobitovky zeptáme na smysl toho, co povídá (zkoušení ve škole) , neumí odpovědět.

Nyní probereme jednotlivé registry procesoru: FLAG (příznak neboli vlajka) pouze 1 bit

1-používán ostatní normální mozek
0-nepoužíván

Implicitně nastaveno na 0, ale kdyby jednobitovka chtěla, mohla by destrukcí (místo instrukcí jsou tu destrukce) STB ( to znamená SeT Brain, né STátní Bezpečnost, to je pouze shoda okolností…) přikázat používání mozku a pak myslet normálně, ale vona NECHCE.

DP

– Destruction Pointer-ukazuje na destrukci operačního chaosu, kterou naše milá jednobitová holčička právě provádí. Kdekdo by si mohl naivně myslet, že se DP normálně pohybuje vždy o jednu destrukci dopředu, ale vyvedeme ho z omylu. DP je totiž napojen na Degenerátor náhodných čísel, takže občas skočí z jedné adresy na druhou bez zjevného (ale i skrytého) důvodu. Takže když se vám ZDÁ, že 1bitovka mluví/myslí nelogicky, nesouvisle a plácá páté přes deváté, tak se vám to NEJEN zdá, ale skutečně to tak i JE.

DATA

 – jednobitová data vznikají jako výsledky pitev (místo operací), které probíhají v žensky-logické jednotce a degenerátoru náhodných čísel.

Nyní se podíváme na další komponenty procesoru:
ŽENSKY-LOGICKÁ JEDNOTKA – probíhají zde žl (tedy ženskologické) operace:

  • žl součet – ze dvou čísel vznikne třetí, které s žádným z těch dvou ABSOLUTNĚ nesouvisí.

  • žl porovnání – ze dvou hodnot převládne ta, která je méně hodnotná.

  • žl šetřič strojového času – ze dvou algoritmů vybere ten, který spotřebuje více času a zabere více paměti.

  • žl algoritmizátor, též uvažovač- ze dvou zcela jasných faktů nevykoumá schválně vůbec NIC.

  • žl invertovaný uvažovač- ze dvou spolu nesouvisejících, nic neznamenajících faktů vyvodí velké množství katastrofálních závěrů.

DEGENERÁTOR NÁHODNÝCH ČĺSEL

– generátor náhodných čísel s přídavkem Murphyho obvodů. Startuje se při onom poklesu souhrnné inteligence světa (rozuměj při narození jednobitovky). V ten okamžik se nastavuje tzv. RandSeed na hodnotu 0.(to je hodnota velikosti WORD (0 až 65535), ze které začíná výpočet náhodného čísla). Neboť se každá jednobitovka rodí jindy, je taky jindy „nastartována“. Z toho vyplývá, že existuje 65536 různě nastavených „typů“ jednobitovek , které se vzájemně neshodnou. Teprve když je tedy 65537 jednobitovek (nedej bože) pohromadě, je jisté, že si dvě z tohoto množství vzájemně nepůjdou na nervy a nepohádají se.

MURPHYHO OBVOD

skoleni

– data deformuje tak, jak se nejméně hodí.

HOMO SAPIENS EMULÁTOR

– součást OCh (operačního chaosu) v ROM. Díky němu se jednobitovčino „1“ nebo „0“ převádí na texty ve významu „ano“ nebo „ne“. +mračení/úsměv (laciný visuální efekt)

LC

– Lapsus Counter Dnes již neexistující registr. V něm bylo uloženo, kolikrát v systému došlo k chybě, nebo logickému lapsu. Neboť stále docházelo k jeho přetečení, byl odstraněn.

Autor článku