Hlavní navigace

Mozilla Firefox 3.0: Uživatelská příručka

Autor:FOXINUS solutions s.r.o.
Jazyk: čeština
Licence: GNU FDL
Počet stran: 137
Datum přidání: 23. 6. 2008
Uživatelská příručka Webový prohlížeč Mozilla Firefox je určena především běžným uživatelům této aplikace. Pro účely používání webového prohlížeče, včetně formy, jakou je psána tato příručka, ale také technické podpory předpokládáme uživatele, kteří aktivně pracují s operačním systémem MS Windows nebo Linux a jsou seznámeni se základní terminologií Windows a terminologií webových prohlížečů. Pro tyto uživatele je možno specifikovat obecné informatické požadavky, které by měly být samozřejmostí – zvládnout základní komunikaci s počítačem (přihlášení, orientace v adresářové struktuře, spouštění potřebných aplikací, odhlášení), umět efektivně vyhledávat data (orientovat se v datových fondech, umět používat základní prohlížeče v síti WWW), schopnost vytvářet a vhodně zpracovávat své osobní datové fondy, schopnost komunikovat v počítačové síti (elektronická pošta), schopnost vhodně popsat vlastní informační požadavky, porozumět elementárním datovým modelům.

Knihu si můžete stáhnout v těchto formátech: