Hlavní navigace

Mozilla Thunderbird 2.0: Uživatelská příručka

Autor:FOXINUS solutions s.r.o.
Jazyk: čeština
Licence: GNU FDL
Počet stran: 97
Datum přidání: 10. 10. 2007
Uživatelská příručka Poštovní klient Mozilla Thunderbird je určena především běžným uživatelům této aplikace. Pro účely používání elektronické pošty, včetně formy, jakou je psána tato příručka, ale také technické podpory předpokládáme uživatele, kteří aktivně pracují s operačním systémem MS Windows nebo Linux a jsou seznámeni se základní terminologií Windows a terminologií elektronické pošty. Pro tyto uživatele je možno specifikovat obecné informatické požadavky, které by měly být samozřejmostí – zvládnout základní komunikaci s počítačem (přihlášení, orientace v adresářové struktuře, spouštění potřebných aplikací, odhlášení), umět efektivně vyhledávat data (orientovat se v datových fondech, umět používat základní prohlížeče v síti WWW), schopnost vytvářet a vhodně zpracovávat své osobní datové fondy, schopnost komunikovat v počítačové síti, schopnost vhodně popsat vlastní informační požadavky, porozumět elementárním datovým modelům.

Knihu si můžete stáhnout v těchto formátech: