Hlavní navigace

Think Python

Autor:Allen Downey
Jazyk: angličtina
Licence: GNU FDL
Počet stran: 236
Datum přidání: 20. 1. 2009
Tato kniha o programování je využívána jako učebnice na Cambridge University. Nenaučí vás jen pracovat s Pythonem, ale velká pozornost je věnována také obecnému úvodu do programování, ve kterém vás autor naučí „programátorsky myslet“.

Knihu si můžete stáhnout v těchto formátech: