Hlavní navigace

ARIA: přístupné RIA aplikace jsou použitelnější a udržitelnější

Dnešní svět webu si již nedovedeme představit bez tzv. bohatých internetových aplikací (RIA). Jsou přívětivé, interaktivní a zvládají vše, co dříve zvládala pouze desktopová aplikace.
24. 5. 2011

Sdílet

Je tomu tak ale doopravdy? Položme si několik otázek týkajících se ovládání takové aplikace a uvidíme, že RIA aplikace mají (ve srovnání s desktopovými aplikacemi) ještě co dohánět. Co ovládání klávesnicí? Jak se pohybovat po rozsáhlé tabulce? Co se stane, když zmáčknete klávesu enter? A co když stisknete tlačítko back? To už je podstatně horší. Představme si ale ještě zajímavější situaci – použití vaší oblíbené aplikace na chytrém telefonu. Pokud programátoři nevytvořili zbrusu novou verzi optimalizovanou pro mobily, tak zažijete velmi krušné chvilky – nedokážete se na stránce zorientovat, nedozvíte se, že se někde na stránce něco změnilo, protože to není vidět (tak jako na velké obrazovce), nedokážete se za chůze prstem trefit do velmi malého odkazu.

Stejné a často ještě horší problémy zažívá též člověk s postižením – zejména zrakovým nebo motorickým.

Existuje nějaké řešení? Ano, nazývá se ARIA. Zjednodušeně řečeno jde se o rozšíření HTML, které výše zmíněné problémy elegantně řeší bez omezení bohatosti RIA aplikací. Tento vznikající standard (doporučení) skupiny W3C řeší nejen lepší použitelnost a přístupnost RIA aplikací, ale také lepší udržitelnosti vývoje takových aplikací.

Existuje již řada web toolkitů, které ve svých komponentách implementují ARIA atributy, takže již volbou správného toolkitu získáte jisté základní ARIA prvky do vaší aplikace. Toto ale zdaleka nestačí. ARIA specifikuje postupy a atributy, které musí do budoucí RIA aplikace vložit sám programátor. Není to nijak časově náročné, ale je třeba do této problematiky trochu proniknout.

Doporučuji tedy vaší pozornosti ARIA specifikaci, neboť z ní budou profitovat nejen vaši uživatelé, ale i vy (vývojáři) sami.

Pokud máte zájem do problematiky vývoje ARIA aplikací proniknout, tak bych vás rád pozval na workshop ARIA aplikací, který povedou zkušení vývojáři, kteří sami upravili dva web toolkity a více než rok se zabývali právě přístupností RIA aplikací v rámci projektu SUCESS. Během workshopu si na vlastní kůži vyzkoušíte ovládání aplikace pouze pomocí klávesnice bez vizuálního kontaktu a také si vyzkoušíte vývoj ARIA aplikace.

Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D.

Odborný asistent a vedoucí laboratoře použitelnosti na katedře počítačové grafiky a interakce fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Více než 10 let se zabývá problematikou přístupnosti (zejména zrakově postižení a senioři) a mobilních aplikací. Je řešitelem řady mezinárodních grantů zabývajících se přístupností ze všech možných úhlů (ELU, VitalMind, AEGIS, ACCESSIBLE). Ve své doktorské práci řešil problémy prezentace grafické informace v mobilním prostředí nebo pro zrakově postižené. Je autorem řady publikací na významných mezinárodních konferencích na toto téma.

Ing. Miroslav Karšulín

Vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechnickou, studijní program elektrotechnika a informatika. Je autorem diplomové práce Webtoolkit for Accessible Rich Internet Application (ARIA) development. Spolupracuje na projektu SUCESS, kde se zabývá problematikou přístupnosti RIA aplikací se zaměřením na nevidomé uživatele Spolupracuje na vývoji nástrojů pro podporu vývoje ARIA aplikací.

Ing. Karel Šimek

Vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechnickou, studijní program elektrotechnika a informatika Problematiku použitelnosti studoval také v zahraničí. Je autorem diplomové práce Accessibility of interactive web applications based on WAI-ARIA. Spolupracoval na projektu SUCESS, kde se zabýval problematikou přístupnosti RIA aplikací se zaměřením na nevidomé uživatele.