Hlavní navigace

Bez cloudových služeb to dnes nejde. Která je pro vaši firmu nejlepší?

 Autor: istockphoto.com
Jaká cloudová řešení zvolit, abyste neplatili víc, než musíte? Poradíme, na co si dát při výběru pozor.
13. 3. 2023

Sdílet

Výhody cloudových služeb jsou nesporné. Zabezpečí firemní data, ušetří firmě peníze za hardware, který by musela pořídit, a zastane práci IT specialistů, jichž je v Česku stále nedostatek. Jenže jak vybrat řešení, které je pro vaši firmu to pravé?

Jděte na to postupně:

 1. Určete si, co od cloudového řešení vyžadujete a jaké zdroje budou potřeba.
 2. Porovnejte poskytovatele, jejich ceny, dostupnost a kvalitu.
 3. Ověřte, jakými mechanismy se zajišťuje dostupnost a bezpečnost dat.
 4. Zjistěte, jaký typ technické podpory je k dispozici.
 5. Vždy vyžadujte zkušební implementaci aspoň v malém měřítku, abyste si mohli ověřit fungování poskytovatele a kvalitu technických týmů.

„Firma, která chce v následujících 10 letech uspět na trhu, bude potřebovat uvádět inovativní produkty v extrémně krátkém čase. Toto samo osobě je velká výzva, a pokud připustíme, že již dnes lídři trhu prosazují horizontální organizační struktury, bez naprosté automatizace se žádná firma neobejde,“ říká cloud architekt Ronald Bayer z Vodafone Business.

Možnosti využívání výpočetního výkonu

Než se začnete rozhodovat, který typ cloudové služby je pro vás ideální, je důležité brát v potaz i to, jakým způsobem ve firmě využíváte výpočetní výkon. I když má cloud computing mnoho výhod, existují situace, kdy není tou nejvýhodnější volbou. Třeba, když:

 • Předpisy vyžadují, aby byla vaše data uložena v určitém geografické obasti a za určitých bezpečnostních opatření (týká se např. zdravotnictví).
 • Máte omezené nebo nestabilní připojení k internetu.
 • Potřebujete větší kontrolu nad hardwarem a prostředím, ve kterém jsou vaše aplikace a data uložena.

Na výběr pak máte z několika řešení:

On-premises

On-premises řešení zvolte v případech, pokud máte omezenou šířku pásma nebo používáte aplikace – vyhnete se tak zvýšeným latencím, které velmi často vznikají jako následek algoritmu přenosových protokolů.

On-premises bývá také standardním řešením mezi podniky s velkou koncentrací uživatelů na jedné lokalitě, z důvodu zvýšených nákladů za licence pro vzdálenou správu. Proto se velmi často kombinují cloudové služby u poskytovatele s řešením on-premises výpočetního výkonu – třeba ve formě Vodafone Edge Computing.

IaaS – Infrastruktura jako služba

IaaS (Infrastructure as a Service) je cloudová služba, která poskytuje klientům IT infrastrukturu jako službu. To vám umožní rychle a efektivně využívat moderní technologie, aniž byste do nich museli investovat. Důležitým faktorem je pro vás, o jaké datové centrum se jedná z pohledu stávající a budoucí regulace a kde je umístěno z důvodu latence. Toto nikdy nepodceňujte.

PaaS – Platforma jako služba

U PaaS (Platform as a Service) řešení dostanete platformu pro aplikace a software. Díky tomu můžete snadněji vyvíjet, testovat a spravovat aplikace (např. business intelligence nástroje). Rozhodující je zde hlavně typ platformy (např. Linux nebo Microsoft).

SaaS – Software jako služba

Varianta SaaS (Software as a Service) umožňuje využívání cloudových aplikací, jako je Microsoft 365 formou dodávané služby. Na poskytovateli je zajištění výpočetního výkonu, platformy a zmíněného softwaru.

U všech těchto možností je důležité brát v potaz tzv. service-level agreement s poskytovatelem – tedy podmínky, v nichž je určeno, co všechno za vás poskytovatel řeší a jak rychle musí různé změny vykonat.

U IaaS, PaaS a SaaS nastavení je reakční doba poskytovatele v řádu minut, maximálně hodin. U on-premises řešení je nejčastějším reakčním časem „Next Business Day“, tedy získáte reakci následující pracovní den.

V případě IaaS, PaaS a SaaS je pak z hlediska nákladů cena elektřiny v ceně služby. U on-premises řešení musíte do nákladů na provoz serverů započít taky:

 • cenu za elektrickou energii, kterou server spotřebuje (spotřeba se pohybuje až k 1 kWh) a dále 50 % z této spotřeby si vyžádají ztráty na záložních zdrojích (UPS), klimatizace a udržování vlhkosti
 • aktualizace softwaru (1× za 3 měsíce)
 • servisní úkony (1× měsíčně)

O co všechno se musíte a nemusíte u jednotlivých řešení starat:

Autor: Vodafone Czech Republic a.s.

Typy cloudů

Veřejný cloud

Veřejný cloud je typ cloudového prostředí, v němž poskytovatel nabízí veřejnosti přístup k IT zdrojům jako službě. Tyto IT zdroje můžou být sdíleny mezi více zákazníky, poskytovatel služby pak zajišťuje jejich správu, údržbu a dostupnost.

Výhodou veřejného cloudu je hlavně jeho flexibilita – umožňuje totiž zákazníkům rychle a efektivně reagovat na změny v jejich IT potřebách. Je vhodný pro rychle se měnící prostředí, pro e-mailové servery nebo jako testovací prostředí.

Privátní cloud

Privátní cloud je typ cloudového prostředí, ve kterém je IT infrastruktura vyhrazena pro použití jednoho zákazníka (případně členů holdingu zákazníka). U privátního cloudu rozhoduje o využití IT zdrojů výhradně zákazník, díky čemuž lze upřednostnit výpočetní výkon konkrétním virtuálním strojům.

Hybridní cloud

Hybridní cloud funguje jako kombinace privátního a veřejného cloudu. Firma má tak svou infrastrukturu rozdělenou mezi oba a jeden s druhým pak sdílí firemní data a aplikace. Výhodou je, že z veřejného cloudu si můžete udělat prostředí pro krátkodobé projekty. Ve chvíli, kdy se tyto projekty překlopí do dlouhodobých kontraktů, můžete je snadno převést na privátní cloud.

Cloudové služby od Vodafone Business

Zmíněné typy cloudových řešení dlouhodobě nabízí Vodafone Business. Mezi jeho spokojené zákazníky patří například společnost CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING. a.s. „Jako největší přínos vnímáme centrální správu všech služeb, která nám spoří čas při konfiguraci a kontrole. Vážíme si taky rychlé podpory techniků,“ říká Miroslav Skřítek, který ve firmě pracuje jako koordinátor pro informační systémy a technologie. „Díky cloudovým službám od Vodafonu se nám podařilo proti on premises variantě posílit bezpečnost, zvýšit dostupnost a zkvalitnit správu jednotlivých provozů.“

TIP: Věděli jste, že digitalizaci firmy nemusíte platit sami? Můžete si zažádat o dotace v rámci dotačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu.

alt=