Hlavní navigace

Co dělá technologický consultant Accenture?

…aneb jak jsem se také zapojil do boje proti praní špinavých peněz.
9. 5. 2011

Sdílet

Jak jste začal svoji kariéru v Accenture?

Vašek Miller:
Do společnosti Accenture jsem nastoupil po dokončení magisterského studia jako čerstvý analytik. Protože jsem měl předchozí zkušenosti se správou mainframů, byl jsem zařazen do oddělení Technology Consulting.

Jirka Dvořák:
Stejně jako Vašek jsem dostudoval VŠ a o práci konzultanta jsem neměl 100% jasnou představu, ale lákala mě možnost poznat prostředí různých klientů a rychle se učit.

Co děláte/za co zodpovídáte v Accenture?

Jirka Dvořák:
V mém konkrétním případě, jsem tedy technicky zaměřený konzultant, jsem začínal jako analytik a programátor databáze (datové modelování, SQL), následně jsem vedl tým vývojářů a nyní pracuji na pozici manažera v Technology Consultingu. Konkrétní role vždy závisí na projektu, ale typické příklady z poslední doby jsou role vedoucího projektu nebo týmu spojené s rolí architekta nebo ITSM odborníka. Během tohoto vývoje jsem vystřídal několik projektů u různých klientů.

Vašek Miller:
V projektech působím na pozici technického konzultanta. V terminologii Accenture je má specializace nazvána Data Center Technologies and Operations. Rozsah činností tedy pokrývá oblast od návrhu a správy IT infrastruktury na rozličných platformách až po organizaci provozu IT dle metodiky ITIL.

Jak byste stručně charakterizoval společnost Accenture? V čem se lišíte od konkurence?

Vašek Miller:
Accenture je globální společnost, která díky kombinaci jedinečných zkušeností a komplexních znalostí napříč všemi odvětvími a podnikovými funkcemi doplněnými o rozsáhlý výzkum nejúspěšnějších světových firem spolupracuje se svými klienty tak, aby jim pomohla stát se vysoce výkonnými organizacemi jak v oblasti podnikání, tak ve veřejném sektoru.
Velký rozsah poskytovaných služeb přináší řadu příležitostí, kdy je rozvoj znalostí a zkušeností každého z pracovníků považován za základní předpoklad úspěchu.

Vašek Miller

Vašek Miller

Jirka Dvořák:
Pokud bych měl vyzdvihnout jednu výhodu, tak jsou to právě kvalitní a motivovaní odborníci, a to na všech pozicích od vedení firmy po programátory. Jinak považuji za celkem výstižné motto firmy „High performance. Delivered.“ – my skutečně pomáháme klientům být úspěšní a dodáváme, co slíbíme.

Co konkrétně mají lidé z divize Consultingu v rámci projektů pro klienty na starosti? 

Vašek Miller:
Na tuto otázku nelze odpovědět jednoznačně. Vždy záleží na typu projektu a požadované roli, kterou se vždy snažíme obsadit člověkem s vhodnými znalostmi a zkušenostmi. 

Například kolegové z oddělení Management Consultingu pomáhají klientům s návrhem obchodních strategií, jiní kolegové provádí implementaci komplexních systémů a my v Technology Consultingu jsme odpovědní za výběr vhodných technologií.

Jakých zajímavých projektů jste se zúčastnili?

Jirka Dvořák:
Všechny projekty byly zajímavé. Z poslední doby bych jmenoval projekt konsolidace datových center pro velkého mezinárodního klienta z finančního sektoru. Cílem je úspora nákladů sloučením IT infrastruktury datových center z jednotlivých zemí do jedné centrální lokality. Zároveň s technickými změnami vzniká nová sdílená regionální IT organizace, která cílově nahradí stávající lokální IT. Při projektu využíváme řadu aktuálních technologií (virtualizace) i metodik v oblasti správy IT služeb (ITIL v.3).

Jiří Dvořák

Jiří Dvořák

Vašek Miller:
Souhlasím s Jirkou, během svého působení v Accenture jsem pracoval na řadě projektů u různých klientů a každý z nich považuji za zajímavý. Například mým prvním projektem byl rozvoj internetového bankovnictví ve významné české bance, kde jsem působil jako člen infrastrukturního týmu. Mezi mé úkoly patřilo mimo jiné provedení výkonnostních testů celého systému. Jiným příkladem zajímavého projektu, kterého jsem se zúčastnil, byla implementace systému proti praní špinavých peněz pro mezinárodní bankovní skupinu, a to v 8 zemích jihovýchodní Evropy. Jako technický specialista jsem byl odpovědný za kompletní cyklus od vytvoření testovacího prostředí, přes školení administrátorů klienta až po nasazení do provozního prostředí.

Jaké pozice v divizi nabízíte? Co obnáší pozice IT konzultanta v Accenture? 

Vašek Miller:
Práce IT konzultanta z oddělení Technology Consulting je různorodá a společně s dalšími kolegy pokrýváme všechny oblasti ICT, od technologií datových center (servery, storage, operační systémy a aplikační software, cloud computing), datové sítě, bezpečnost, organizaci provozu IT atd. Noví zaměstnanci začínají na pozicích analytika s odpovědností za konkrétní jasně definované úkoly. Odpovědnost postupně roste k vedení týmů a dále celých projektů.

Jirka Dvořák:
Ano, různorodá je velmi výstižné slovo. Rád bych zdůraznil, že nejde jen o IT konzultanty, ale i o business experty. Podle mé zkušenosti od nás klienti očekávají prověřená a optimalizovaná řešení, aby sami nemuseli tápat metodou pokus-omyl. Dále je to pak schopnost dokončit projekt a dodat měřitelné výsledky, což kromě odbornosti zahrnuje organizaci, komunikaci a často nadstandardní nasazení. Aktuální informace o našich otevřených pozicích v Technology Consultingu najdete na www.accenture­.cz/beIT.

Jaký je systém vzdělávání pro konzultanty v Accenture?

Jirka Dvořák:
Jedním slovem: komplexní. Kromě nezbytného získávání zkušeností na projektech nabízí Accenture propracovaný systém interních i externích školení podle zaměření a zkušeností konzultanta. Ten zahrnuje obecná globální školení, odborná školení s možností získání certifikací a soft skills. Na soustavné zvyšování kvalifikace je kladen velký důraz, protože kvalitní odborníci jsou jednou z hlavních výhod Accenture. Zatímco u jiných firem bývá školení za odměnu, u nás je nepostradatelnou součástí kariéry. Příkladem může být právě školení v Chicagu, jehož se musí zúčastnit každý přijatý konzultant do divize Technology Consulting. Bez jeho absolvování není možné postoupit na vyšší pozice.

Jaké jsou možnosti profesionálního růstu v Accenture? 

Vašek Miller:
Práce v Accenture představuje neustálý profesionální růst. Ten je založen na získávání znalostí a zkušeností z projektů podpořených školeními. S růstem znalostí působí zaměstnanec Accenture v náročnějších rolích, které vyžadují neustále větší odpovědnost za úspěšné provedení projektu.

Jirka Dvořák:
Ještě bych doplnil, že v consultingu není profesionální růst možnost ale nutnost. Využíváme dobře definovaný systém hodnocení pracovníků, na které je pak navázaný kariérní postup. Výhodou tohoto systému je pravidelnost a předvídatelnost.

Jaké jsou, kromě nadstandardního ohodnocení, další důvody, aby talentovaní lidé začali svoji kariéru jako konzultanti v Accenture? 

Vašek Miller:
Osobně se mi na práci v Accenture líbí několik věcí. Jednou z nich je možnost poznávat firemní prostředí a kulturu u různých klientů. Další je především pro zaměstnance, kteří do Accenture přijdou jako absolventi, zajímavá možnost dalšího vzdělávání a kariérního postupu. Za velmi důležité považuji i kolegy, se kterými pracuji. Jsou to nejen skvělí odborníci v různých oblastech, vždy ochotní pomoct, ale i výborní lidé!

Co by měl uchazeč o zaměstnání udělat, aby se dostal do společnosti Accenture?

Vašek Miller, Jirka Dvořák:
V současné internetové době není jednodušší cesty než podívat se na internetové stránky a poslat email na HR. Nebo se podívat na Facebook. Následně, v případě, že na základě informací ze svého životopisu postoupí do dalšího stupně náborového procesu, procházejí uchazeči o zaměstnání assessment centrem.