Hlavní navigace

Co má společného startup a cloudhosting

Začíná to dobrým nápadem a chutí jej zrealizovat. Pokud na realizaci nejsou peníze, pokračujete snahou získat investora a přesvědčit jej o kvalitě svého projektu pomocí dobře připravené prezentace a/nebo business plánu.
31. 10. 2012

Sdílet

Investora bude zajímat kromě samotného nápadu i požadované množství peněz a návratnost jeho investice. Řeč je o populární formě podnikání, o které se v poslední době intenzivně hovoří – o startupech. 

Každý internetový projekt, jehož cílem je v budoucnu přinášet zajímavé služby koncovým zákazníkům, potřebuje kvalitní zázemí nebo prostor, ve kterém bude moci vyrůstat. V případě online služeb je to mimo jiné i hosting, na kterém projekt poběží. Stejně jako startup je relativně nová forma podnikání, vyvíjí se i nové typy služeb na poli hostingu. Jednou z nich je tzv. cloud hosting, jenž je spolehlivou odpovědí na investiční nároky startupu. Proč? Protože náklady na něj rostou pouze tak, jak roste startup samotný. 

Mezi přední české poskytovatele cloud hostingu patří WEBCLOUD.CZ. Tento cloud hosting je postavený na principu pay-as-you-go, tedy platbě za to, co je skutečně spotřebováno. Jedná se o kreditovou formu hostingu, kdy je na zákaznický účet služby vložen depozit, ze kterého je na základě využití služeb denně stržena odpovídající částka.

Jak to vychází cenově? V případě služby WEBCLOUD.CZ je účtováno pouze 2 Kč za každý započatý GB uložených dat denně, bez ohledu na spotřebu dalších prostředků, jako je výkon serveru či přenos dat. Pro běžnou prezentaci, postavenou na redakčním systému WordPress, s celkovým objemem dat v řádu stovek MB, nepřekročí denní náklady zmíněné 2 Kč, i když se návštěvníci vašich stránek budou počítat na desetitisíce denně. Parametry služby jsou srovnatelné s hostingovou konkurencí na trhu, ale nespornou výhodou je její elasticita a účtování za reálně využité zdroje.

Hlavní roli cloud hostingu totiž nehraje ani tak jeho atraktivní cena, jako nezanedbatelná výhoda, že nestanovuje předem žádné pevné limity pro objem služeb. Tato nulová omezení sehrávají pro startupy klíčovou úlohu, zejména z hlediska provozních nákladů. Jedním z charakteristických rysů startupu je snaha o co nejmenší počáteční výdaje, což je snadno aplikovatelné i u cloud hostingu. Není totiž potřeba hned zpočátku investovat do nákupu dostatečně dimenzovaného prostoru a výkonu. Služba tak pomáhá šetřit pořizovací a provozní náklady ve startovní fázi projektu.

WEBCLOUD.CZ se startupy mohou těšit z neomezeného prostoru, počtu webhostingů (multihosting), e-mailových stránek, databází, subhostingů a FTP účtů. Zároveň se nemusí obávat skrytých omezení „pod hvězdičkou“. Samozřejmostí je nonstop technická podpora, a díky účtování za reálnou spotřebu má každý klient k dispozici podrobný statistický přehled o využití cloudu. Cloud přitom bude vždy připraven na to, že se provozní nároky webu mohou kdykoliv a v jakékoliv míře změnit.

Závěr

V nápadu na podnikání je na počátku i na konci vždy zákazník. Nejlepší je představit si konkrétní osobu. Není to ale ta osoba, co s nadšeným výrazem vytahuje peněženku plnou bankovek. Hodnotný zákazník je především takový, komu vybraná služba vyhovuje a nemá potřebu ji měnit, protože je mu poskytováno něco, co spokojeně využívá a rád to patřičně ocení. Finanční a technologické aspekty každého projektu jsou samozřejmě významné, ale ještě důležitější jsou aspekty lidské, jako jsou přístup, ochota a rychlost. Tato lidskost, ruku v ruce s kvalitním projektem, je zárukou úspěchu a budování pozitivního povědomí, ať už se jedná o startup nebo hosting.