Hlavní navigace

IoT v průmyslu: zaměřeno na zakázkový vývoj pro náročné zákazníky

 Autor: IQRF Alliance
Náročná zadání elektráren, výbušné prostředí i zapeklité problémy běžných firem. Co již úspěšně řešili členové IQRF Alliance s využitím bezdrátové technologie a IoT?
29. 11. 2021

Sdílet

Řízení náklonu lopatek turbíny 1,5 MW elektrárny

Bezdrátová technologie IQRF byla po kvalifikovaném rozhodnutí využita i pro přenos řídicích signálů pro řízení náklonu lopatek v elektrárnách v Polsku (JAWORZNO III). MICRORISC a IQRF Tech zrealizovali pro svého zákazníka, Sigma Group, řešení na míru. Předchozí řešení, kdy se řídicí signály přenášely po drátech, se ukázalo jako nespolehlivé a hledalo se tedy bezdrátové řešení, které bude fungovat i v tak náročném prostředí, kde se vyskytuje časté rušení radiového signálu díky přítomnosti elektromotorů a dalších zdrojů. Systém obsahuje několik transceiverů IQRF umístěných v rotoru turbíny, které vysílají na různých kanálech a to opakovaně.


Autor: IQRF Alliance

Řízení náklonu lopatek turbíny v elektrárně

Pro optimální chlazení se dle potřeby mění náklon lopatek turbíny a rychlost rotace. Systém se ukázal jako spolehlivý, byl již instalován na více než 40 podobných místech a mnoho let bezproblémového provozu prokázalo, že v i náročných podmínkách těžkého průmyslu lze bezdrátovou technologii IQRF využít.

V zakázkovém vývoji firma pokračuje i nadále a nabízí zkušenosti svého R&D týmu i novým zákazníkům. Kontakt najdete na webu firmy MICRORISC.

Rozmrazování uhlí v tepelné elektrárně

Tepelná elektrárna ENO Nováky využila řešení od člena IQRF Alliance, firmy Austyn International, která se zabývá inteligentním řízením tepelných systémů.

Řešili problém se zamrzajícím uhlím, které se přiváží ve vagonech a je určeno ke spalování a výrobě elektřiny a tepla pro oblast Prievidzy a okolí. Jakékoli přerušení mělo dopad na kontinuálnost dodávky, což bylo pro celou oblast nepříjemné a nežádoucí.


Autor: IQRF Alliance

Rozmrazování uhlí pro ENO Nováky

Cílem bylo instalovat rozmrazovací systém, který bude minimalizovat provozní náklady, zamezí zbytečným tepelným ztrátám během rozmrazování, bude spolehlivý a umožní přesně zacílit, kde má rozmrazování probíhat.

Pro optimální rozmrazování se instalovalo více než 550 infračervených zářičů, které lze dálkově ovládat. Na základě měřené teploty z bezdrátových senzorů se aktivují ty zářiče, které zacílí vytápění přesně v oblasti zámrazů. Pro přenos dat je využita síť IQRF a i v tomto náročném prostředí úspěšně funguje.

Firma také řeší efektivní regulované vytápění nejrůznějších průmyslových hal i dalších objektů, jako jsou hotely, školy, úřady apod., nabízí analýzu prostředí a návrh optimálního řešení, a to i s garancí návratnosti investice. Podívejte se na některé z projektů, které již úspěšně realizovala a pokud vás zajímá nasazení takového inteligentního vytápění i ve vašich prostorách, neváhejte odborníky z Austynu kontaktovat.

Přenos dat z výbušného prostředí produktovodů

Výrazných úspor dosahují provozovatelé produktovodů (např. pro zemní plyn) v případě, že využijí bezdrátové řešení od firmy ZAT, které je využito k přenosu údajů z tzv EX zóny – výbušného prostředí. Dříve využívané drátové řešení s patřičnou certifikací do tohoto nebezpečného prostředí je velmi drahé. Jedná se sice jen o pár metrů kabelu, přesto se jedná o významné náklady.


Autor: ZAT

Senzor do výbušného prostředí s bezdrátovou komunikací IQRF

ZAT dodává senzor certifikovaný do výbušného prostředí, opatřený bezdrátovou komunikací IQRF, který přenese data o průtoku a teplotě daného produktu a o stavu klapek (zavřeno/otevřeno) z tohoto zabezpečeného prostoru ven a dál již informace mohou odcházet libovolnou dálkovou bezdrátovou technologií do centrální monitorovací aplikace.

SimONet je aplikace, která může zobrazovat data z nejrůznějších typů senzorů, bez ohledu na přenosovou technologii či výrobce.

Na obrázku níže vidíte zobrazení dat z plynovodu pro zákazníka GasNet, s.r.o. Pomocí měření katodické ochrany a změny napětí na trativodu se odhaluje možná koroze plynového potrubí, což je bezesporu nežádoucí a nebezpečný stav. Využívá se dálkový přenos dat, vše se zobrazuje v aplikaci, díky čemuž je o poruchách okamžitý přehled. Odpadá tak potřeba obcházet plynovod, měřit a kontrolovat vše na místě, což samo o sobě přináší výrazné úspory, nehledě na náklady spojené s únikem plynu ze zkorodovaného potrubí nebo řešení následků spojených s explozí.


Autor: ZAT

Monitoring stavu plynovodu v aplikaci SimONnet

Další zákazník, tepelná elektrárna v Náchodu dodávající zákazníkům teplo a elektřinu, využívá senzoriku a aplikaci od ZATu pro získávání dat z kalorimetrických měřidel. Ušetří si tak zdlouhavé a nákladné zjišťování hodnot z měřidel pomocí nasazení terénních pracovníků.

Firma ZAT a.s. nabízí úvodní analýzu přímo u zákazníka, kde v rámci bezplatného třídenního sledování provede průzkum procesů, problémů a na základě stávajícího stavu navrhne vhodné řešení, které vede často ke zoptimalizování, zefektivnění a následnému úspornému a přehlednému řešení.

Příkladem může být optimalizace rozložení schůzek v zasedacích místnostech dané firmy. S ohledem na stávající pandemickou situaci COVID-19 je vhodné obsazovat místnosti jen z poloviny, což systém SimONet umí. Nabídne vám ve chvíli rezervace jen ty místnosti, které odpovídají počtu lidí, kteří na schůzce budou a vytopí místnost na optimální teplotu. Také je možné trasovat, kde se zaměstnanci v budově vyskytují a lze tak i zpětně dohledat, s kým se případně nakažená osoba setkala.


Autor: ZAT

Monitoring v zasedacích místnostech

Na optimalizovaném vytápění vnitřních prostor firma spolupracuje s již zmíněnou firmou Austyn International.

Hlídání zatížení vozíků

Zákaznický vývoj s důrazem na inovaci a praktickou funkčnost provádí také jeden z mladších členů aliance, firma JoTio Tech.

Pro svého zákazníka, kterým je půjčovna vozíků, a který měl problém s tím, že jeho zákazníci často nedodržovali maximální zatížení zapůjčeného vozíku, vyvinuli senzor pro měření zatížení náprav. Instalace je jednoduchá a odolná. Předchází se tak zničení a současně díky sledovacímu zařízení je možné na mapách zjistit, zda je vozík využíván v lokalitě, pro kterou bylo zapůjčen.

JoTio cílí na zákazníky, kteří pociťují potřebu něco zlepšit, jen nevědí jak. Odborníci z firmy se zkušenostmi z různých projektů využívajících různé technologie zanalyzují stávající stav a navrhnou řešení. Jako IoT design house jsou schopni vyvinout úplně nové řešení, včetně prototypu potřebného zařízení, zajistit základní kusovou výrobu, až po integraci do cloudu a zobrazení v mobilní aplikaci. Se znalostí řešení od ostatních členů aliance jsou také schopni využít již funkční hotové produkty a postupy těchto členů.


Autor: JoTio Tech

Vývoj řešení pro sledování zatížení vozíků

Závěrem

Bezdrátová mesh technologie IQRF® je využitelná v širokém spektru IoT projektů. Díky schopnosti pracovat lokálně autonomně vychází vstříc bezpečnostním požadavkům některých kritických provozů. Data mohou zůstávat uvnitř dané firmy, mohou být zpracovávána na serverech v rámci vnitřní infrastruktury a není nutné je zasílat do cloudu. Na druhou stranu, pokud v zasílání do cloudu nic nebrání, infrastruktura IQRF to umožňuje. Můžete tak vzdáleně sledovat podmínky ve vaší budově, továrně, skladu, elektrárně apod.

Jak jste mohli vidět na výše uvedených příkladech, technologie i řešení lze kombinovat. Obraťte se na naše členy, pokud chcete zkonzultovat, jak by bylo možné třeba i váš provoz zoptimalizovat, monitorovat, řídit apod.

Případové studie a produkty členů najdete na webu www.iqrfalliance.org.

Pokud jste výrobci hardwaru využitelného pro IoT aplikace a chtěli byste své produkty opatřit bezdrátovou komunikací IQRF® nebo pokud nabízíte řídicí aplikaci či službu, kterou by ostatní členové mohli využít, kontaktujte nás. Nové inovativní členy v našem společenství rádi uvítáme.

Ivona Spurná, ivona.spurna@iqrfalliance.org.

Další články z této kategorie: