Hlavní navigace

Jsou datová centra v ČR připravena na blackout?

V našem hlavním městě probíhalo loni touto dobou rozsáhlé cvičení celkového výpadku elektřiny. Podle krizového štábu odhalilo několik slabých míst, zejména v oblasti dodávky tepla a vody. Ale jak by si v takové situaci vedla datová centra?
3. 3. 2015

Sdílet

Z reálných příkladů, kterých jen v loňském roce bylo hned několik medializovaných, víme, že úroveň zabezpečení datových center v ČR i proti krátkému výpadku dodávek proudu je velmi rozdílná. Jak má ale člověk poznat, kdo má zálohu napájení skutečně vyřešenou a kdo o tom jen mluví? A vydrželo by nějaké datové centrum bez dodávek proudu i několik dní, pokud by nastal skutečný blackout?

Pomůže více přívodů vysokého napětí?

Značná část datových center má pouze jeden přívod vysokého napětí a spoléhá pak pouze na UPS a diesel generátor. Významná datová centra mají dva přívody, což pomůže např. při požáru trafostanice, za předpokladu, že ty přívody skutečně vedou do více trafostanic. Je ale jedno datové centrum strategického významu, kam vedou dokonce tři nezávislé VN přípojky. Víte, které to je? Uvažujeme-li ale o totálním blackoutu na rozsáhlejším území ČR, pak i třetí přívod do další rozvodny bude patrně bez proudu, pojďme tedy dále.

Bez UPS to nejde

Systémem UPS je vybaveno patrně každé datové centrum. Rozdíl je v tom, jestli zálohuje pouze jednu napájecí větev nebo jsou dvě nezávislé a dále je rozdíl v čase, po jaký je schopna napájení udržet. Záloha pouze jedné větve se snadno vymstí i při běžných servisních pracích, kdy najednou funguje celé DC bez zálohy. Nedostatečná kapacita se zase vymstí ve chvíli, kdy diesel generátor nenaskočí hned tak, jak by měl.

V datovém centru ACTIVE 24 jsou dvě nezávislé UPS místnosti, které zálohují dvě nezávislé napájecí větve, přičemž při stávajícím zatížení každá z nich vydrží dodávat napájení po dobu cca 40 minut! Diesel generátory přitom najíždí do 30 sekund.

Zkoušky diesel generátorů do zátěže

Diesel generátorem se opět chlubí každé významnější datové centrum. Někdy je jen jeden, jindy jsou v redundanci N+1. Nejde vlastně o nic jiného než větší obdobu motoru, který máte ve svém autě. A stejně jako u aut i zde je velký rozdíl v kvalitě a spolehlivosti takových motorů. Pokud byste nechali své auto stát celý rok v garáži, kdo z vás by si vsadil na to, že napoprvé nastartuje? A pokud nastartuje, poběží spolehlivě i při vyšším zatížení? Nebude v něm např. zvodnatělá nafta? Bohužel řada datových center se ke svým generátorům chová právě takto – buď je vůbec nestartují, nebo jen na prázdno (na volnoběh) bez zátěže.

V datovém centru ACTIVE 24 máme dva diesel generátory značky CAT (Catepillar) o výkonu 0,9MW a každých 14 dní jsou na nich prováděny zkoušky, při kterých se diesely nastartují, sfázují se sítí a následně převezmou reálnou zátěž celé jedné napájecí větve datového centra. Máme tedy maximální jistotu, že oba diesely jsou stále provozuschopné a nafta v jejich nádržích se neustále obměňuje. Proces sfázování dokonce probíhá tak precizně, že jej ani nezaznamenají UPS. V případě reálného výpadku napájení navíc startují oba generátory zároveň, aby byla pokryta i možnost, že jeden z nich přes všechny testy z nějakého důvodu nenastartuje. Celý proces mohli na vlastní oči vidět opakovaně jak zákazníci společnosti, tak i návštěvníci konference Internet a Technologie, viz:

http://tower.active24.cz/2014/12/17/os­tra-zkouska-dieselu/ 

Jak dlouho ale mohou diesely takto fungovat?

Palivové hospodářství a nafta ze státních rezerv 

I ty kvalitní a výkonné diesel generátory, které se používají ve významných datových centrech, mají nádrže maximálně na 1000l nafty, což jim i při plném obsazení stačí jen na několik hodin provozu. Ale jak rychle může být palivo doplněno přivolanou cisternou? A pokud bude rozsáhlý blackout, je reálné, aby cisterny vozily palivo do všech DC, které je o to v jeden okamžik požádají? Datových center je hodně a jsou jistě i důležitější provozy, které dostanou přednost – např. nemocnice.

V datovém centru ACTIVE 24 funguje palivové hospodářství, které kromě 1000l nádrží u každého generátoru disponuje jednou aktivně využívanou a jednou rezervní nádrží na 10.000l nafty. Ta se přečerpává automatickým systémem do nádrží generátoru, který palivo zrovna potřebuje. Skutečné udržované zásoby paliva vystačí vždy minimálně na 48h provozu s možností dočerpat do plného stavu. Takový systém palivového hospodářství je sám o sobě dostatečně unikátní a pokryl by většinu blackout stavů, které reálně nastaly v různých koutech světa. Je tu ale ještě jedna perlička – protože datové centrum ACTIVE 24 sídlí v budově, která zároveň slouží jako hlavní vysílač pro televizní a rozhlasové vysílání v rámci hlavního města, jde o budovu strategického významu, kam je zajištěn přednostní přísun pohonných hmot, které lze v případě velké krize dokonce čerpat i ze státních rezerv.

Není tedy pochyb o tom, že datové centrum ACTIVE 24 zůstane v provozu nejen při krátkých přerušeních dodávek proudu, ale i v případě dlouho trvajícího blackoutu. Jeho síťovou dostupnost by obstarával POP peeringového uzlu NIX a poskytovatel tranzitní konektivity, kteří sídlí ve stejné budově.

Serverová řešení od ACTIVE 24

Máte-li u ACTIVE 24 některé ze serverových řešení pro své náročné webové projekty, víte už dnes, že aniž byste cokoliv poznali, běží každých 14 dní krátce na naftu a poběží na ni i v případě libovolně dlouhého výpadku napájení. Pokud tato serverová řešení ještě nevyužíváte, je ten pravý čas začít, abyste nedopadli jako na tomto videu:

https://www.youtube.com/wat­ch?v=G2QNdVdkCqo

Co když se přece něco pokazí?

Pokud přes všechna opatření dojde na serverech u ACTIVE 24 k nějakému incidentu, můžete si být jisti, že náš nepřetržitý monitoring vše ihned odhalí a nahlásí technikovi, který situaci začne řešit dříve, než nám stihnete zatelefonovat. Zároveň se od nás dozvíte, co se přesně děje, protože není nic horšího, než koukat na nefunkční web a nevědět, co se děje:

https://www.youtube.com/wat­ch?v=N7fAcvIrRz8

A lidská chyba?

To nejcennější na každém serveru, jsou samozřejmě data, která na ně ukládáte. Virtualizované servery ACTIVE 24 ukládají svá data dvojmo na dva stejně kapacitně i výkonově dimenzované storage nody, což je samo o sobě v českém prostředí unikátní. Proti smazání lidskou chybou ale neochrání ani to. Pokud byste si nějakým nedopatřením jakákoliv data smazali, můžete si být také jisti, že u ACTIVE 24 najdete jejich zálohu, která je jako třetí kopie dat uložena do geograficky jiné lokality:

https://www.youtube.com/wat­ch?v=Nbe0Vz4GPpY

V ACTIVE 24 víme, že vývojář webových aplikací se potřebuje soustředit na nesnadné a často nejasně zadané úkoly, které dostává od svého klienta a jinak chce klidně spát.