Hlavní navigace

New Media Inspiration 2012 – 1. ročník celodenní konference o sociálních sítích

New Media Inspiration, první ročník konference o sociálních sítích, se bude věnovat problematice měření v sociálních sítích a s ní souvisejícími problémy. Nebude chybět ani panel absolventů & blok inspirací.
10. 1. 2012

Sdílet

Letos se koná první ročník konference o sociálních sítích New Media Inspiration, která je otevřena jak akademickým pracovníkům a studentům, tak i zástupcům komerčního sektoru. Stěžejním tématem konference budou sociální sítě a média, dále problematika měření v sociálních sítích a s ní související problémy. 

Program konference je rozsáhlý, proto bude probíhat ve třech sálech (Velký sál, Malý sál a Třetí sál) a bude rozdělen do několika tématických bloků:

  • Blok sociálních médií,
  • Blok user cases měření v sociálních médiích,
  • Panel absolventů & blok inspirací,
  • Kinectový blok.

Ve Velkém sále se ve dvou blocích (Blok sociálních médií a Blok user cases měření v sociálních sítích) představí řada odborníků na sociální média. Z programu vybíráme:

  • Tomáš Pruša (Masarykova Univerzita v Brně) – Sociální média ve zdravotnictví,
  • Michal Ischia (Týdeník RESPEKT) – Využití sociálních sítí v žurnalistice,
  • Roman Neruda – Umělá inteligence.

V Malém sále, jehož program bude tvořen blokem Sociálních médií a workshopy, se řečníci budou více věnovat konkrétním projektům na sociálních sítích a obecně marketingu v tomto komunikačním prostředí. Důraz bude kladen na analytické metody využívané pro monitoring sociálních sítí. Řečníci budou přednášet například o důvěře v online sociálních sítích, typologii uživatelů, problematice sestavování rankingu, vizualizaci dat a jejich interpretaci a strojové analýze příspěvků v sociálních sítích.

Ve Třetím sále se bude diskutovat v Panelu absolventů & bloku inspirací a Kinectovém bloku o smyslu studia @stunome, social network analysis, &areino crew a tématech týkajících se kinectu

Kompletní program a odborné životopisy všech přednášejících a jsou k dispozici na stránce konference, kde je i registrační formulář, jehož vyplněním se zájemci mohou na konferenci přihlásit. Konferenčními jazyky budou čeština, slovenština a angličtina.

Konference je pořádána programem Studia nových médií FF UK a nezávislou členskou sítí podnikatelů TUESDAY Business Network, za podpory Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zájmové organizace Business IT Club. Partnerem akce je poradenská společnost H1.cz. Hlavním mediálním partnerem konference je server o českém internetu Lupa.cz. Roli mediálních partnerů zaujaly týdeník o médiích, marketingové komunikaci a kreativitě v reklamě Marketing & Media, server Marketing Journal – zkušený průvodce ve světě moderního marketingu a servery MediaGuru.cz, Mediář.cz a tyinernety.cz. Produkčně je konference zajištěna společností Internet Info.