Hlavní navigace

O2 Next Generation Firewall: ochrana perimetru bez starostí, která se přizpůsobí potřebám

Spolehlivá ochrana firemního prostředí před útoky z internetu. Bez investic i nákladů na aktualizace.
9. 11. 2016

Sdílet

O2 Next Generation Firewall nahrazuje několik samostatných služeb či zařízení, z nichž každé obvykle řeší jen dílčí části bezpečnosti, jako jsou ochrana před viry a škodlivým software, ochrana proti průniku (Intrusion Protection System, IPS), URL filtr, síťový i aplikační firewall a ochrana před únikem dat (Data Loss Protection DLP). Bez počátečních investic, nákladů na aktualizace a při mizivé ceně pro zákazníka poskytuje bezpečnost, jejíž implementaci a aktualizaci si ve své režii může dovolit i jen málokterá velká firma nebo organizace.

Architektura

O2 Next Generation Firewall je provozován jako vysoce dostupný geografický cluster, založený na produktech společnosti Fortinet, nad dvěma datovými centry O2 s certifikací TIER III a poskytován jako služba. Znamená to, že je odolný i proti výpadku tak obrovského celku, jako je datové centrum. K filtrování dochází mezi firmou a internetem. K zákazníkovi se tak dostává pouze očištěný datový provoz. O2 Next Generation Firewall neustále udržuje krok s nejnovějším vývojem na poli aktuálních hrozeb a útoků, je flexibilní a dává možnost využít takový rozsah služeb, který zákazník právě potřebuje. Řešení je určeno pro firmy, které mají několik poboček, MPLS síť nebo symetrickou konektivitu od O2.

Základní charakteristiky

Název sice zní firewall, ve skutečnosti však jde o komplexní zabezpečení perimetru. O2 Next Generation Firewall představuje filtr s mnoha vrstvami, který je umístěn mezi chráněnou stranou, ať je to firma, housing nebo cloud, a internetem. Poskytuje obousměrnou kontrolu jak příchozího, tak i odchozího provozu. Kromě vlastního firewallu nabízí všechny ostatní druhy ochran, jako jsou antivirus, antispam a obecně ochranu proti nejrůznějšímu malwaru, ale například i službu řízení aplikací (Application Control), která dokáže spravovat přístup k aplikacím. Uživatelům, zaměstnancům, lze řídit přístup nebo přímo zakázat používat určité aplikace, například Bit Torrent nebo síťové aplikace či hry. Filtrování URL zabraňuje přístupu na stránky, které jsou potenciálně nebezpečné.

Služby O2 Next Generation Firewall se netýkají jenom bezpečnosti, ale z určité části i produktivity, což už po několik let zákazníci vyžadují. Umožňuje vynutit bezpečnostní politiky uvnitř firmy, např. zabránit tomu, aby zaměstnanci surfovali tam, kde nemají. Součástí je rovněž modul pro reporting, který poskytuje informace o skutečném dění na přenosové lince a o tom, jak a čím je využívána.

Jednoduchá a přehledná správa prostřednictvím webového rozhraní může být v kompetenci zákazníka, nebo ji na základě jeho požadavků mohou vykonávat specialisté O2. Architektura geoclusteru maximalizuje spolehlivost a dostupnost služby.

Licence

O2 Next Generation Firewall je na rozdíl od jiných podobných služeb licencován na šířku pásma. Není tedy podstatné, kolik klientů služba chrání, či je-li v síti zákazníka dvacet, sto nebo tisíc uživatelů. Záleží pouze na tom na tom, jak rychlým spojem je připojen a jakou šířku pásma chce chránit. Má-li zákazník spoj o rychlosti 50 Mb/s, zaplatí za padesát megabitů bez ohledu na to, kolik uživatelů připojení využívá.

Moderní datová centra O2

Datová centra O2 s certifikací TIER III jsou založena na kvalitních a robustních mezinárodních standardech, využívají nejmodernější technologie. Jsou umístěna mimo záplavové oblasti, geograficky zálohována, střežena, zabezpečena proti požáru i dalším živelním pohromám. Datová centra sídlí v České republice, plně vyhovují podmínkám české i evropské legislativy a nabízejí prostor pro provoz i těch nejkritičtějších zařízení a aplikací s nejvyšší dostupností. Velikost i charakteristiky prostor pronajatých pro provoz IT lze optimalizovat v souladu s požadavky klienta a elasticky je přizpůsobovat nejenom růstu firmy, ale i požadavkům trhu.