Hlavní navigace

Ostravské vývojové centrum Home Credit International se rozrůstá a hledá odborníky

Rozhovor s Vladimírem Pavlíkem, který ve firmě Home Credit International (HCI) pracuje na pozici Program manager vývojářského a testovacího centra v Ostravě. Home Credit International poskytuje IT a poradenské služby v rámci finanční skupiny PPF, zejména s ohledem na expanzi skupiny Home Credit na trhy východní Evropy a Asie. Zásadní podíl na úspěchu společnosti má technologické řešení Homer, jehož vývoj probíhá v Brně a v nově otevřeném centru v Ostravě.
7. 7. 2008

Sdílet

Pane Pavlíku, jaká je vaše dosavadní profesní kariéra?

Vystudoval jsem obor Technická kybernetika na VUT v Brně a dvacet let jsem se zabýval vývojem softwarových nástrojů pro tvorbu aplikací určených pro průmyslové řídicí systémy. Krátce jsem se věnoval technologiím rozpoznávání mluvené řeči počítačem a výsledkem mé práce byl program pro hlasové ovládání MS Windows. V roce 2000 jsem nastoupil do velké mezinárodní IT společnosti, kde jsem měl na starosti testování softwarových systémů a vybudoval jsem několik testovacích týmů. Naším úkolem byl vývoj produktů pro mobilní operátory, z nichž největší bylo SMS centrum. Mezi službami, které poskytovalo naše pracoviště, bylo ale také zpracování platebních transakcí na prodejnách pohonných hmot. Ve své profesní kariéře jsem zastával nejrůznější pozice od programátora a testera přes vedoucího projektu, šéfa oddělení až po ředitele. Mám zkušenosti z oblasti IT služeb, ale také s vytvářením rozpočtů, finančních analýz, reportů, fakturací a obchodem.

Stojíte v čele zbrusu nového vývojářského centra v Ostravě. Jak své dosavadní manažerské zkušenosti zúročíte?

V HomeCredit International pracuji na pozici Program manager a mým úkolem je vybudovat v Ostravě centrum, které bude velikostí a významem dosahovat úrovně pracoviště v Brně. V minulosti jsem působil v roli operačního manažera, kde jsem měl na starosti veškerou operativu, kterou si lze ve firmě představit, ať už to byl nábor vhodných kandidátů, management lidí, zajištěn kanceláří a jejich vybavení, správa všech vnitřních informačních systémů či řízení financí a reporting. Právě tyto zkušenosti bych rád uplatnil i v HCI, zvláště při budování centra v Ostravě, které by do roka mělo mít zhruba 120 zaměstnanců. Věnoval jsem se řadu let také vedení testovacích týmů,: vychovával jsem, vedl a motivoval kolegy, organizoval jejich práci, navrhoval metodiky a strategie testování, zaváděl moderní testovací nástroje apod. Testování produktů v HCI je velmi dobře organizovaná činnost a je zde i snaha zavést automatizované nástroje na pokrytí základní neměnné funkcionality (sanity check, regresní testy).

Jaký je váš osobní vztah k Ostravsku?

K ostravskému regionu mám velmi silný vztah, neboť v něm žiji od narození. S radostí sleduji odstraňování ekologických zátěží a především budování moderní infrastruktury, průmyslových zón a technologických parků, které přinášejí ekologicky čistou výrobu a nové pracovní příležitosti. Po dostavbě dálnice D47 lze očekávat ještě další příliv těchto aktivit a celkové pozvednutí regionu. Jsem rád, že společnost HCI založila své nové vývojářské centrum právě v Ostravě, nabízí tím lidem z regionu možnost získat atraktivní zaměstnání v blízkosti svého domova. Hledáme všechny profese softwarového inženýrství (vývojáře Java, .NET, PL/SQL, testery, analytiky, projektové manažery). Na ostravské pracoviště je přenesena zodpovědnost za vývoj systému Homer pro určité specifické země, podílíme se také na inovaci systému. Některé nové komponenty systému jsou navrhovány a vyvíjeny právě v Ostravě.

Je Ostrava to pravé místo pro umístění vývojového centra nadnárodní IT firmy?

Ostrava je moderní město plné nových příležitostí a práce. Nabízí obrovské možnosti pro lidi, kteří chtějí pracovat v mezinárodním prostředí. HCI vstupuje na pracovní trh s ambicemi oslovit kvalifikované zájemce a nabídnout jim práci ve společnosti s centrálou v České republice. Není nutné „bojovat“ se zahraničním vedením, které obvykle nabízí práci šitou na míru jiným národům a kulturním zvyklostem. Vývojové centrum má nespornou výhodu v tom, že je schopno zajistit svým zaměstnancům stoprocentní utilizaci. Člověk se může určité profesní oblasti věnovat dlouhodobě, má pro to nejlepší podmínky, což znamená, že vyroste ve skutečného odborníka. Kromě technického a technologického zázemí se mu nabízejí zkušenosti kolegů, které hrají významnou roli. Každý dobrý nápad je vyslyšen a diskutován, což týmovou spolupráci posiluje.

Jaké možnosti nabízí HCI s ohledem na profesní růst svých zaměstnanců? Jakými nástroji hodláte své spolupracovníky motivovat? 

Profesní růst je přirozenou náplní každého vývojového centra. Je velmi pozitivní, že lidé v IT sektoru mají velký zájem se učit nové technologie, nástroje a postupy. Často sami sledují nové trendy a snaží se na svém pracovišti tyto nové poznatky prosadit. Naše společnost podporuje vzdělávání na všech úrovních, takže školení, odborné kurzy a semináře přispějí ke zvyšování kvalifikace pracovníků. Kromě toho mají noví pracovníci možnost se od svých zkušenějších kolegů hodně naučit. Společnost HCI podporuje kariérní růst svých zaměstnanců. Ze zkušeného vývojáře se může stát analytik nebo projekt manažer, z dobrého testera může být test leader či dokonce release manager. V HCI své zaměstnance motivujeme různými způsoby. Kromě velmi slušného platového ohodnocení fungují také finanční motivační nástroje krátkodobého (odměny) a dlouhodobého (roční prémie) charakteru. Je jasné, že peníze nejsou všechno. K motivaci přispívá dobrá atmosféra na pracovišti, zajímavé projekty, stoprocentní utilizace a používání moderních technologií. Mohu potvrdit, že všechny tyto faktory jsou v HCI samozřejmostí.

Root

Home Credit International je nadnárodní firma s českou centrálou a českým vedením. Jaké výhody z toho pro zaměstnance plynou – v porovnání s malou firmou či zahraniční společností?

V malé IT firmě musí člověk obsáhnout více činností, pro které ve velké firmě existují specialisté či celá oddělení zabývající se architekturou, analýzami, implementací, testováním, dodávkami a správou produktů. Ve větší firmě musí být dobře propracované pracovní postupy a metodiky, zatímco v malé firmě stačí dodržet standardy kvality. V malé firmě jsou pracovní vztahy často osobní, zatímco ve velké firmě se pěstuje firemní kultura, dbá se na dobrou komunikaci a reprezentaci. Ve větší firmě má člověk snadnější přístup k moderním technologiím, mívá širší odborný rozhled a je mnohem snadnější přechod mezi oblastmi a profesemi, což je hlavním předpokladem kariérního růstu. Z pohledu schopného českého IT odborníka je v mezinárodní firmě velmi těžké prosadit dobrou myšlenku, zatímco v případě české společnosti je to mnohem snazší. Vedení mezinárodní firmy nezná mentalitu našich lidí a často k nim přistupuje s nedůvěrou a necitlivě. To se u firmy, jako je HCI, nemůže stát.

Existuje oblast, v níž by se čeští IT profesionálové měli v porovnání se zahraničními kolegy zlepšovat?

Osobně si myslím, že čeští IT profesionálové nemají co dohánět, jak tomu bylo někdy před 10–15 lety. S našimi lidmi mám tu nejlepší zkušenost také v mezinárodních projektech a jejich znalosti, zkušenosti a přístup k práci byly vždy vysoce ceněny. Velkou zásluhu má na tomto stavu úroveň našeho školství, které patří k nejlepším v Evropě. Naši IT profesionálové vynikají velkým rozhledem a schopností nejen plnit požadované úkoly, ale také přemýšlet nad daným řešením a přicházet s novými nápady.

Spolupracujete s vysokými školami v regionu? Je pro vás zajímavým kandidátem také student IT oboru?

Spolupráce IT firem a vysokých škol je velmi prospěšná pro obě strany. Vysoká škola má možnost zahrnout praktické poznatky z firem do výuky. Na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB Ostrava je řada odborníků z praxe zapojena do výuky. Já například přednáším v zimním semestru předmět Testování softwarových systémů, kolegové z brněnské pobočky se podobným způsobem angažují na VUT v Brně. IT firma má možnost ovlivnit studijní plány vysoké školy (výuku testování zařadila fakulta na můj popud). Další formou spolupráce je praxe studentů (obvykle na jeden rok), kdy studenti získají odborné zkušenosti již během studia a IT firma si tímto způsobem může vychovat budoucí zaměstnance a v neposlední řadě se zviditelnit na akademické půdě – tuto formu spolupráce chceme v Ostravě určitě využít.

Jsou podle vás čerství absolventi IT oborů pro praxi dobře připraveni? 

Vysoké školy produkují absolventy, kteří disponují vším, co praxe vyžaduje. IT obory na školách se skutečně zabývají technologiemi jako Oracle, PS/SQL, Java, .NET, operačními systémy Windows a Unix, metodikou tvorby software (RUP), analýzou, řízením projektů, kvalitou (CMMI) a testováním softwarových systémů. Když přijde takový absolvent do praxe, je naprosto připraven a může začít pracovat. A právě takoví kandidáti u nás mají dveře otevřené.

Více informací na: www.hcint.cz/job­s.php nebo na e-mailové adrese: kariera@homecredit.net