Hlavní navigace

Potřebujete privátní cloud?

O technologiích privátního cloudu se dnes hovoří téměř neustále. Diskutují se výhody a nevýhody jednotlivých řešení a v souvislosti s technologiemi Microsoft i výhodný způsob licencování na procesor bez dalších omezení.
24. 5. 2012

Sdílet

System Center 2012, který tvoří základ řešení privátního cloudu Microsoftu, však nabízí i jiné výhody. Na následujících řádcích vám přiblížíme možnosti automatizace, která je právě jednou z klíčových výhod. 

Kouzelný Orchestrator

Nároky kladené na dnešní IT zvyšují jeho komplexnost a naznačují cestu, jak získat přehled a udržet náklady pod kontrolou. Jednou možností je realizovat automatizované úlohy napříč různými operačními systémy, nástroji pro správu infrastruktury a aplikacemi. Microsoft System Center Orchestrator je nástrojem, jehož úkolem je plnit právě tyto požadavky v produktech, které mohou být nejen od Microsoftu, ale také od IBM, HP, VMware a dalších výrobců. Orchestrator v rámci infrastruktury realizuje připravené posloupnosti událostí, které by jinak museli provádět sami pracovníci IT. Podívejme se na příklad.

Zvýšení dostupnosti

K nápravě velké části potíží mnohdy stačí restartovat patřičnou aplikační službu nebo aplikovat již připravený pracovní postup. V takovém případě je možno celý proces plně automatizovat a komplexní řešení potom může probíhat takto: Monitorovací nástroj zjistí potíže s aplikací a vytvoří výstrahu, poté předá informaci do nadřazeného helpdesku. Po zaznamenání události helpdeskový systém spustí úlohu Orchestratoru, který ověří, zda problém přetrvává, a následovně podle předem připraveného plánu postupně realizuje jednotlivé operace napříč operačními systémy, aplikacemi a konfiguračními nástroji, které problém odstraní. Posledním krokem celého postupu obvykle bývá předání informace zpět do helpdesku a ukončení incidentu – to vše bez zásahu administrátora.

Podobný přístup lze využít v prostředí privátního cloudu, kde pomáhá již při nasazování jednotlivých serverů nebo aplikací. Řešení Microsoft System Center 2012 tedy organizacím umožňuje výrazně zvýšit dostupnost služeb, vybudovat heterogenní privátní cloud a v neposlední řadě snížit náklady na IT .

Více na www.microsoft­.cz/privatniclou­d.