Hlavní navigace

Přehled nad fungováním aplikace nemá končit na hranici vaší sítě, říká expert Cisco

 Autor: Cisco
Aplikace hýbou ekonomikou a už dávno překročily tradiční perimetr firmy. Stejným směrem se musí vydat i správci firemní infrastruktury a opustit ulity svých IT oddělení.
1. 3. 2022

Sdílet

Na konferenci „Připravte své datové centrum na novou dekádu“odborníci z Cisco názorně předvedli účinné nástroje na monitorování aplikační infrastruktury ve všech jejích částech. „V provozních odděleních IT se dozor nad infrastrukturou posouvá směrem k dozoru nad aplikacemi, protože aplikace jsou motorem byznysu. A dnes už jsou k dispozici potřebné nástroje, které poskytují kompletní přehled o fungování aplikací bez ohledu na to, jestli běží ve firemním datovém centru nebo v nějaké formě cloudu,“ říká systémový inženýr Cisco Martin Diviš.

Pohled na aplikaci ze strany uživatele je velmi pragmatický a v zásadě jednoduchý. Zajímá jej, zda je vůbec dostupná, zda funguje dostatečně rychle a jestli je její ovládání příjemné a intuitivní. Cílem každého vývojáře a programátora by proto mělo logicky být, aby jeho produkt plně odpovídal uživatelským požadavkům. Jedině tak totiž může aplikace přinášet zisky.

Dva světy

Svět aplikace z pohledu provozovatele aplikace a IT je ale úplně jiný a podstatně složitější. Tvoří jej mnoho hardwarových a softwarových složek, aplikace je často provázána s dalšími externími službami. Takže zatímco uživatelský svět řídí jednoduchá optika ceny, dostupnosti, rychlosti, chybovosti aplikace, obchodník navíc sleduje, zda přináší žádoucí obchodní výsledky a jak jsou finanční příjmy pozitivně či negativně ovlivněny právě funkčností a uživatelskou zkušeností. A řeší, jaké jsou náklady na provoz aplikace. IT se zase zaměřuje na provozní aspekty, tedy například v jakém prostředí aplikaci provozovat (klasické, cloud native), potřebuje sledovat vytížení zdrojů a možnosti dalšího vývoje aplikace.

Umění destilace

„Pro perfektní chod aplikace tedy nutně potřebuje IT, ale vlastně i celá firma, získat co nejúplnější přehled, co se děje v CELÉ aplikační infrastruktuře. Odborně se tomu říká Full Stack Observability. Tedy schopnost systematicky získávat relevantní údaje o stavu aplikací a všech hardwarových a softwarových komponent, na kterých závisí. S cílem vyhodnocení dopadu na uživatele, na obchodní výsledky, pro možnost kontinuální optimalizace (rozvoje) a zajištění rychlého řešení případných problémů,“ říká Martin Diviš ze Cisco.

Jakkoli se může zdát požadavek dokonalého přehledu extrémní, v Cisco jsou přesvědčeni, že nasazení tří aplikací dokáže těmto nárokům vyhovět, aniž by to zaměstnalo celé IT oddělení. „Nemusím nutně monitorovat všechny metriky a informace. Ve finále potřebuji vydestilovat několik základních informací, které mi v provozu aplikací a jejich rozvoji skutečně pomůžou,“ doplňuje Martin Diviš.

Kde to chodí a kde to drhne

Cisco AppDynamics je nástrojem pro monitoring aplikací. AppDynamics v reálném čase sleduje, jak aplikace běží, monitoruje její výkon, odezvu a uživatelskou zkušenost. A samozřejmě, pokud aplikace neběží ideálně, ukáže, v které její části se skrývá problém. Ten může být například již na začátku při přihlášení uživatele, ale i v kterékoli další navazující „transakci“, kterou zákazník v aplikaci dělá, například ve vyhledávání, objednávání, platbě apod. AppDynamics může také odhalit, že potíže se skrývají na hranici, tedy v místech, kde jsou na aplikaci navázány další externí služby, třeba platební brána. AppDynamics umožňuje se v postupných krocích dostat v příslušném problému třeba až na úroveň kódu, a tak dovoluje zjistit i co je příčinou problému (například prošlé certifikáty, špatně napsaný algoritmus apod.). A z obchodního hlediska je důležité, že dovoluje přesně rozklíčovat, co nestandardní chování aplikace (třeba dlouhá odezva) provádí s uživatelem. Protože většinou platí, že problémy v určitých částech aplikace znamenají automaticky odliv zákazníků.

Tisíc očí

Vlastní aplikace je v mnoha případech ovlivněna externími faktory, nad nimiž provozovatel nemá vládu, ale přesto jsou nezbytné pro její chod. A ve chvíli, kdy aplikace drhne, je dobré vědět, jestli je problém uvnitř (to odhalí AppDynamics) nebo někde za hranicemi. A k tomu slouží nástroj Cisco ThousandEyes. Dokáže prostřednictvím sítě agentů rozmístěných po celém internetu poskytovat přehled o dostupnosti služby. Pokud aplikace zlobí, dokáže ThousandEyes odhalit, zda je problém v aplikaci, v komunikaci s aplikací, problém v síti, v internetovém připojení, zda má potíže navázaná externí služba nebo je potíž dokonce ve výpadku internetu.

ThousandEyes poskytuje neocenitelnou službu v podobě nezávislého pohledu „zvenčí“ na firemní aplikaci. Služba totiž může vlastně simulovat chování externího uživatele aplikace. „Uživatel“ se prostřednictvím cloud agentů z celého světa připojuje k aplikaci: prochází stránky, telefonuje, pokouší se o registraci, zkouší platit apod. A z tohoto napodobeného uživatelského chování lze analyzovat, kde jsou na cestě mezi uživatelem a poskytovatelem největší brzdy.

Vyladit podvozek

Provoz aplikace je samozřejmě nemyslitelný bez příslušné infrastruktury. Zejména v případě, že se jedná o chod desítky nebo dokonce stovky aplikací, hraje klíčovou roli, jakým způsobem jsou v rámci infrastruktury nasazeny. Cisco Intersight Workload Optimizer dokáže za provozu sledovat celé prostředí vlastní infrastruktury nebo infrastruktury u cloudového poskytovatele – aplikační komponenty, datová úložiště, servery, databáze, kontejnerové platformy a další součásti. A ve formě doporučení navrhuje úpravy ke zlepšení výkonu aplikace. Z hlediska provozu aplikace je výhodné, že Intersight Workload Optimizer dokáže optimalizovat zdroje, které jsou jednotlivým aplikacím přiřazovány: Intersight vyhodnocuje provoz aplikace na infrastruktuře a umí správcům například nabídnout migraci služby, jejímž výsledkem může být výrazná finanční úspora nebo minimálně úspora ve využití zdrojů. Osvědčí se také při plánování nasazení nové aplikace, díky Intersight lze předem analyzovat disponibilitu potřebných zdrojů.

Cisco experti otázce monitoringu aplikačního prostředí věnovali celou jednu část webináře „Připravte své datové centrum na novou dekádu“, jehož záznam je dostupný na webu. Aby obraz perfektně fungujícího datového centra byl úplný, přidali i informace o tom, jak optimálně konfigurovat výpočetní, síťovou i storage infrastrukturu s ohledem na škálování, mobilitu, disaster recovery/avoidance, flexibilitu nasazení, bezpečnost, a především bezproblémový provoz.

„Klíčové pro full stack je nejen mít holá data, která můžete sbírat zprava zleva. Ale mít informace v použitelné podobě, která dává na první dobrou přehled o tom, co funguje a nefunguje. Získávat rychlý přístup k informacím, co nefunguje a proč, nebo dokonce možnost proaktivního řešení problému prostřednictvím doporučení Intersight. Nástroje také dokážou zkorelovat, jaký dopad má zkušenost uživatelů na obchodní metriky a obchodní cíle firmy,“ shrnuje Martin Diviš. A dodává, že propracovaný monitoring aplikací má pro firemní IT ještě jeden pozitivní přínos – umožní zbavit se obligátní věty: „Nevím, co s tím je, u nás všechno funguje normálně.“ Protože díky monitoringu zjistíte opravdu přesně, kde a co nefunguje a s kým řešit nápravu.