Hlavní navigace

Svět otevřených sítí je nyní dostupný více uživatelům

Oddělením softwaru od hardwaru na poli síťových technologií pro datová centra přináší své nesporné výhody již několik let po sobě.
23. 7. 2018

Sdílet

Mezi tyto výhody patří zrychlené tempo inovací (například díky kontinuální integraci), možnost volby dodavatele softwaru (Network Operating Systému [NOS]) a nemalé finanční úspory.

Tento trend potvrzují analytické výzkumné společnosti, jako Gartner a podobné. Ryze softwarové firmy, vývojáři/dodavatelé NOS se tak pomalu začínají objevovat na jimi sestavených žebříčcích, jako vyzyvatelé zažitých pořádků a leadeři na poli softwarových inovací.

Svět datových center a podnikových sítí je nicméně dost odlišný, co se požadavků na funkcionalitu (např. potřeby routování pro datová centra versus ‘power over Ethernet‘ a ‚port security‘ u podnikových sítí) a nárocích na škálovatelnost (datová centra se stovkami tisíc serverů versus firma o pár zaměstnancích) týče.  

V tomto případě si musíme položit otázku – co je potřeba k tomu, aby se stejné inovace, které známe z datových center, dostaly k širšímu okruhu uživatelů v podnikových sítích. Jinými slovy, zda má nejdříve existovat otevřené hardwarová platforma nebo NOS nezávislý na hardwaru konkrétního výrobce.

Na tuto otázku již od roku 2014 jako první odpovídá Dell EMC snahou o oddělení softwaru od hardwaru, pro potřeby datových center i podnikových sítí.  Svou strategii trefně nazvanou ‘Open Networking’, udělal středobodem svého síťového portfolia.

Dnes Dell EMC přichází na trh s přepínačem N3048EP-ON, který specificky mířený na potřeby podnikových sítí. Tento přepínač je první svého druhu z celé modelové řady, pro kterou bude dostupný NOS z vlastní dílny Dell EMC nebo od významných softwarových firem.

Podporované NOS budou Dell EMC OS6 nebo OS10, Cumulus Linux a Pica8. Každý z těchto NOS bude disponovat vlastnostmi, které jsou nezbytné pro chod podnikových sítí. Zároveň bude každý NOS nabízet specifické vlastnosti odlišující ho od ostatních NOS.

Například to bude jednotná uživatelská zkušenost (příkazová řádka, programatický přístup) napříč všemi přepínači v datovém centru i v podnikové síti (OS10 či Cumulus Linux) či poslední implementace OpenFlow standartu, nebo možnost přechodu od morálně zastaralých šasi přepínačů na funkčně kompatibilní celky složené z komoditních přepínačů s jednotným ‘control plane’ (Pica8).

Autor článku Zbyněk Houska, Consultant Networking & Security společnosti DNS a.s., která je distributorem s přidanou hodnotou řešení Dell EMC. Kontaktujte nás pro více informací nebo nezávaznou konzultaci